Skupina psychedelické integrace

„Práce začíná, když ceremonie skončí aneb po extázi prádelna“

 

Kdo: Diabasis a Beyond Psychedelics

Mgr. Michal Petr a Mgr. Rita Kočárová

 

Anotace:

 

Zkušenost rozšířených stavů vědomí způsobená psychedelickou/enteogenickou substancí může být velmi náročný proces. Naším záměrem je otevřít a poskytnout prostor pro sdílení a zpracování svého prožitku.

Nabízíme informovanou podporu a profesionální péči k bezpečné re-integraci mysli, těla i ducha. Integrační kruh může pomoci uvědomit si vhledy a dojmy získané během psychedelické zkušenosti a ukotvit je do každodenního života. Maximalizovat přínosy, které taková zkušenost nabízí a umenšit potenciální negativní dopady a rizika.

Integrační setkání nepodporují ani nepovolují žádné ilegální aktivity. 

Set a setting jsou dobrým základem pro prospěšnou psychedelickou zkušenost. Věříme, že následná podpora je třetím důležitým krokem. 

 

Set, setting… a PODPORA!

 

Mgr. Michal Petr

Psycholog, gestalt terapeut, lektor a facilitátor Maitri dýchání

www.michalpetr.com

Vystudoval psychologii na FF UP. Je členem v odborných sdruženích EAGT, Diabasis, CZEPS a autorem knihy Mezi duší a Duchem. Specializuje na párovou terapii, psychospirituální tématiku, Maitri dýchání a praktické využití enneagramu. Zajímá se o holistické metody léčení, práci s emocemi a tělem a o zvládání náročných životních situací.

 

Mgr. Rita Kočárová 

Psycholožka, výzkumnice

www.ritakocarova.com

Psycholožka, výzkumnice a postgraduální studentka klinické psychologie na Univerzitě Karlově a v Národním ústavu duševního zdraví, frekventantka výcviků Gestalt Studia a MDMA-asistované psychoterapie pro post-traumatickou stresovou poruchu, zakladatelka a ředitelka Beyond Psychedelics. Její výzkumný a profesní zájem se zaměřuje na psychedelické látky (psilocybin, ayahuascu, MDMA, 5-MeO-DMT obsahující sekret z ropuchy Bufo alvarius, LSD a další). Je řešitelkou projektu spolufinancovaného Technologickou agenturou České republiky, jehož cílem je návrh systému služeb pro uživatele psychedelik.

 

Odborný konzultant: Mgr. Michael Vančura (klinický psycholog a psychoterapeut)

 

Průběh setkání:

Setkání trvají 120 minut a jsou strukturovány dle zájmu a potřeb skupiny. Zahrnují: 

  • skupinové aktivity
  • nabídku teoretického rámce
  • techniky práce s tělem
  • sdílení a interakce v komunitě podobně naladěných lidí

 

Kdy: 18h – 20h

 

17.10. 2019

14.11. 2019

12.12.2019 

16.1. 2020

20.2. 2020

19.3. 2020

16.4.2020

14.5. 2020 

 

Přihlášky:

Můžete se přihlásit na jedno nebo i více setkání současně. Vaše místo si můžete rezervovat na emailu: integrace@beyondpsychedelics.cz.
Cena:
300-700 Kč
(necháváme na finančních možnostech a uvážení účastníků)

Pro koho: pravidelná skupinová setkání jsou určena širokému spektru zájemců o integraci své psychedelické zkušenosti, získané v jakémkoliv kontextu. Je možné přijít jen jednou nebo opakovaně.
Kapacita: max 10 účastníků / setkání.

Kde:
Mindfulness Club z.s.
U Letenského sadu 1294/6, 170 00 Praha 7 – Holešovice

V případě dotazů prosím napište email na: integrace@beyondpsychedelics.cz.