Co přinesl psychedelický rok 2019?

Vstupujeme do nového roku 2020 a byla by škoda nechat ten minulý odejít bez ohlédnutí. Z našeho pohledu byl nadmíru bohatý. Děkujeme všem, kteří v tom byli s námi. Pojďme se na chvíli zastavit a společně podívat, co nám uplynulý rok přinesl a co stojí za pozornost, jak v na úrovni psychedelické scény v ČR, tak u nás, v Beyond Psychedelics.

Společně s vámi  již čtvrtým rokem utváříme a kultivujeme prostředí pro sdílení teoretických i praktických znalostí mezi odborníky a veřejností, s cílem pozitivní změny v přístupu ke zdraví, vědomé zkušenosti a smysluplnému využití psychoaktivních látek. Vytváříme prostor, kde se potkávají tradiční přístupy s nejnovějšími výzkumnými poznatky, přes kulturu a umění až po inovace a budoucí vize v oblasti moderních technologií.  Stimulujeme utváření bezpečného prostoru pro využívání změněných stavů vědomí, vyvolaných nejen psychedeliky, ale také prostřednictvím nelátkových technik a nových technologií jako je virtuální a rozšířená realita. Diskutujeme s politiky o racionální regulaci psychedelik. Monitorujeme poslední trendy a přinášíme nové pohledy na zlepšení kvality života.  Přes to, že náš záběr je široký, v současnosti věnujeme stále největší pozornost psychedelickým látkám, které představují možná jeden z nejprogresivnějších směrů v oblasti výzkumu vědomí a terapie.

Sídlíme v ČR, ale od počátku působíme zejména na mezinárodním poli. V uplynulém roce jsme se rozhodli zaměřit zejména na aktivity v našem domácím prostředí. A ty bychom si zde rádi krátce shrnuli.

 

Klíčové momenty české psychedelické scény 2019

Národní ústav duševního zdraví spustil celonárodní studii mapující fenomén užívání psychedelik a konopíDo dnešního dne ji vyplniliy již stovky respondentů, připojte se k nim i vy a pomozte s utvářením bezpečnějšího a informovanějšího prostředí pro uživatele. Data budou sbírána do konce ledna.

Státní ústav pro kontrolu léčiv svolil k podávání MDMA pacientům v rámci klinické studie.
Svítá tak reálná naděje na legální asistovanou terapii s touto substancí u pacientů s posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD). MDMA by tak mohlo být po psilocybinu další látkou, kterou výzkumníci v Národním ústavu duševního zdraví (NÚDZ) budou zkoumat v rámci klinických studií.

Tým českých vědců letos také zahájil mezinárodně očekávaný výzkum, který se zaměřuje na monitorování změn v mozku po požití ayahuasky – psychedelického nápoje z Amazonie – v původním prostředí, tedy přímo během ceremonií jihoamerických etnik žijících v deštném pralese. Výzkum můžete podpořit skrze Nadační fond pro výzkum psychedelik.

Vnímáme, že se věci posouvají, a to i díky vám a vaší odvaze sdílet své zkušenosti, vzdělávat se, a přispívat tak utváření veřejné debaty o smysluplném a bezpečném využití změněných stavů vědomí. Děkujeme!

 

A co se dělo v režii Beyond Psychedelics? 

Teď ale zpět k nám. V roce 2019 se z nezávislého uskupení profesionálů a dalších nadšenců stal právní formou zapsaný ústav Beyond Psychedelics. Už jsme zapomněli na porodní bolesti, otřepali se z dětských nemocí, prošli jsme transformací a dospíváme. Na příští rok plánujeme řadu akcí se zajímavými českými i zahraničními hosty, takže je rozhodně na co se těšit.

Na co z uplynulého roku rádi vzpomínáme?

 

Klíčové psychedelické konference

Našli jsme se v propojování vědy, tradiční moudrosti, zkušeností a umění v různých podobách, na místech s jedinečným genius loci.

Na jaře jsme oslavili další LSD narozeniny na Velký psychedelický pátek  v Pražské křižovatce ve spolupráci s Nadačním fondem pro výzkum psychedelik (PSYRES).  Na jednom podiu se mimojiné sešel neurovědec Jiří Horáček, etnoložka Pavlína Brzáková a teolog Ivan Štampach. V diskuzi moderované Danielou Drtinovou (DVTV) společně prozkoumávali styčné body psychedelik, spirituality a náboženství.

Na podzim jsme pak realizovali stěžejní akci roku, první ročník Česko-slovenského psychedelického fóra s tématem Změněné stavy vědomí ve 21. století. Dvoudenní konference v magických prostorách Anežského kláštera propojila odborníky na vědomí napříč obory a kromě dialogu o psychedelické terapii a povaze vědomé zkušenosti nabídla v doprovodném programu i hudební, vizuální a tělesné zážitky. Videa z konference můžete díky laskavé podpoře našich podporovatelů shlédnout zdarma na našem SlidesLive kanále. Brzy dostupné i na YouTube.

 

Vzdělávání

Uvědomujeme si, že ke smysluplnému využívání změněných stavů vědomí neodmyslitelně patří i vzdělávání odborníků v pomáhajících profesích, kteří se této oblasti věnují, či plánují věnovat. Těší nás, že zájem o kvalitní informace o psychedelické terapii je zde obrovský. Proto jsme letos do Prahy pozvali přední experty v oboru a požádali je o teoretické i sebezkušenostní workshopy, kde by sdíleli své letité zkušenosti. Pozvání k naší radosti přijala řada zkušených odborníků z ČR i zahraničí.  Před začátkem festivalové sezóny jsme zorganizovali dvoudenní seminář na téma psychedelické krizové intervence a minimalizace rizik s Leventem Móró. Veronika Kavenská sdílela své profesní zkušenosti a výzkumné znalosti na téma Terapeutická práce s ayahauscovou zkušeností.  Lékaři slovenského původu Juraj a Sonia Stykovi, kteří bezpochyby patří mezi veterány psychedelické terapie, vedli seminář o regresi a integraci v psycholytické terapii.  Téma psycholytické terapie s LSD, MDMA či psilocybinem dále rozvinul i psychiatr Torsten Passie.  V listopadu jsme tuto sérii seminářů zakončili s lékařkou Friederike Meckel-Fischer. Vstřícná odezva od vás nám dává motivaci jít do dalších akcí ještě více naplno. Již nyní domlouváme další lektory pro příští vzdělávací akce.

 

Destigmatizace

Pořádali jsme i osvětové akce pro širokou veřejnost. Plátna českých kin jsme oživili filmy, které pro Vás překládáme, jako The Sunshine Makers, který vypráví příběh pionýrů LSD z 60. let, nebo Psilocybin, nové porozumění, dokumentem s tematikou využití psilocybinu v péči o terminálně nemocné.  Promítání filmů zpravidla doplňujeme diskuzí s odborníky. Podívejte se na tu, kde Jiří Charvát zpovídal psychiatra Radkina Honzáka. Uskutečnili jsme také několik přednášek a veřejných debat na téma microdosinguspirituálního bypassuvyužití psychedelik v terapii i jako potenciálního nástroje společenské revoluce.

 

Zkušenost

Rozšířené vědomí v praxi jsme spolu s vámi prožili letos v listopadu na sezkušenostním semináři holotropního dýchání s Dr. Fischer. Zkušenost rozšířených stavů vědomí může být velmi náročný proces. Naším záměrem je také otevřít a poskytnout prostor pro sdílení a zpracování svého prožitku. Proto jsme vytvořili bezpečný prostor pro integraci psychedelické zkušenosti ve skupině ve spolupráci s organizací Diabasis. Jde o historicky první oficiální projekt tohoto typu u nás.
Do psychedelické scény patří neodmystlitelně i kultura a umění. Proto nemůže chybět i na našich akcích. V naší režii jste tak mohli zažít např. koncert mystické hudby Maoka s perkusionistou Milošem Vacíkem, výstavu obrazů a děl Otty Plachta, Moniky Belici či Filipa Aury, našeho dvorního designéra.
Uspořádali jsme také další ze série Psychedelických historek, které slouží ke sdílení vlastních zkušeností.

 

Beyond na cestách

Abychom byli schopni být rovnocennými partnery i na mezinárodní scéně, navštěvujeme zahraniční konference, kde hledáme inspiraci, navazujeme kontakty, domlouváme partnery a sledujeme aktuální vývoj. Letos tak naši zástupci navštívili několik mezinárodních konferencí s psychedelickou tematikou: World Ayahuasca Conference ve Španělsku, Breaking Convention v Londýně či INSIGHT Conference v Berlíně.

Nejsme tu sami

Že se zájem o změněné či rozšířené stavy vědomí zvyšuje lze pozorovat jak v mediích, tak u aktivit dalších organizací působících na tomto poli. A nás těší, že na to nejsme sami. Národní ústav duševního zdraví pokračuje dále s výzkumem psychedelik. Kromě výše zmíněných projektů plánuje i klinickou studii využití psilocybinu při léčbě deprese či existenciálního distresu u onkologických pacientů. Pro finanční podporu výzkumu pak funguje i Nadační fond pro výzkum psychedelik (PSYRES).  Česká psychedelická společnost letos uspořádala řadu veřejných přednášek na téma psychedelik, dále navštívila množství hudebních akcí a festivalů se svojí harm-reduction službou PsyCare. Pod hlavičkou plzeňské Anima Mundi či  ostravské organizace Asaya proběhla série dalších přednášek s tématy práce s vědomím a spirituality.  Mindfulness Club pak aktivně obstarává pole v oblasti praxe všímavosti, za jejich stěžejní akci lze považovat již pátý ročník konference MindfulnessCon. Jedna z našich partnerských organizací Diabasis již dlouhá léta nabízí profesionální pomoc lidem procházejícím psychospirituální krizí či s integrací náročné psychedelické zkušenosti. Podobně i Mezinárodní transpersonální centrum Holos nadále poskytuje podobné služby, včetně řady seminářů např. s využitím techniky holotropního dýchání. Tato technika vyvinutá Stanislavem a Christinou Grofovými letos oslavila 30 let od svého vzniku, k této příležitosti byla na podzim uspořádána konference Holotropní dýchání – principy, historie, přínosy a rizika.

Jsme vděční všem, kteří aktivně přispívají k pozitivní změně v přístupu ke změněným stavům vědomí. Děkujeme všem našim partnerským organizacím, doborvolníkům, přednášejícím a lektorům, a v neposlední řadě taky našim hlavním dárcům, bez kterých by naše činnost nebyla možná: Romanu Malčekovi, Václavu Dejčmarovi, Karlu Janečkovi a Centru transferu technologií NUDZ.

Naše aktivity bychom nemohli realizovat bez práce desítek dobrovolníků a podpoře našich donorů. Přidejte se k nim i vy a podílejte se na osvětě v oblasti změněných stavů vědomí! Pokud vám naše činnost dává smysl, budeme vděční za podporu, díky které je naše činnost možná.