Podpořte nás

Přidejte se mezi podporovatele symsluplného a bezpečného využívání změněných stavů vědomí! Beyond Psychedelics, z.s. funguje jako nezisková organizace a naše činnost by nebyla možná bez práce desítek dobrovolníků a podpoře našich donorů. Přidejte se k nám i vy a podílejte se na osvětě v oblasti změněných stavů vědomí! Darem v libovolné výši  nám v naši činnost významně pomůžete.

Za jakoukoliv podporu prostřednictvím formuláře níže na stránce předem děkujeme!

Podpořte odbornost

Společně s vámi vytváříme a kultivujeme prostředí pro sdílení teoretických i praktických znalostí mezi odborníky a veřejností za cílem pozitivní změny v přístupu ke zdraví, vědomé zkušenosti a psychoaktivním látkám. Prostředí, které podporuje informované a kritické myšlení. Již čtvrtým rokem pořádáme odborné konference, přednášky a semináře, jichž se zúčastnily tisíce lidí z celého světa. Prostřednictvím našich aktivit navštěvují Prahu přední odborníci jako Rick Doblin nebo Dennis McKenna.

Podpořte spolupráci

Spolupracujeme také s řadou významných partnerů působích v oblasti péče o duševní zdraví, psychedelik a změněných stavů vědomí, jakými jsou Národní ústav duševního zdraví, Multidisciplinary Association of Psychedelic Studies nebo Společnost Podané ruce.

Podpořte zodpovědnost

Diskutujeme s politiky o možnostech dekriminalizace psychedelik. Stimulujeme utváření bezpečného prostoru pro využívání změněných stavů vědomí, vyvolaných nejen psychedeliky, ale také prostřednictvím nelátkových technik a nových technologií jako je virtuální a rozšířená realita. Monitorujeme poslední trendy a přinášíme nové pohledy na zlepšení kvality života.