Kurz psychedelické krizové intervence a minimalizaci rizik

(ENGLISH VERSION BELOW)

Levente Móró, PhD.

Kurz psychedelické krizové intervence a minimalizace rizik

18.-19.5.2019 | Vila Flora, Praha

Víkendový seminář zaměřený na teoretický výklad a nácvik praktických dovedností v oblasti minimalizace rizik a psychedelické krizové intervence.

Kurz je určen všem, kteří se setkávají s lidmi procházejícími psychedelickou zkušeností, např. v rámci své profese či jako dobrovolníci poskytují psychedelickou krizovou intervenci („PsyCare“) na hudebních akcích / festivalech, ale i v dalších kontextech. Účast na semináři je vhodná i pro ty, kteří se chtějí hlouběji informovat o minimalizaci rizik při užívání psychedelických látek a naučit se poskytnout psychedelickou / psychologickou “první pomoc”.
—————————————————————————
Průběh: Kurz se skládá ze 4 modulů které účastníkům poskytnou obsáhlý přehled jak základů problematiky, tak praktických metod současného přístupu k minimalizaci rizik v různých prostředích.

Modul 1
Úvod do současných přístupů v oblasti minimalizace rizik a psychedelické krizové intervenci. Informace o psychoaktivních látkách.

Modul 2
Nové psychoaktivní substance (NPS).

Modul 3
Minimalizace rizik v oblasti nočního života, párty a festivalů.

Modul 4
Psychologická / psychedelická krizová intervence.

Součástí modulů jsou kromě teoretických informací také praktická skupinová cvičení a nácviky dovedností.
—————————————————————————
Kdy:
Sobota 18.05.: 9:00 – 18:00
Neděle 19.05.: 9:00 – 16:00

Kde: Vila Flora, Vlašimská 13, 101 00 Vinohrady

Ve volné chvíli mohou hosté pobýt v coworkingové čajovně CoTea nebo se občerstvit v domácí kavárně Vily Flora. Pro ty, co by to měli domů daleko, je možnost přespání ve vile. Info o přespání najdete zde: http://www.vilaflora.cz/cs/prostory/prespani-ve-vile/

Seminář bude veden v anglickém jazyce. Na místě bude v případě potřeby k dispozici překlad do českého jazyka.
—————————————————————————
Cena:
Základní – 2000Kč / 78EUR
Studentská – 1400Kč / 55EUR (limitované množství)

Pro závaznou registraci a údaje k platbě, či v případě dotazů kontaktujte Vivian Winkler na vivian@beyondpsychedelics.cz

Pořádá: Beyond Psychedelics

 

—————————————————————————————————————————————————–


ENGLISH VERSION

 

Levente Móró, PhD

Psychedelic crisis intervention training & harm reduction

18.-19.5.2019 | Vila Flora, Prague

 

Weekend seminar focused on providing a theoretical background and training of practical skills in the field of psychedelic crisis intervention and harm reduction.

Many people encounter psychedelic substances at parties, festivals but also at ceremonies and in other outdoor settings. Many are unprepared and with none or insufficient knowledge about the substances they consume, set and setting and what to do in case a psychedelic experience becomes challenging. At the beginning of this year’s festival season we would like to invite you to a weekend workshop with Levente Móró, PhD, expert on harm reduction and psychedelic crisis intervention (psy-care).

Who is the workshop for?
This workshop is primarily suited for everyone who encounters or may encounter people undergoing psychedelic experience, eg those who provide psychedelic harm reduction and support (psy-care) either as professionals or as volunteers at festivals and parties, as well as in another settings. The workshop is also for those who wish to expand their knowledge on harm reduction and want to learn how to provide psychedelic “first aid”.

The workshop is designed as a training and consists of four modules which will provide a comprehensive overview on both conceptual issues and practical methods of contemporary harm reduction in special settings.
—————————————————————————
Module 1
Introduction to the contemporary approach in harm reduction and psychedelic crisis intervention. General psychoactive substance information.

Module 2
Introduction to new psychoactive substances (NPS).

Module 3
Harm reduction in nightlife and festival environments.

Module 4
Psychedelic/psychological crisis intervention services.

These modules are along with practical group exercises.
—————————————————————————
Organisational information

When:

Saturday 18.05.: 9:00 – 18:00
Sunday 19.05.: 9:00 – 16:00

 

Where: Vila Flora, Vlašimská 13, 101 00 Vinohrady, Prague

During breaks healthy snacks and refreshments will be available in Vila Flora’s coworking teaspace CoTea or at the Vila Flora home cafe. For those from afar, beds and accommodation at Vila Flora will be available for an extra fee.

The workshop will be held in English with translation to Czech if needed.

Price:
Basic – 78EUR
Student – 55EUR (limited amount)

For registering to the workshop and for more information please contact Vivian Winkler at vivian@beyondpsychedelics.cz

 

Organized by: Beyond Psychedelics