Naším posláním je podporovat růst, spokojenost a zdraví jedinců i společností a posilovat schopnost čelit globálním výzvám skrze racionální integraci změněných stavů vědomí.

EFEKTIVNÍ VÝMĚNA POZNATKŮ A SPOLUPRÁCE  |  OSVĚTOVÁ ČINNOST  |  SEBEROZVOJ  |  PODPORA VÝZKUMU  A APLIKACÍ  |  PROGRESIVNÍ DROGOVÁ POLITIKA  |  PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A SLUŽBY

VÍCE O NÁS
VÍCE O NÁS
AKCE
AKCE

 Chceme diskutovat potenciál a postavení změněných stavů vědomí v současném sociálním klimatu. 

Chceme kriticky přezkoumat současné výzvy a rizika, základy bezpečného užívání a smysluplné integrace, a vytvářet nové synergie.

Newsletter

Leave us your e-mail address and we will get in touch with latest news about the conference. 

Global Forum Beyond Psychedelics 2018 bylo organizováno:

 • Beyond Psychedelics
 • National Institute of Mental Health

Mediální partneři

 • PsicoCymática
 • Psychedelic Press

Partnerské a spřátelené organizace

 • The Psychedelic Society of Ireland
 • Altered Conference
 • The Aftercare Project
 • Psychedelic Society of Vienna
 • Legalizace.cz
 • Psychedelic Society of the Netherlands
 • BIO|OKO
 • Women's Visionary Congress
 • MIND Foundation
 • EntheoNation
 • Psychedelic Experience
 • ICEERS