Daruj

Přidej se i ty mezi hrdé a nadšené podporovatele smysluplného a bezpečného využívání rozšířených stavů vědomí.

Společně s vámi se snažíme vytvářet prostředí vhodné pro setkávání odborníků a veřejnosti.

Prostředí, ve kterém sdílíme teoretické i praktické znalosti a zkušenosti.

Již čtvrtým rokem pořádáme odborné konference, přednášky a semináře, kterých se zúčastnily tisíce lidí z celého světa. Prostřednictvím našich aktivit navštěvují Prahu přední a významní odborníci jako jsou Rick Doblin nebo Dennis McKenna. 

/fotka z konference s Rickem nebo Dennisem

 

Spolupracujeme také s řadou významných partnerů působích v oblasti péče o duševní zdraví, psychedelik a změněných stavů vědomí, jakými jsou Národní ústav duševního zdraví, Multidisciplinary Association of Psychedelic Studies nebo Společnost Podané ruce. 

/máme taky fotku? Např jak je na screenu za podiem logo některých z nich? Ať je to lidštější než samotná loga na webu.

 

Mimo jiné aktivně diskutujeme s politiky o možnostech dekriminalizace psychedelik. Stimulujeme tak utváření bezpečného prostoru pro využívání změněných stavů vědomí, do kterých je možno nahlédnout nejen skrze psychedelika, ale například i prostřednictvím nejrůznějších nelátkových technik či dokonce díky nejnovějším technologiím, kterými jsou virtuální a rozšířená realita. Monitorujeme aktuální trendy hýbající světem a přinášíme nové pohledy na zlepšení kvality života. 

/tady bych rád viděl fotku z BP s novými technologiemi a s nelátkovou technikou

Toho všeho jsme schopni především díky práci desítek dobrovolníků a podpoře našich donorů.

Přidejte se k nám i vy a podílejte se na osvětě v oblasti rozšířených stavů vědomí!

""
1
Jméno a Příjmení
Telefon
Previous
Next