Mohou se psychedelika a mindfulness meditace vzájemně doplňovat?

Mezi psychedelickými prožitky a meditací nacházíme mnoho souvislostí. Obojí má potenciál rozvíjet všímavost nebo její aspekty jako schopnost vhledu, zaměření se a přítomný okamžik, přijímání bez hodnocení, porozumění souvislostem mezi myšlenkami či emocemi a mnoho dalšího. Náhled do tématu, které je čím dál častěji objektem zájmu výzkumníků vám zprostředkuje PhDr. Jan Benda 25.6.2020 v prostor39 (Praha) v přednášce Mindfulness a psychedelika: Soucit k sobě a nepřipoutanost k Já.

 

Co mi přednáška přinese?

Meditační praxe i psychedelické zkušenosti dočasně mění naše vědomí, ale mají také dlouhodobé dopady na naše prožívání a chování. Mohou se nějak doplňovat? Přednáška nejprve porovná oba druhy zkušeností z hlediska fenomenologie i neurofyziologie. Popíše vliv pokročilé meditace všímavosti (mindfulness) na sebepojetí, regulaci emocí a rozvoj laskavosti a soucitu. A objasní také význam rozpuštění Já (mystická smrt) v korektivní transformaci hluboce zakořeněných emočních schémat. Dále se bude zabývat možnostmi vzájemné inspirace ve výzkumu i praxi rozvíjení všímavosti a užívání psychedelik. Zdůrazní důležitost integrace transpersonálních zkušeností a dotkne se také úskalí a rizik transpersonálního vývoje. Připomene, že studium prastaré teorie spojené s meditací všímavosti zřejmě může pomoci porozumět a integrovat psychedelické zkušenosti. A naopak psychedelika mohou meditujícím pomoci překonat obranné mechanismy ega, které v meditační praxi západních meditujících někdy poměrně dlouho přetrvávají.

Kdo bude přednášet?

PhDr. Jan Benda, Ph.D. je psychoterapeut, cestovatel, výzkumník a duchovní hledač. Vystudoval psychologii na FF UK v Praze. Prošel tréninkem satiterapie, Pesso terapie (PBSP), terapie zaměřené na emoce (EFT), terapie zaměřené na soucit (CFT) a řadou dalších kurzů. Ve své práci však čerpá i ze zkušeností se změněnými stavy vědomí a z intenzivní meditační praxe. Je autorem knih Mystika a schizofrenie a Všímavost a soucit se sebou. Dlouhodobě se věnuje především využívání všímavosti a soucitu se sebou v psychoterapii a seberozvoji, ale i v managementu a leadershipu. Nějakou dobu žil jako buddhistický mnich na Srí Lance. Nyní studuje především význam sebevztažných procesů (ne-Já) v duševním zdraví a v etiopatogenezi duševních poruch.
www.jan-benda.com

Kdy: 25.6.2020
Kde: prostor39

Vstupenky

Hlavním organizátorem akce je Beyond Psychedelics – Česká republika.
www.beyondpsychedelics.cz

Ve spolupráci s mindfulness.cz

Mediálním partnerem akce je Magazin Legalizace

V souvislosti s rozvolňováním vládních opatření je ve vnitřních prostorách stálevyžadováno nošení roušky či pokrývky úst a nosu. Děkujeme za pochopení. Organizátor akce Beyond Psychedelics, z.ú. (akualizováno 5.6.2020)