První americké město dekriminalizovalo psilocybinové houby, ayahuascu, ibogu a meskalinové kaktusy

Na začátku června městská rada v Oaklandu po jednomyslném hlasování vydala usnesení, kterým dekriminalizovala užití a držení všech psychedelických rostlin, včetně hub s obsahem psilocybinu, kaktusů s obsahem mezkalinu a rostlin používaných k výrobě ayahuasky.

Oakland se tak po Denveru stal nejen dalším městem, které dekriminalizovalo užití psilocybinových  hub ale postoupil ještě o krok dále a zahrnul i další přírodní psychedelika.

Dokument deklaruje, že policie ani městská agentura „nepoužije žádné finanční prostředky ani prostředky na pomoc při prosazování zákonů, které ukládají trestní sankce za užívání a držení enteogenních rostlin dospělými“. Termín “enteogen” se používá pro psychedelika užívaná v náboženských nebo duchovních kontextech, a odkazuje na jejich potenciál vyvolat spirituální zážitek. Dle usnesení jde zejména o látky typu indolaminů, tryptaminů a fenetylaminů. Nová pravidla se nicméně nevztahují na synteticky vyráběná psychedelika jako je LSD či MDMA.

 

 

Podpora změny ze strany veřejnosti výrazně narostla poté, co místní komunitní skupina s názvem Decriminalize Nature Oakland rozjela kampaň za využívání přírodních psychedelik v rámci léčby duševních obtíží. Iniciativa vyzvala zákonodárce, aby zvážili rostoucí počet vědeckých výzkumů poukazujících na účinnost psychedelik v terapii deprese, závislostí, posttraumatické stresové poruchy a řady dalších stavů.

Usnesení dává jasné pokyny místní policii. Vyšetřování a zatýkání dospělých osob za účelem výsadby, pěstování, nákupu, přepravy, distribuce, praktikování a / nebo držení psychedelických rostlin má patřit mezi nejnižší priority prosazování práva pro město Oakland.

Dění v Denveru a Oaklandu představuje  významný mezník v první etapě rostoucí vlny aktivit, které usilují o racionální regulaci psychedelik ve Spojených státech, a naznačují posun směrem k progresivní drogové politice. Momentálně jde o úroveň měst, nicméně dalšími kroky by mělo být prosazení státní a nakonec i federální dekriminalizace.

 

Jaké důsledky může mít tento krok? Měla by být psychedelika pouze v rukou lékařů, či lze legitimizovat jejich užívání i v jiném než zdravotnickém prostředí?  Přijďte diskutovat 20.6. v 19:00 do Městské knihovny v Praze na akci Psychedelika. Sociální revoluce? se socioložkou Jiřinou Šiklovou, výzkumníkem a aktivní postavou reformy psychiatrické péče Petrem Winklerem a odbornicí na postmoderní spiritualitu Zuzanou Marií Kostićovou.

Mediálním partnerem akce je Magazín Legalizace.

 

Zdroje:

Oakland City Council decriminalizes all “natural psychedelics” in landmark resolution

‘These are healing plants’: Oakland decriminalizes magic mushrooms