Terapeutická práce s ayahuascovou zkušeností

Seminář je určený pro terapeuty, psychology, psychiatry a další pracovníky v péči o duševní zdraví či sociální práci, kteří se setkávají či budou setkávat s klienty a pacienty, kteří podstoupili nebo se chystají podstoupit zkušenost s ayahuascou, tradičním amazonským nápoje s psychedelickými účinky. Účast na semináři je vhodná i pro ty, kteří se chtějí více informovat o tom, jak se připravit a následně zpracovat tuto zkušenost.

Teoretický výklad bude vycházet z výzkumu a mnohaletých zkušeností získaných z terapeutické práce v centru Takiwasi, které kombinuje tradiční amazonskou medicínu s psychoterapií při léčbě závislostí a dalších duševních obtíží. Prostor bude i pro otázky a diskuzi.

Seminář bude sestávat ze 4 bloků:

1. Kontext a základní principy tradiční amazonské medicíny.
2. Příprava na sezení s ayahuascou.
3. Integrace ayahuascové zkušenosti.
4. Krizová intervence: potenciální komplikace a terapeutické nástroje.

……………………………………………………

PhDr. Veronika Kavenská, PhD

Psycholožka, absolventka psychoterapeutického výcviku v jungiánské psychoterapii. Přibližně 12 let se věnuje výzkumu psychoterapeutického přínosu užívání ayahuasky a dalších rostlin v kontextu tradiční amazonské medicíny a jeho možných rizik. Několik let pracuje jako terapeutka v peruánském centru Takiwasi, oficiální terapeutické komunitě s 27 letou existencí. Náplní její práce je mimojiné provázet pacienty a klienty přípravou a následnou integrací rituálního užití ayahuascy. Tématu věnovala také svou PhD práci, řadu článků a odborných publikací a knihu Tradiční amazonská medicína a její využití v psychoterapii.

……………………………………………………

Kdy: 10.9.2018, 9-16:00
Cena: 1500 Kč

Pro závaznou registraci a údaje k platbě, či v případě dotazů nám napište na workshops@beyondpsychedelics.cz.

SEMINÁŘ BUDE OTEVŘEN POUZE V PŘÍPADĚ NAPLNĚNÍ MINIMÁLNÍ KAPACITY (10 účastníků) DO 25.8.2019.