Americký Úřad pro kontrolu léčiv urychluje výzkum psilocybinu pro léčbu deprese

Autor: A. J. Herrington, High Times
Překlad: Lenka Češková

Pojem „průlomová terapie“ je vyhrazen pro nové terapeutické postupy, které se v předběžném výzkumu ukázaly slibné pro léčbu závažných zdravotních stavů.

Za „průlomovou terapii“ v léčbě velké depresivní poruchy (Major Depressive Disorder, MDD) označil Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (Food and Drug Administration, FDA) užívání psilocybinu. Klasifikace “průlomová terapie” má uspíšit vývoj a schvalování nových léků, a tento krok tak urychlí výzkum a vyhodnocování nových léčiv s halucinogenní složkou.

Nové označení “průlomová terapie” při léčbě MDD, běžněji označované jako deprese, bylo přiznáno Usonskému institutu (Usona Institute), který nedávno zahájil druhou fázi klinického hodnocení, jež má určit účinnost jedné orálně podané dávky psilocybinu v léčbě deprese. Usona Institute je nezisková zdravotnická výzkumná organizace, která „provádí a podporuje preklinický a klinický výzkum za účelem hlubšího porozumění terapeutickým účinkům psilocybinu a dalších vědomí rozšiřujících léčiv“. Usona v současné době nabírá dobrovolníky pro klinické testování.

Nejméně sedmnáct milionů dospělých trpí ve Spojených státech depresí, která je hlavní příčinou zdravotní nezpůsobilosti Američanů ve věku 15 až 44 let. Odhaduje se, že na celém světě se s tímto onemocněním potýká více než 300 milionů lidí. Dřívější výzkum ukázal, že smrtelně nemocní pacienti, kterým byl podáván psilocybin, vykazovali významné snížení deprese a úzkosti. Podobná studie se v současné době provádí i v australském Melbourne.

“Výsledky předchozích studií jasně dokládají pozoruhodný potenciál psilocybinu pro léčbu pacientů s MDD, a ten se Usona ve svých vlastních klinických studiích nyní snaží potvrdit,” uvedl v tiskové zprávě Charles Raison, MD, ředitel klinického a translačního výzkumu v Usoně.

Není to poprvé

Jako “průlomovou terapii” klasifikovala FDA psilocybin za poslední více než rok již podruhé. V říjnu 2018 udělil vládní úřad toto označení společnosti COMPASS Pathways za použití psilocybinu při léčení rezistentní deprese (Treatment-Resistant Depression, TRD). TRD je definována jako deprese, jejíž symptomy se nezlepšují ani po použití dvou nebo více tradičních terapeutických postupů. Zdravotní vědecké centrum texaské univerzity (Science Health Center, University of TexasUTHealth) v Houstonu v říjnu oznámilo, že jeho výzkumníci plánují studii o účinnosti psilocybinu jako léčby TRD.

“Skutečně průlomové je oprávněné uznání Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv, že MDD, a nejen rezistentní deprese, kterou trpí mnohem menší část populace, představuje neuspokojenou potřebu lékařské péče a že dostupná data naznačují, že v porovnání se stávajícími terapeutickými postupy může psilocybin nabídnout podstatné klinické zlepšení,” řekl Raison. “Vzhledem k tomu, že situace ohledně psilocybinu je tak složitá a že Usona mapuje nový terén, zajistí tyto interakce mezi Usonou a FDA, že obě instituce budou k vývojovému programu přistupovat společně, v souladu s přijatelnými osvědčenými postupy.”

Přestože na federální úrovni je psilocybin veden na seznamu kontrolovaných látek prvního stupně, začaly místní jurisdikce zmírňovat zákony zakazující psychedelické houby. V květnu odhlasovali obyvatelé Denveru opatření, jež fakticky dekriminalizovalo držení lysohlávek dospělými tím, že prosadilo zákony, které trestnímu stíhání občanů za tento čin přisuzují nejnižší možnou prioritu a zakazují použití veřejných prostředků k jejich sankcionování. Následující měsíc byly podobné kroky vedoucí k dekriminalizaci halucinogenních hub a dalších entheogenních rostlin schváleny představiteli kalifornského města Oakland.

Společně s vámi utváříme a kultivujeme prostředí pro sdílení teoretických i praktických znalostí mezi odborníky a veřejností, s cílem pozitivní změny v přístupu ke zdraví, vědomé zkušenosti a smysluplnému využití psychoaktivních látek.

Pokud naši práci vnímáte jako přínosnou, uvítáme jakoukoliv finanční podporu, díky které je naše činnost možná.

CHCI DAROVAT

Sdílet:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Poslední příspěvky

Podobné přípěvky