O nás

Naše cíle

 

EFEKTIVNÍ VÝMĚNA POZNATKŮ A SPOLUPRÁCE

Podněcovat inovativní a smysluplné diskuze o duševním zdraví člověka a potenciálu změněných stavů vědomí. Podporovat mezioborovou spolupráci a vzájemné sdílení výzkumných poznatků a zkušeností z praxe na lokální i globální úrovni.

 

OSVĚTOVÁ ČINNOST

Vyvolat veřejný zájem o výsledky výzkumu v oblasti duševního zdraví s důrazem na řešení příčin, namístě důsledků. Poskytovat veřejnosti vědecké informace a zkušenosti o skutečném potenciálu (rizicích i benefitech) psychoaktivních látek a změněných stavů vědomí ve srozumitelné formě.

 

SEBEROZVOJ

Podporovat rozvoj adaptability i angažovanosti v dosahování smysluplných cílů a schopnost flexibilně volit efektivnější strategii při překonávání současných i nových výzev. Podporovat schopnost se informovaně a nezávisle rozhodovat v dynamicky se proměňujícím světě. Facilitovat kritické myšlení.

 

PODPORA VÝZKUMU  A APLIKACÍ

Usilovat o nepředpojaté prostředí pro výzkum v oblasti efektivních přístupů k péči o duševní zdraví. Podporovat výzkumné projekty a aplikaci výzkumných poznatků v praxi. Iniciovat a realizovat výzkumné studie.

 

PROGRESIVNÍ DROGOVÁ POLITIKA

Podpořit tvorbu a implementaci funkčního designu legislativního rámce veřejné politiky psychoaktivních látek založený na empirických poznatcích a harm-reduction filosofii.

 

PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A SLUŽBY

Navrhnout a prosadit ucelený systém vzdělávání a institucionální rámec racionální integrace změněných stavů vědomí do společnosti. Podporovat a poskytovat služby vedoucí ke snižování rizik a maximalizaci přínosů plynoucích z těchto zkušeností.