Jak Češi užívají psychedelika a konopí? Národní ústav duševního zdraví spustil celorepublikovou studii

(Tisková zpráva)

Tým výzkumníků Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) spouští novou studii, jejímž cílem je zmapovat zkušenosti a postoje uživatelů psychedelických látek a konopí. Dle Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti některou z těchto látek ročně užije až několik set tisíc obyvatel České republiky.

 

Psychedelické látky jsou v posledních letech často diskutovány v souvislosti s jejich možným uplatněním v terapii duševních onemocnění jako jsou deprese, úzkosti či závislosti. O přínosech či rizicích jejich užívání v rekreačním kontextu toho ale stále mnoho nevíme. Více světla do tématu zamýšlí přinést celorepublikový průzkum, který probíhá od listopadu do konce ledna 2020. Jde o součást projektu TJ02000156 Aplikace výzkumných metod při tvorbě návrhu systému služeb pro uživatele psychedelik, který je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Zéta.

 

Přínosy i rizika

Ačkoliv klinické studie ukazují, že v kontrolovaném prostředí mohou být psychedelika poměrně bezpečná, jejich užívání v neregulovaném kontextu s sebou nezřídka přináší také rizika. Některé zážitky končí například panickými či úzkostnými stavy, nespavostí či přetrvávajícími poruchami vnímání. „Některým rizikům je přitom možné předcházet a případné obtíže úspěšně řešit s pomocí odborníků. V současnosti se ale uživatelé v České republice mnohdy nemají kam obrátit,“ říká hlavní řešitelka výzkumu, psycholožka Rita Kočárová.

 

Systém služeb pro uživatele

Cílem studie je proto nejen porozumět povaze a důsledkům zkušenosti s těmito látkami, ale na základě výsledků připravit ucelený návrh systému podpůrných služeb pro uživatele, dle jejich reálných potřeb a zkušeností. Ty by mohly nabízet mimo jiné odbornou péči a poradenství v případě obtíží. Studie se kromě klasických psychedelik, jako je například LSD, psilocybin či ayahuasca, zaměřuje i na tematiku užívání konopí, a mapuje také zkušenosti s širokým spektrem méně obvyklých látek, kterým ve výzkumech doposud nebyla věnována větší pozornost.

 

Anonymní průzkum

Výzkumný tým vyzývá veřejnost, která má s užíváním psychedelik a konopí minimálně jednu zkušenost, aby se zapojila do anonymního dotazníkového průzkumu, kde může své zkušenosti sdílet. Probíhá až do konce února 2020 na adrese www.psychedelickyvyzkum.cz.

 

 

Kontakt pro média:

Mgr. Barbora Bláhová

Barbora.blahova@nudz.cz

+ 420 607 840 618