Podpořte nás!

Přidej se i ty mezi hrdé a nadšené podporovatele smysluplného a bezpečného využívání rozšířených stavů vědomí.

Společně s vámi vytváříme a kultivujeme prostředí pro sdílení teoretických i praktických znalostí mezi odborníky a veřejností za cílem pozitivní změny v přístupu ke zdraví, vědomé zkušenosti a psychoaktivním látkám.

Prostředí, které podporuje informované a kritické myšlení.

Již čtvrtým rokem pořádáme odborné konference, přednášky a semináře, jichž se zúčastnily tisíce lidí z celého světa. Prostřednictvím našich aktivit navštěvují Prahu přední odborníci jako Rick Doblin nebo Dennis McKenna.

 

 

Spolupracujeme také s řadou významných partnerů působích v oblasti péče o duševní zdraví, psychedelik a změněných stavů vědomí, jakými jsou Národní ústav duševního zdraví, Multidisciplinary Association of Psychedelic Studies nebo Společnost Podané ruce. 

 

 

Diskutujeme s politiky o možnostech dekriminalizace psychedelik. Stimulujeme utváření bezpečného prostoru pro využívání změněných stavů vědomí, vyvolaných nejen psychedeliky, ale také prostřednictvím nelátkových technik a nových technologií jako je virtuální a rozšířená realita. Monitorujeme poslední trendy a přinášíme nové pohledy na zlepšení kvality života.

 

Toho všeho bychom nebyli schopni bez práce desítek dobrovolníků a podpoře našich donorů.

Přidejte se k nám i vy a podílejte se na osvětě v oblasti změněných stavů vědomí!