Beyond PSYCHEDELICS

Beyond Science and Mind, Towards a Better Today

Připravujeme pro vás nové stránky.

Již nyní se ale můžete přihlásit na nový Kurz první psychedelické pomoci! 

aktuality

Všeobjímající tématika vědomí: od šamanismu k počítačům a zase zpět Všeobjímající tématika vědomí: od šamanismu přes psychedelika k počítačům a zase zpět Všeobjímající tématika vědomí:

S extází, lysohlávkami, LSD, ayahuascou či ketaminem má podle dat z Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS) zkušenost přibližně 700 000 obyvatel ČR,

Oregon se stal prvním americkým státem, kde bude legálně možné podstoupit kontrolovanou zkušenost s psilocybinem – jak hub s jeho obsahem, tak samotné substance. Rozhodlo

Mezi psychedelickými prožitky a meditací nacházíme mnoho souvislostí. Obojí má potenciál rozvíjet všímavost nebo její aspekty jako schopnost vhledu, zaměření se a přítomný okamžik, přijímání

Současná situace odehrávající se kolem koronaviru představuje výzvu pro nás jako jednotlivce, společnost i celý svět. Je výzvou pro naše zdraví: mysl, tělo i duši.

kalendář akcí

O nás

Vzdělávání. Destigmatizace. Zkušenost.

Beyond Psychedelics vzniklo jako nezávislé uskupení několika nadšených lidí za účelem realizace mezinárodní psychedelické konference v České republice: Beyond Psychedelics 2016 | Global Multidisciplinary Forum. Chyběl nám prostor, kde by byla reflektována psychedelická scéna a kde bychom mohli kriticky diskutovat různorodé přístupy k alternativním stavům vědomí – od tradičních přístupů a šamanismu, přes současný klinický výzkum psychedelik až po nové technologie – a širokou škálu oblastí jejich využití. Motorem naší činnosti byla skutečnost, že je s těmito stavy v naší společnosti nakládáno neadekvátně a v rozporu s dostupnou empirickou evidencí. S represivním přístupem se pojí mnoho rizik. Zároveň naše vědomí toho, že tyto stavy skýtají nezměrný potenciál, že to, jakým způsobem pracujeme s vědomou zkušeností má důsledky ve všech oblastech lidského života, ať už jde o duševní zdraví, vztah k přírodě, politice, spiritualitě či morální hodnoty.

Náš tým

Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

John Frank

Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

John Frank

Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

John Frank

Podpořte nás

Podpořte smysluplné a bezpečné využívání rozšířených stavů vědomí.

Společně s vámi vytváříme a kultivujeme prostředí pro sdílení teoretických i praktických znalostí mezi odborníky a veřejností za cílem pozitivní změny v přístupu ke zdraví, vědomé zkušenosti a psychoaktivním látkám. Prostředí, které podporuje informované a kritické myšlení. Již čtvrtým rokem pořádáme odborné konference, vzdělávací přednášky, semináře i sebezkušenostní workshopy, jichž se zúčastnily tisíce lidí z celého světa. Pokud vám naše činnost dává smysl, podpořte nás prosím finančním darem v libovolné výši a pomozte nám v této práci dále pokračovat.