Psychedelické minimum

Vzdělávací program v oblasti psychedelik a rozšířených stavů vědomí

Psychedelické minimum je inovativní vzdělávací kurz založený na moderním výzkumu a zkušenostech z praxe v ČR i zahraničí s předními odborníky v oblasti psychedelik a rozšířených stavů vědomí.

Program je určen zejména pro pracovníky v pomáhajících službách (psychology, psychiatry, adiktology, sociální pracovníky, zdravotní sestry, psychoterapeuty, peer pracovníky aj.), ale i další zájemce o oblast psychedelických stavů vědomí.

Kapacita kurzu Psychedelické minimum je již naplněna. Pokud máte zájem o zařazení do seznamu náhradníků nebo zájemců o příští běh, prosím napište nám na email tereza@beyondpsychedelics.cz

Co vás čeká?

Komplexní vzdělávací program nabízí 6 tematických modulů pokrývající široké spektrum problematiky psychedelik a rozšířených stavů vědomí od historie až po současné a budoucí trendy. Program nabízí teoretickou orientaci v problematice doplněnou zkušenostmi z praxe, diskuzemi a související nelátkovou sebezkušeností (např. meditace). Kurzem provází přední odborníci a lektoři z psychedelické péče a výzkumu.


Tematické moduly:

Psychedelika – historie a základní východiska

Nelátkové techniky změněných stavů vědomí

Psychedelika v péči o duševní zdraví

Rizika změněných stavů vědomí a užívání psychedelik

Psychedelika v rekreačním kontextu & Psychedelic harm-reduction

Psychedelika v tradičním a náboženském kontextu

(změny v programu jsou vyhrazeny)

Lektoři

Rick Doblin, Ph.D., je zakladatelem a výkonným ředitelem společnosti MAPS (Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies). Doktorát obdržel na Harvardské Kennedyho univerzitě v oboru Veřejné politiky. Ve své dizertační práci se věnoval regulaci medicínského využití marihuany a psychedelických látek a jeho magisterská práce byla zaměřena na léčbu onkologických pacientů pomocí THC. Jeho bakalářskou prací byla navazující studie na psychedelický výzkum s psilocybinem zvaný Good Friday Experiment z 60.let, která evaluovala potenciál psychedelik jako katalyzátoru náboženských zkušeností. Stojí také za realizací studie navazující na Concord Prison Experiment Timothy Learyho, která proběhla ve stejné době taktéž s psilocybinem. Rick studoval spolu s dr. Stanislavem Grofem a byl jedním z prvních certifikovaných facilitátorů holotropního dýchání. Jeho profesním cílem je pomoci vytvořit legální kontext pro užití psychedelik a konopí primárně jako léků na předpis, ale také pro osobní rozvoj zdravých jedinců a posléze se stát legálně licencovaným psychedelickým terapeutem. MAPS založil již v roce 1986 a během doby své existence společnost získala přes 130 milionů dolarů na psychedelický výzkum a vzdělávání. Momentálně žije se svou ženou, štěnětem a 3 prázdnými pokoji po dětech, které se již vydaly svou vlastní životní cestou, v Bostonu.

Paul Grof is a Canadian research psychiatrist, clinician and administrator. He has been involved in transpersonal activities for six decades. He has utilized Holotropic Breathwork and psychedelics with clients suffering from severe mood disorders, meditators, and psychiatric residents.

In addition to his therapeutic and research work in North America and Europe, he has worked at the National Institute of Mental Health, USA, and as an Expert at the World Health Organization, Geneva (1985-2000), where he chaired the Committee on Psychotropic Substances.

Dr. Grof was a professor at several Canadian and European universities, and his most recent academic appointment was at the University of Toronto in 2022. Presently he is the director of the Ottawa Mood Disorders Center. For his research, Dr. Grof has received several international awards in the USA, Canada and Europe,

He has authored and co-authored 516 publications and three books.

Veronika je klinická psycholožka s titulem z Karlovy univerzity v Praze, který získala v roce 2000. Vystudovala také Integral Counseling Psychology v Kalifornském CIIS v roce 2009 a je certifikovanou rodinnou a párovou terapeutkou v Kalifornii, kde se usadila v roce 2003 po emigraci z České republiky a několika letech cestování a poznávání kultur po celém světě. 

Je certifikovanou terapeutkou inovativní psychoterapeutické metody EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) a metody Somatického prožívání. Obě tyto metody jsou efektivním terapeutickým postupem při léčbě traumatu a posttraumatické stresové poruchy. Momentálně je ve výcviku Organic Intelligence Expert, který je taktéž zaměřen na léčbu traumatu. Absolvovala také pokročilý výcvik v Emocionálně zaměřené párové terapii (EFT) a je rovněž certifikovanou lektorkou Procesu uvědomění (Realization Process Teacher).

Je subinvestigátorkou a koterapeutkou v klinické studii MAPS, která zkoumá MDMA v léčbě posttraumatické stresové poruchy, a to v Sanfranciském Insight a Integration Centre. Je spolutvůrkyní ketaminem asistovaného terapeutického programu na ketaminové klinice New Pathways a je také spoluzakladatelku a terapeutkou ketaminem asistované psychoterapie v Polaris Insight Center. Jako dobrovolnice působí v HEART (Human Empowerment and Resiliency Training) a v EMDR HAP (Humanitarian Assistance Program) na pozici mentorky a facilitátorky.

Michael Vančura po ukončení studia klinické psychologie na FFUK v roce 1975 pracoval v několika psychiatrických léčebnách, v komunitě pro léčbu neuróz v Lobči a v manželské poradně. V roce 1983 byl spoluzakladatelem Denního Socioterapeutického Sanatoria (DSS), pro lidi s psychotickým onemocněním při Pražské psychiatrické klinice, kde pracoval jako psychoterapeut.

Postupně se jeho pozornost přesunula k prevenci psychiatrické hospitalizace a možnosti využití krizové intervence. Výsledkem bylo založení krizového centra RIAPS v roce 1991, kde byl první čtyři roky ředitelem. Jednou z důležitých zkušeností, která mohla být realizována díky lůžkovému oddělení RIAPS,  bylo rozpoznání  efektivity krátkodobých hospitalizací u lidí procházejících psychospirituální krizí. Po odchodu z RIAPSu v r. 1998 pracuje jako psychoterapeut v soukromé praxi. 

Absolvoval výcvik v tradiční hypnóze, Ericksonovské hypnóze a psychoterapii; výcvik v holotropním dýchání; výcvik práce se změněnými stavy vědomí; psychoterapeutický výcvik v Pesso Boyden psychomotorické psychoterapii (PBSP); výcvik v MDMA Asistované Psychedelické Psychoterapii,(APP)

Od roku 1995 organizoval a později vedl nebo se podílel na vedení skupin zaměřených na studium rozšířených stavů vědomí, jejichž součástí byl také vision quest, sweatlodge, holotropní dýchání, půst, edukace o psychospirituální krizi atd. 

Jeho zájem o rozšířené stavy vědomí vedl k tématu  psychospirituální krize a k založení sdružení DIABASIS v roce 2003. V této organizaci pracuje jako psychoterapeut a intervizor. Je také odpovědný za projekt výběrových přednášek pro studenty FFUK na téma “Úvod do transpersonálního myšlení”. Dalším projektem je  spolupráce s psychiatrickou léčebnou v Bohnicích a zprostředkování pomoci hospitalizovaným lidem, u nichž je rozpoznán soubor příznaků psychospirituální krize. 

Přibližně 15 let učí o tématu psychospirituální krize a komplikacích psychedelické zkušenosti v organizacích, které o téma projeví zájem. V rámci projektu MAPS je psychoterapeutem pro MDMA Asistovanou Psychedelickou Psychoterapii (APP), která je využívána aktuálně při práci s posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD). Jako psycholog pracuje na psychedelické klinice Psyon.

Rita Kočárová je psycholožka, terapeutka, výzkumnice a sociální inovátorka v oblasti psychedelických látek. Absolvovala systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt modalitě (přes 1000h), výcvik v psychedelické terapii a výzkumu v USA (“Certificate in Psychedelic Therapy and Research”), MDMA-asistované terapii pro post-traumatickou stresovou poruchu a účastní se výcviku v práci s psilocybinem. Ve své soukromé praxi poskytuje vedle klasické terapie i psychedelické poradenství a integraci zkušenosti. Iniciovala a facilitovala první oficiální skupiny psychedelické integrace v ČR. 

Psychedeliky se odborně zabývá přes 10 let. Jako pracovnice ve výzkumu a vývoji v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ) se výzkumně věnovala terapeutickému potenciálu psilocybinu, ayahuascy a 5-MeO-DMT. Byla hlavní řešitelkou celonárodní studie mapující fenomén užívání psychedelik v České republice (“Národní psychedelický výzkum”) podpořeného Technologickou agenturou ČR. Je autorkou monografie Psychedelika v České republice, metodiky Psychedelická zkušenost v pomáhajících službách a dalších publikací. S kolegy vystavěla teorii o jejich transdiagnostickém potenciálu a možném využití v rámci prevence. V současnosti dokončuje postgraduální studium klinické psychologie na Univerzitě Karlově v Praze.

Absolvovala odbornou stáž v centru Takiwasi v Peru, kde se psychoterapie a psychoaktivní rostliny včetně ayahuascy používají k terapii drogově závislých. Studovala také řadu dalších kontextů po celém světě, kde se užívají psychedelické látky (Mexiko, Venezuela, Jamajka, Austrálie, Kolumbie, Peru aj.) v rámci léčby, seberozvoje a rituálů.

Je zakladatelkou mezinárodní iniciativy Beyond Psychedelics a České psychedelické společnosti, členkou České neuropsychofarmakologické společnosti a Platformy pro komplexní přístup k užívání drog a závislostem.

Stanislav vystudoval Lékařskou fakultu UK v Plzni. Kromě psychiatrického vzdělání a tří atestací absolvoval psychoterapeutické, body-terapeutické a supervizní výcviky: SUR, mezinárodní výcvik IEDATTP v psychoterapii závislostí a holotropní výcvik vedený Christinou a Stanislavem Grofem s certifikací v r. 1991. Je vůbec prvním českým certifikovaným facilitátorem holotropního dýchání v České republice. 

Vyučoval na LF UK v Plzni a jako člen Subkatedry pro Návykové nemoci IPVZ na doškolovacích akcích pro lékaře. Byl dlouholetým členem výboru odborné společnosti pro Návykové nemoci České lékařské společnosti J.E.Purkyně.

V 90. letech vytvořil unikátní koncept odvykací léčby na Psychiatrické klinice v Plzni, který vedl a rozvíjel po dobu 15 let a jež byl postaven na propojení dynamické psychoterapie a transpersonální psychologie s využitím holotropního dýchání. 

Po odchodu z kliniky pracoval dalších 11 let v soukromé praxi se zaměřením na dlouhodobou ambulantní léčbu závislých s využitím holotropního dýchání. Kromě toho pořádá již 30 let víkendové semináře holotropního dýchání v Plzni, spolupracoval na holotropním dýchání s kolegy v Německu a ve Švýcarsku. Pracuje jako externí supervizor s výcvikem v ČIS. 

Spolupracoval také s Českou televizí na několika vzdělávacích projektech na téma uplatnění holotropního dýchání u závislostí. Společně se S. Grofem se podílel na díle o holotropním dýchání v cyklu „Healing in Europe“. 

Přednášel na mnoha národních a mezinárodních konferencích zaměřených na adiktologii, kam přinášel transpersonální pohled na problematiku.

V současnosti se věnuje hlavně supervizi, lektorství a Grofovu dýchání.

Je autorem mnoha odborných publikací.

Veronika je psycholožka, absolventka psychoterapeutického výcviku v jungiánské psychoterapii. 

Přibližně 12 let se věnuje výzkumu psychoterapeutického přínosu užívání ayahuasky a dalších rostlin v kontextu tradiční amazonské medicíny a jeho možných rizik.

Řadu let pracuje jako terapeutka v peruánském centru Takiwasi, oficiální terapeutické komunitě s 30ti letou existencí, kde je využívána tradiční amazonská medicína v kombinaci s psychoterapií. Náplní její práce je mimojiné provázet pacienty a klienty přípravou a následnou integrací rituálního užití ayahuascy. 

Tématu věnovala také svou PhD práci, řadu článků a odborných publikací a knihu Tradiční amazonská medicína a její využití v psychoterapii.

Barbora se narodila v Calgary v Kanadě. Již od dětství ji zajímaly duchovní otázky.        

Na Karlově Univerzitě na Husitské teologické fakultě vystudovala magisterský obor Religionistika – Judaistika. Svoji magisterskou práci věnovala náboženskému užívání ayahuascy v rámci ayahuascových církví, konkrétně v brazilském Santo Daime. 

Jako religionistka o tomto tématu také píše odborné články a přednáší. 

Barbora má terapeutickou praxi a poradenství v oblasti psycho – spirituálních otázek, integrace psychedelické zkušenosti, hypnózy a nutrice.

V současné době je ve výcviku Eko – arte terapie.

Její největší vášní je studium afrobrazilské spirituální tradice Umbandy – ředevším zpěv a práce s tělem v rámci jejích ceremonií a jejich terapeutický potenciál.

Filip je vystudovaný filosof, jeho hlavním fokusem byly etika a vědomí. 

Přednášel na Trnavské Univerzitě a v CEVRO institutu na téma paradigmat v psychedelii. S Evou Césarovou z CZEPSu rovněž pořádali sérii panelových diskuzí s názvem Dimenze, kde byl jak řečníkem, tak tím, kdo poté debatoval s jinými řečníky (šamané, jungiánští psychologové a pod). 

O paradigmatech napsal knížku Esence psychonautiky – Epistemologie psychedelické zkušenosti.

Filip má četné osobní zkušenosti se změněnými stavy vědomí. O téma psychedelie se zajímá 15 let.

Filosofka, lektorka, spisovatelka a a výzkumnice umělé inteligence. Po 10 let lektorovala na FF UK nová média, umění a filosofii. Od roku 2019 se její pozornost zaměřila na vztah lidské a umělé neuronové sítě. Profesně se zajímá o teorii médií, umělou inteligenci se zaměřením na imaginaci v kontextu médií a technologií, umělecké experimenty a filosofické důsledky včetně etických aspektů umělé inteligence.

Zároveň je uměleckou ředitelkou v Open Lab,  kde vede experimentální laboratoř zaměřenou na uživatelsky orientovaný design nové technologie a práci se studenty na Univerzitě JEP.

Mezi její projekty patří Digitální filosof a Digitální spisovatel.

Vystudovala obor psychologie (Mgr.) a sociální práce (Bc.) na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik Instep a celou řadu kratších kurzů. V roce 2017 vstoupila do výcviku facilitátorů holotropního dýchání Grof Transpersonal Training. V letech 2017-2019 pomáhala jako facilitátorka ve výcviku na seminářích holotropního dýchání.

Pod hlavičkou České psychedelické společnosti spoluzaložila v roce 2017 projekt Psycare v České republice, kde byla jeho hlavním koordinátorem. Jde o inovativní projekt práce s uživateli psychedelik a jiných látek v terénu – v prostředí hudebních festivalů. Smyslem je snížit rizika vyplývající z užívání psychedelik v takovém prostředí. Stala se tak průvodcem pro lidi, kteří zažívají náročnou psychedelickou zkušenost a pomáhá jim zkušeností projít a následně ji zpracovat.

Několik let pracovala se závislými a uživateli alkoholu a drog v adiktologických službách (terén, terapeutická komunita, doléčovací centrum, ambulantní léčba, vězeňské programy), například Podané ruce o.p.s. 

V současnosti má svoji soukromou psychoterapeutickou praxi v Brně. Je členkou odborné rady Beyond Psychedelics.

Tomáš vystudoval systémové inženýrství a klinickou psychologii na FF UK. Absolvoval SUR výcvik v dynamické psychoterapii a PBSP výcvik s Albertem Pessem. 

Pracoval v prevenci užívání drog, diagnostice a dlouhodobě je na volné noze jako terapeut, kouč a lektor. Věnuje se individuální a párové psychoterapii a poradenství.

Dalším jeho pracovním tématem je životní, rozvojový a výkonový koučing, práce se skupinami a týmy.

Tomáš také pořádá mužské skupiny a meditační víkendy. Používá dynamický přístup, práci s tělem, dechem a pozorností.

Magdaléna vystudovala Sociální práci a poradenství na Ostravské univerzitě.

Mnoho let se věnovala sociální kynologii – výcviku terapeutických, vodicích a asistenčních psů. Více než 15 let aktivně provozovala se svými psy cílenou canisterapii se seniory a umírajícími pacienty.

20 let se věnovala rodinnému systému rozšířenému o chlupatého psího člena. Provozuje psí školu Koira zaměřenou na výchovu a řešení problémového chování pomocí pozitivního posilování bez násilí a trestů. Psi a jejich lidé ji naučili mnohé o fungování propojení lidských i psích světů, o komunikaci, autenticitě i motivaci. V neposlední řadě si osvojila hluboké znalosti metodiky učení a modifikace chování pomocí pozitivního posilování.  

Od roku 1999 se aktivně věnuje holotropnímu dýchání a v roce 2011 se stala certifikovaným facilitátorem holotropního dýchání v rámci Grof Transpersonal Training. 

Od roku 2005 organizovala výcvikové moduly pro facilitátory holotropního dýchání v rámci Grof Transpersonal Training v České republice. Podílela se na přípravě Mezinárodní Transpersonální Konference 2017.

Mimo skupinová a individuální holotropní dýchání nabízí individuální terapii v systému Pesso Boyden Psychomotorické Psychoterapii. Pracuje pod supervizí. 

Věnuje se meditaci Vipassana.

Jan je absolvent doktorandského studia klinické psychologie na FF UK v Praze. Na téže fakultě složil rigorózní zkoušku z klinické psychologie.

V současné době přednáší  na katedře psychologie FF UK volitelný předmět Využívání všímavosti a soucitu se sebou v psychoterapii.

Nejdříve pracoval jako psycholog v nemocnicích (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Ústřední vojenská nemocnice v Praze) a pedagogicko – psychologické poradně.

​Po té se zaměřil na vlastní psychoterapeutickou praxi pro dospělé, ve které se věnuje zvláště zvládání náročných životních situací a krizí, vztahových problémů, traumatických zkušeností, úzkostných stavů, depresí, pocitů méněcennosti a viny, stavů vyčerpanosti a beznaděje a somatických potíží.

Zároveň je spolumajitelem malé vzdělávací firmy A.T.A.P., s.r.o.(Asociace trenérů aplikované psychologie), kde jako lektor a kouč spolupracuje s dalšími společnostmi, např.: Odyssey Network, Positive, atd. 

Psycholog, psychoterapeut a kouč se zájmem o spiritualitu, zvláště Buddhovo učení a šamanskou práci prošel mnoha vzdělávacími kurzy, například tréninkem satiterapie, Pesso terapie (PBSP), Emotion-Focused Therapy, výcvikem pro práci se změněnými stavy vědomí a řadou dalších.

Také sám  působí jako lektor výcviku holotropního dýchání Grof legacy Training – Holos.

Jan je také autorem mnoha odborných článků, napsal knihu Všímavost a soucit se sebou.

Jan je religionista, výzkumník v oblasti mýtu a rituálu, výtvarník a psychoterapeut. Absolvoval doktorandské studium v ústavu filosofie a religionistiky na FF UK, kde dnes působí jako odborný asistent.

Po dokončení studia se mu podařilo získat prestižní Marie Sklodowska-Curie Fellowship a několik let strávil na univerzitě v norském Bergenu, kde se věnoval zkoumání tělesné symboliky a metafor v severské mytologii. 

Po návratu do Čech zahájil výcvik v analytické psychologii.

Přednášel na 3. lékařské fakultě předmět Experimentální psychofarmakologie.

Jan se zúčastnil mnoha diskuzí, kde hlavními tématy byly mýty, mytologie, rituály a konspirační teorie. Napsal také několik knih, například Ódin: mýtus, oběť a iniciace a mnoho odborných článků.

Ovládá 10 jazyků a překládá.

V neposlední řadě pořádá konference a workshopy, při kterých se věnuje tématům mytologie a severských náboženství.

Je členem České psychedelické společnosti a České společnosti pro analytickou psychologii.

Pavlína Brzáková je etnoložka, spisovatelka a pedagožka. V devadesátých letech minulého století pravidelně navštěvovala kmeny Evenků, Burjatů a Něnců na území Sibiře v Ruské federaci. Dlouhodobě se zabývá studiem sibiřského šamanismu. Je autorkou řady knih, mezi nimiž dominují sběry pohádek a příběhů z prostředí pastevců sobů či etnické romány. Její nejznámější knihou je etnoromán Dědeček Oge – Učení sibiřského šamana, který později jako audioknihu namluvil herec Jaroslav Dušek. Tento příběh existuje také v podobě divadelního představení: zpracovala jej režisérka a herečka Iveta Dušková a již šestým rokem je součástí repertoáru pražského Divadla Kampa.

Jan absolvoval evangelickou teologii a postgraduálně studoval religionistiku na ETF UK. Zde se zabýval křesťanskou a světovou mystikou, zvláště zenem a mahájánovým buddhismem. V roce 2020 se stal členem odborné sekce CZEPS, kde se věnuje psychedelickým náboženstvím a vztahu psychedelie, mystiky a buddhismu. Své religionistické texty publikuje v časopise Dingir, na blogu CZEPS nebo v jeho nové knize (V. Cink a kol., Psychedelika a psychonautika).

Je neformálním lektorem meditace, jógy a čchi-kungu, které praktikoval u řady českých a zahraničních učitelů. Mezi ně patřil nestor jógy, buddhismus, zenu a taoismu v Československu Bohumil Houser, jeho žáci Jan Žlábek a Ivo Chocholatý, japonský učitel zenu a buddhistické tradice šin prof. Kemmjó Taira Sató, indická jogínka Šrí Máta Amritánandamájí Déví atd.  

Na MPSV se po deset let podílel na řízení národních a celoevropských programů a projektů financovaných z Evropského sociálního fondu. Aktuálně se věnuje práci s hendikepovanými.

Tereza Dleštíková vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Již během studií se začala zajímat o téma restorativní justice, a to v souvislosti s viktimologií a alternativním řešením trestních věcí. 

V rámci studia absolvovala studijní pobyt na univerzitě v Seville, odbornou stáž v advokátní kanceláři v Madridu, studijní pobyt na univerzitě v Limě, odbornou stáž v peruánské Komoře mediace, konciliace a arbitráže, studijní pobyt na univerzitě v Barceloně a výzkumný pobyt na univerzitě v kolumbijském Santiago de Cali.

V zahraničí se vždy zabývala mírou restorativního přístupu v trestním právu daných zemí, v Latinské Americe pak i právním systémem nativních kultur, když domorodý přístup k trestní spravedlnosti srovnávala s principy restorativní justice. 

V minulosti pracovala jako advokátní koncipientka a asistentka soudce. V současné době působí jako akademický pracovník na Katedře trestního práva Policejní akademie ČR a věnuje se mimo jiné i restorativnímu přístupu k pachatelům trestné činnosti, v jehož rámci realizovala projekt cvičení jógy s osobami ve výkonu trestu a v této aktivitě pokračuje i nadále. V Institutu pro restorativní justici je odbornou konzultantkou v rámci Restorativní platformy. 

Jako členka České psychedelické společnosti podporuje snahy o racionální drogovou politiku, jakož i diferencovaný přístup zákonodárce k psychoaktivním látkám vycházející z vědeckého poznání, a to především s vidinou legálně dostupné psychedeliky asistované terapie.

Marek je absolvent doktorského studia klinické psychologie na FF UP, kde se následně věnoval výzkumu a přednášel témata psychohygieny, relaxačních a meditačních technik a další. V současné době na Ostravské univerzitě přednáší předměty z klinickopsychologické oblasti (Klinická psychologie, Psychoterapie, Lékařská psychologie, Psychobiologie) a z oblasti experimentálního výzkumu, kterému se dlouhodobě věnuje.

Mezi jeho hlavní zájmy patří psychologie, psychoterapie, terapie tmou, meditace, sebepoznání, zdraví, mezilidské vztahy, osobnostní potenciál a jeho rozvoj, relaxační techniky, sport.

Je absolventem mnoha kratších kurzů a výcviků, například Focusingu, Transakční analýzy, Ericksonovské hypnoterapie, Krizové intervence, Časové osy, Biofeedbacku. Dále absolvoval několik delších výcviků (Práce s tělem v psychoterapii a Cestou příběhu – narativní systemický terapeutický rozhovor) a také úspěšně završil pod MZ ČR akreditovaný 5letý Dlouhodobý výcvik v integrativní psychoterapii.

Marek se odborně věnuje výzkumu účinků meditace, užívání smartphonů a sociálních sítí, a technik omezené zevní stimulace, především variantě známé jako Terapie tmou: v této oblasti přednáší na mezinárodní úrovni, publikuje, vede bakalářské a diplomové práce. Díky dlouholeté práci v této oblasti získal v roce 2018 Cenu rektora Ostravské univerzity pro akademické pracovníky do 35 let.

Ondřej Bahník se věnuje bylinářství, léčitelství a osobnímu rozvoji již více než 16 let.

Absolvoval Grof Transpersonal Training a svých zkušeností využívá při individuální i skupinové práci s lidmi. Hlavní zaměření jsou integrace rozšířených stavů vědomí a pomoc v psychospirituální krizi. Je průvodce v Amazonii a Andách, kde dlouhodobě navštěvuje původní obyvatele, především kmeny Inga a Kamëntsá.

Spoluzakládal spolek Asaya a podílel se na mnoha projektech a konferencích. Spolupracuje na projektu sdílení znalostí tradičních průvodců a léčitelů z Amazonie a Mezoameriky pod hlavičkou Venezuelské asociace Spojených Národů (ANUV).

Karel se práci s energií a šamanismem zabývá už přes 30 let. V 80. letech spolupracoval s českými léčiteli jako senzibil. Praktikoval tibetský dzog-čchen a bön. Studoval původní americký šamanismus, jeho učiteli jsou amazonští curranderos. Od roku 2008 praktikuje duchovní a šamanskou cestu prérijních indiánů. Studuje core šamanismus v rámci nadace Foundation For Shamanic Studies v USA a v roce 2012 zde završil tříleté zahraniční nadstavbové studium vyspělých šamanských technik. Zúčastňuje se pravidelně posvátných ceremonií Jižní i Severní Ameriky. Vede posvátné ceremonie a je tanečníkem Slunce v lakotské tradici.

S jógou přišla Dagmar Civišová do styku v roce 2013, ve své ásanové praxi se věnuje především ashtanga vinyása józe, ale její lekce jsou velmi ovlivněny kriya jógou, bhakti jógou, šamanismem a meditační praxí.

 

Účast na odborných kurzech:

 • 200 hours YTTC (ashtanga, hatha, vinyasa) w/ Namaste yoga India
 • 20 hours of Rocket Yoga Immersion training |  Certified Yoga Alliance Continuing Education Provider
 • Advanced Backbend Training by Manoj Deshwal – Certified by Trust Yoga Singapore
 • Meditační program Joy of Living 1 tibetského mistra Yongey Mingyur Rinpočeho
 • Dreaming of Reality with Alan Wallace – Wales Lampeter University – University of Wales, Trinity St. David
 • Meditation retreat The way of Shamatha with Alan Wallace – Arava spiritual center – Israel
 • Půlroční kurz pránajámy pod vedením Petra Čicháka

Luisa Procházková je doktorandkou v oboru  kognitivní psychologie na univerzitě v Leidenu. Ve svém doktorandském projektu, financovaném grantem Evropské výzkumné rady (ERC) Consolidator, se zabývá otázkami, jak  kognitivní kontrola ovlivňuje souhru mezi takzvanými volními  a mimovolními procesy.  Zkoumá zejména to, nakolik je schopnost udržet si behaviorální cíle, diktována současným zkreslením stavu metakontroly a jak je takové zkreslení vyvoláno.  Za tímto účelem studuje Luisa vliv psychotropních látek (psychedelika/mikrodávkování), meditace, změn v autonomním nervovém systému a  systému odměn na proces metakontroly.
Kromě toho Luisa pracuje na projektu, jehož cílem je vylepšit programy v prostředí virtuální reality zaměřené na podporu všímavosti (mindfulness) implementováním pozorované biologické zpětné vazby k podpoře emočních reakcí a psychofyziologických stavů.  Projekt vznikl s podporou TA ČR za spolupráce NÚDZ, Univerzity v Leidenu a Xlab.cz.

Jakub vystudoval psychologii a sociální práci. Je jedním ze zakládajících členů společenství Narativ, platformy pro kolaborativní a dialogickou praxi v ČR, se kterou se věnoval lektorské a facilitační práci.
Jakub absolvoval výcvik v systemické a narativní psychoterapii. V současné době prochází výcvikem v Biosyntéze. Pracoval s lidmi užívajícími psychoaktivní látky v různých prostředích (ulice, festivaly, vězení i poradenská místnost). V letech 2015–2018 působil v projektu zavádění Harm reduction přístupu v drogových službách v Kábulu v Afghánistánu. Později pak stál u zrodu projektu Street support, který je postaven na participaci uživatelů v plánování a poskytování služeb. Tématu psychedelik se Jakub věnuje již od studií psychologie a napsal na toto téma články do časopisu Psychoterapie. Podílel se také na vzniku metodiky Psychedelická zkušenost v pomáhajících službách.
Jakub se také věnuje psychosociální podpoře aktivistů a sociálních hnutí, kterým pomáhá vyrovnávat se se syndromem vyhoření a náročným emočním vytížením, které se s jejich aktivismem pojí.

Jan je český vývojář a analytik, který se zabývá propagací a vývojem umělé inteligence.  Je zakladatel a CEO společnosti Alpha Industries.

Vystudoval na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy obor učitelství etiky a filozofie a náboženství. Pracovně začínal jako analytik a konzultant v různých bankovních domech, kde se věnoval hlavně zabezpečení elektronického bankovnictví či digitálním podpisem.

Umělou inteligenci studoval na MIT, Google Brain, Yonsei, Moskva a přednáší o ní na různých školách a konferencích.  V roce 2018 založil společnost Alpha Industries, která se věnuje rozvoji a výzkumu umělé inteligence a projektům jako je Detektor urážek , Detektor emocí, nebo Magický deník.

Vystudoval Farmaceutickou fakultu Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, kde nyní již pod křídly Masarykovy univerzity studuje postgraduálně. Diplomovou práci věnoval tématu ketaminu a jeho novým terapeutickým účinkům. V letech 2019 – 2021 byl součástí výzkumného týmu v rámci Národního psychedelického výzkumu podpořeného Technologickou agenturou ČR, v rámci kterého se zaměřoval na otázky spojené nejen s potenciálem psychedelik, ale i racionální drogovou politikou, službami pro uživatele a možným uplatněním těchto látek v péči o zdraví. Výzkum probíhal ve spolupráci Národního ústavu duševního zdraví a Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislost pod Úřadem vlády. V současnosti je jedním z facilitátorů Skupin psychedelických integrace. Je členem České psychedelické společnosti, absolvoval roční terapeutický výcvik v procesově-orientované práci a roční kurz šamanských meditací. Ve své každodenní praxi se Filip zabývá otázkami duševního zdraví (témata stresu, emoční inteligence a zdravé komunikace), kde skrze metody neformálního vzdělávání organizuje workshopy a seberozvojové kurzy se zaměřením na rozvoj měkkých dovedností (soft-skills) pro veřejnost, mládež, univerzity a neziskové organizace z celé Evropy.

Vystudoval všeobecné lékařství na Masarykově univerzitě v Brně. Pracuje jako psychiatr, mezi jeho odborné zájmy patří léčba závislostí, dále psychiatrická genomika a neurovývojová diverzita (ADHD, autismus), obzvlášť jejich manifestace v dospělosti. Pracoval v Psychiatrické nemocnici Brno a v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži. V současnosti působí ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze na Klinice adiktologie, spolupracuje i s organizací SANANIM věnující se pomoci klientům se závislostí.

Vystudovala bakalářský a magisterský stupeň adiktologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po studiích strávila několik let cestováním po Evropě, Oceánii, Asii a Střední Americe, kde se začala intenzivně zajímat o léčbu psychedeliky. Od roku 2016 je členkou České psychedelické společnosti a v roce 2019 začala pracovat jako koordinátorka klinických studií s psilocybinem a ketaminem v Centru výzkumu psychedelik v Národním ústavu duševního zdraví. Občasně působí jako lektorka na 3. lékařské fakultě UK, kde vyučuje téma závislostí a psychedelik v předmětu Experimentální psychofarmakologie, současný výzkum psychedelik a psychedelická psychoterapie. Byla součástí výzkumného týmu Národního psychedelického výzkumu a podílela se na vývoji aplikace iTrip, která poskytuje základní harm reduction informace a sbírá anonymizovaná data od rekreačních uživatelů psychedelik. Současně působí také ve společnosti Beyond Psychedelics a Podané ruce. Absolvovala základní výcvik psychedelického sitterování v rámci aktivit České psychedelické společnosti.

Martin je členem České psychedelické společnosti a působí zde jako koordinátor projektu PsyCare. Více než 5 let se účastní různých akcí a festivalů, kde napomáhá účastníkům k bezpečnému projití náročné zkušenosti při změněném stavu vědomí a poskytuje jim informace o bezpečném užívání a působení psychoaktivních látek. V těchto oblastech také připravuje další dobrovolníky. Dále se věnuje programování a ohnivým show.

Katarína Klobušníková v současné době dokončuje magisterské studium psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2018 je dobrovolnicí projektu Psycare, který funguje pod hlavičkou České psychedelické společnosti (CZEPS). V současné době se v CZEPS také zaměřuje na vývoj webových stránek psypal.org, které shromažďují informace o terapeutickém využití psychedelik při léčbě pacientů s život ohrožujícím onemocněním. V roce 2021 spolupracovala na zpracování výzkumné zprávy pro Národní psychedelický výzkum. Od roku 2022 působí i v Beyond Psychedelics, kde se věnuje především koordinaci skupin psychedelické integrace.

Libor je certifikovaný neurojazykový kouč, zkušený biohacker, instruktor chladové terapie a dechových cvičení. Působil také jako tlumočník a lektor čínského a anglického jazyka se specializací na medicínu.

Jeho dlouholetou vášní jsou asijské bojové systémy, které cvičí od 12 let a od 17 let je jejich instruktorem.

Margareta vystudovala jednooborovou psychologii na FF UPOL a sociální práci na FF UK, je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v hlubině-dynamické terapii zaměřené na práci s traumatem. Několik let se věnovala výzkumu zážitků blízké a sdílené smrti. 

Aktuálně pracuje v organizaci Diabasis, která pomáhá lidem procházejícím psychospirituální krizí a všem, kteří potřebují integrovat zkušenosti transpersonálního charakteru. Spolupracuje s několika neziskovými organizacemi, věnuje se terapii cizinců, migrantů 2. a 3. generace a tématu transgeneračního přenosu. Při práci s klienty používá ráda kromě verbální terapie i práci s tělem, biodynamické masáže a arte techniky.

Co získáte?

Vzdělání. Sebepoznání. Komunita.

Komplexní teoretický úvod do problematiky rozšířených stavů vědomí s důrazem na psychedelika a jejich praktické využití, přehled o historických přístupech, současných trendech i kontroverzních tématech.

 • Stanete se historicky prvními účastníky dnes nejrozsáhlejšího inovativního vzdělávacího programu v problematice psychedelik v ČR.
 • Stanete se součástí vstřícné a progresivní komunity kolem psychedelické praxe a výzkumu.
 • Rozšíříte si znalosti a kompetence vedoucí ke snižování škod a zvyšování přínosů psychedelických stavů.
 • Setkáte se s výjimečně zkušenými odborníky z oblasti teorie a praxe psychedelik a rozšířených stavů vědomí.
 • Vyzkoušíte si práci s vlastní myslí i tělem v kontextu rozšířených stavů vědomí.
 • Navíc získáte teoretický základ potřebný pro účast v navazujících výcvikových programech v psychedelické péči (pro účast na dalších programech bude kromě teoretického základu potřeba úspěšně absolvovat přijímací řízení; tyto programy jsou nyní v přípravě včetně podmínek pro přijetí).
 
 
Co nezískáte?
 
 • sebezkušenost navozenou užitím psychedelických látek
 • oprávnění k práci psychedelického sittera, facilitátora či terapeuta, nebo poskytovatele jiného typu zdravotní, sociální či terapeutické práce
 • oprávnění podávat psychedelické látky (legální či nelegální) jiným osobám
 • podporu k užívání psychedelických látek či jiných technik
 • automatické přijetí do navazujících vzdělávacích a výcvikových programů, jako např. Základy psychedelické péče, Psychedelická integrace a poradenství aj. (netýká se Kurzu první psychedelické pomoci a dalších specializovaných seminářů otevřených pro zájemce z řad širší veřejnosti)

Pravidla ukončení

 • 80% účast a úspěšné splnění závěrečného testu je nutné pro získání certifikátu o absolvování

Pro koho je program vhodný?

Vzdělávací program bude přínosem pro širokou škálu odborníků v pomáhajících profesích i dalších zájemců o rozšířené stavy vědomí.

Program je vhodný pro osoby:

 • se zájmem o získání či prohloubení znalostí a schopností v oblasti psychedelik a rozšířených stavů vědomí;
 • jež přichází nebo mohou přijít do kontaktu s uživateli psychedelik;
 • se zájmem pracovat v oblasti psychedelického výzkumu i péče napříč obory i pomáhajícími službami.

Praktické informace

Kurz bude probíhat od února roku 2023 v kombinaci online a osobních setkání. Přednášky lektorů, kteří budou souhlasit, budou nahrávány a poskytnuty po omezenou dobu účastníkům k následnému shlédnutí.

Termíny setkání:

24.–25.2. (Pá a So, online)

25.–26. 3. 2023 (So a Ne, prezenčně)

21.–22. 4. 2023 (Pá a So, online)

20.–21. 5. 2023 (So a Ne, online)

15.–16. 6. 2023 (Čt a Pá, prezenčně)

Cena

Kapacita kurzu Psychedelické minimum je již naplněna. Pokud máte zájem o zařazení do seznamu náhradníků či zájemců o příští běh, napište nám na email tereza@beyondpsychedelics.cz

Cena pro náhradníky: 25.555 Kč.

Cena zahrnuje cca 70 hodin vzdělávání, které bude obsahovat teoretické přednášky, diskuze, interaktivní aktivity, sebezkušenostní techniky a studijní materiály. Do ceny je zahrnuto také občerstvení na osobních setkáních. Částky jsou včetně DPH.

Cena nezahrnuje cestování a ubytování na osobních setkáních.

Kurzovné platí na celý kurz a je nepřenosné. Není tedy možné, aby se během kurzu zúčastnil některých částí někdo jiný, než přihlášená osoba.

Sociální stipendia

Kapacita kurzu je nyní naplněna. Možnost žádat o sociální stipendium byla uzavřena.

Nabízíme omezené množství zlevněného kurzovného pro osoby ve slabší sociální situaci, včetně studentů, seniorů, osob na mateřské dovolené apod.. 

Zájemci, prosím, posílejte své motivační dopisy na email: klara@beyondpsychedelics.cz.

Do předmětu napište „Sociální stipendium“ a v těle emailu popište Vaši situaci včetně průměrných měsíčních příjmů, proč se chcete programu účastnit, proč žádáte o slevu a jaká cena by pro Vás byla možná. Žádosti o sociální stipendia budou vyhodnocována jednotlivě. 

Storno podmínky

 • Při odhlášení z kurzu více než 30 dní před jeho konáním se platba vrací v plné výši. 

 • Při odhlášení z kurzu 30-8 dní před jeho konáním se účtuje storno poplatek ve výši 50 % z kurzovného.

 • Při odhlášení do 7 dní před začátkem kurzu je platba nevratná.

 • Zakoupená účast je přenosná, tj. platba je převoditelná na náhradníka, kterého zajistíte (převod je možný pouze na celý kurz, nikoliv na jednotlivé moduly). 

Při zdravotních a jiných závažných potížích se případné storno bude řešit individuálně.

Případné dotazy či nejasnosti Vám rádi zodpovíme na adrese klara@beyondpsychedelics.cz.

Frequently Asked Question

často kladené dotazy

Co je psychedelické minimum?

Psychedelické minimum je vzdělávací kurz, který je určen všem zájemcům o prohloubení znalostí v oblasti psychedelik a změněných stavů vědomí navozených nelátkovými technikami. Je určen především jako nadstavba pro pomáhající profesionály z řad psychologů, psychiatrů, adiktologů a sociálních pracovníků, kteří se v rámci svého zaměstnání setkávají s uživateli psychedelik, ale také pro zájemce, kteří se chtějí o tomto tématu dozvědět více či si poslechnout současný vývoj na poli rychle se rozvíjejícího odvětví, jakým psychedelická léčba a terapie jsou. Jedná se o základní přehled současných i historických informací potřebných k orientaci v problematice, o kterém budou v rámci tohoto kurzu přednášet odborníci, kteří se tomuto tématu dlouhodobě profesně věnují.

O čem je kurz psychedelické minimum?

Psychedelické minimum nabízí 6 tematických modulů pokrývající široké spektrum problematiky psychedelik a rozšířených stavů vědomí od historie až po současné a budoucí trendy. Program nabízí teoretickou orientaci v problematice, zkušenosti z praxe, diskuze a související nelátkovou sebezkušenost. Kurzem provází přední odborníci a lektoři z psychedelické péče a výzkumu. V rámci kurzu nejsou užívané žádné psychedelické látky.

Jak objednat kurz psychedelické minimum?

Odkazem na Přihlásit se. Následně vám zašlete platební údaje a odkaz pro zaplacení kurzovného.

Kolik stojí kurz psychedelické minimum?

Kapacita kurzu Psychedelické minimum je již naplněna. Pokud máte zájem o zařazení do seznamu zájemců pro případ uvolnění míst v kurzu, prosím napište na e-mail klara@beyondpsychedelics.cz. Lístky pro náhradníky budou za cenu Standard, tedy 25.555 Kč.

Cena zahrnuje cca 70 hodin vzdělávání, které bude obsahovat teoretické přednášky, diskuze, interaktivní aktivity, sebezkušenostní techniky a studijní materiály. Do ceny je zahrnuto také občerstvení na osobních setkáních. Částky jsou včetně DPH.

Je možné kurzovné uhradit ve splátkách?

Platbu je možné realizovat i v rámci dvou splátek po 12 800 Kč. Druhou splátku je nutné uhradit nejpozději do druhého setkání, tj. 24. 3. 2023. V případě dotazů pište na:

Jaké jsou podmínky vrácení kurzovného?

 • Při odhlášení z kurzu více než 30 dní před jeho konáním se platba vrací v plné výši. 

 • Při odhlášení z kurzu 30-8 dní před jeho konáním se účtuje storno poplatek ve výši 50 % z kurzovného.

 • Při odhlášení do 7 dní před začátkem kurzu je platba nevratná.

 • Zakoupená účast je přenosná, tj. platba je převoditelná na náhradníka, kterého zajistíte (převod je možný pouze na celý kurz, nikoliv na jednotlivé moduly). 

Při zdravotních a jiných závažných potížích se případné storno bude řešit individuálně.

Případné dotazy či nejasnosti Vám rádi zodpovíme na adrese klara@beyondpsychedelics.cz.

Je kurz akreditován?

V tuto chvíli žádáme o akreditaci u MPSV a AKP. Vzhledem k tomu, že proces vyřizování žádosti trvá až několik měsíců, nemůžeme v tuto chvíli potvrdit, že náš kurz bude akreditován těmito institucemi. Výsledky komise MPSV budeme pravděpodobně znát až v lednu 2023. Výsledky AKP budou známy pravděpodobně v průběhu prosince 2022. Budeme Vás informovat hned, jakmile z výše jmenovaných institucí obdržíme kladné vyjádření. V tuto chvíli nám tedy nezbývá, než Vás v této záležitosti požádat o trpělivost. Po splnění podmínek k ukončení kurzu nicméně obdržíte certifikát, který poslouží jako potvrzení o Vaši účasti na vzdělávacím programu Psychedelické minimum. Certifikát neopravňuje k vedení psychedelických sezení, poslouží však jako potvrzení o úspěšném získání komplexních teoretických poznatků v oblasti psychedelik a rozšířených stavů vědomí, navíc i žádoucího základu k navazujícím vzdělávacím a výcvikovým programům

Budou se během kurzu psychedelické minimum užívat nebo podávat psychedelické látky?

V rámci kurzu Psychedelické minimum nejsou podávány ani užívány žádné psychedelické látky. Užívání těchto látek nedoporučujeme, ani nepodporujeme. V rámci kurzu Psychedelické minimum budou podávány pouze informace kolem pozitivního i negativního potenciálu užívání těchto látek. 

Mohu po absolvování kurzu Psychedelického minima vést psychedelická sezení?

Kurzy slouží pouze ke vzdělávání, redukci rizik plynoucích z jejich užití a podpoře veřejného zdraví. Nepřebíráme zodpovědnost za to, k čemu budou nabyté znalosti využité. Naše vzdělávací programy neslouží k oprávnění podávat psychedelickou látku a vést psychedelické sezení. Zodpovědně a bezpečně vést psychedelické sezení vyžaduje další vzdělávání a platnou legislativu. Tento kurz dále neposkytuje komplexní kompetence k terapeutické integraci psychedelické zkušenosti, i k tomu je potřeba dalšího vzdělávání. Kompetence nabyté absolvováním kurzů nenahrazují odbornou psychologickou či zdravotnickou péči. Tyto informace se týkají tohoto i všech nadcházejících modulů kompletního vzdělávacího programu.

Stane se ze mě psychedelický terapeut, sitter nebo facilitátor po absolvování všech nebo některých vzdělávacích programů?

Tyto profese zatím v České republice, posléze v naprosté většině zemí, nejsou zatím oficiálně regulovány.

Použití psychedelik v rámci léčby psychických onemocnění či seberozvoje se sice dle dostupných studií jeví být poměrně slibným prostředkem, ale prozatím je velice přísně kontrolované zákonem č.167/1998 Sb, o návykových látkách a nařízením vlády 463/2013 Sb. o seznamech návykových látek, a nakládání s nimi je postihováno na základě zákona č. 40/2009 Sb, trestní zákoník. Kromě ketaminu je tak možné použití psychedelických látek pouze k výzkumným a velmi omezeným terapeutickým účelům, a to na základě povolení k nakládání s těmito látkami.

V některých zemích se v současnosti vytváří systém vzdělávání pro práci s psychedeliky či uživateli psychedelik, kterým se budeme při vytváření všech kurzů inspirovat, abychom dostáli maximálních možných požadavků pro budoucí práci psychedelického terapeuta, sittera či facilitátora, až se v České republice takovýto systém nastaví.

Psychedelika jsou však přes restriktivní legislativu užívána hojně již dnes. Existují tak situace a povolání, ve kterých schopnosti a zkušenosti nabyté v těchto vzdělávacích programech na principech harm-reduction a podpoře veřejného zdraví můžete využít už dnes. Jedná se především o zdravotnické a sociální profese, které se v rámci výkonu svého povolání mohou setkat s uživateli pod vlivem těchto látek, jako je první pomoc, psychiatrické léčebny, záchytné služby, adiktologické služby či dobrovolnictví/práce na festivalech; nebo s experimentátory, kteří si psychedelickou zkušeností již prošli. Schopnosti integrace již proběhlé psychedelické zkušenosti či poradenství před užitím, které může být záměrem některých klientů či pacientů, může být s ohledem na harm reduction principy používané v profesionálním kontaktu s uživateli omamných a psychotropních látek významným přínosem Vašeho dosavadního vzdělání (např. při výkonu práce psychoterapeuta či psychologa) či Vás mohou kvalifikovat jako ideálního kandidáta při vzniku nových služeb v oblasti psychedelické péče. Integrování, příprava a provázení nicméně nejsou součástí Psychedelického minima, který je, jak z názvu vyplývá, pouze informačním základem potřebným k orientaci v této problematice. Základy podpůrné, krizové a poradenské práce by měly být náplní navazujícího vzdělávacího programu s pracovním názvem Základy psychedelické péče.

Opravňuje mě absolvování tohoto kurzu k podávání psychedelických látek druhým osobám?

Naše vzdělávací programy neslouží k oprávnění podávat psychedelickou látku a vést psychedelické sezení.

Kde se koná kurz psychedelické minimum?

Aktuálně probíhá fáze registrace do tohoto vzdělávacího kurzu. Kurz bude probíhat v Praze a online formou. Konkrétní prostory zveřejníme po ukončení fáze registrace účastníků.

Jaké jsou podmínky absolvování kurzu?

 • 80% účast a úspěšné splnění závěrečného testu je nutné pro získání certifikátu o absolvování

Je absolvování psychedelického minima podmínkou pro vstup do navazujících kurzů Základů psychedelické péče, Psychedelického poradenství a integrace a Psychedelické terapie a provázení?

Není, ale pro vstup do následujících kurzů bude posuzováno, zdali máte dostatek znalostí a zkušeností v tématech vyučovaných v rámci Psychedelického minima. Tyto znalosti budou podmínkou vstupu do navazujících kurzů

Jaké jsou podmínky vstupu do navazujících vzdělávacích programů?

Vzhledem k tomu, že další vzdělávací programy jsou nyní teprve v přípravě, není zatím jasné, jaké budou podmínky pro účast. Ve skupině odborníků diskutujeme koncepční i praktické informace včetně podmínek k účasti. Zatím se jeví pravděpodobné, že k účasti na následujícímu programu s názvem Základy psychedelické péče bude nutné projít přijímacím řízením, kde bude zohledňováno jak dosavadní vzdělání a zkušenosti z praxe, tak osobnostní předpoklady či motivace. Pracovníci v pomáhajících službách (zdravotních, sociálních, terapeutických aj.) budou s ohledem na povahu programu pravděpodobně preferováni. Zájemci budou posuzováni individuálně. Účast bude také limitována maximálním počtem účastníků, který bude optimalizován pro účely kurzů.

Kdy bude možné se účastnit dalších navazujících vzdělávacích programů?

V současnosti nabízíme v rámci sekce vzdělávání teoreticky zaměřený program Psychedelické minimum (70h), Kurz první psychedelické pomoci (14h) a specializované semináře. Další výcvikové program jsou nyní v přípravě a zatím není jasné, kdy se je podaří vytvořit a realizovat. O aktualitách budeme informovat na našem webu

V rámci kurzů nejsou podávány žádné ilegální substance a nenabádáme k jejich užívání. Kurzy slouží ke vzdělávání, redukci rizik plynoucích z jejich užití a podpoře veřejného zdraví. Nepřebíráme zodpovědnost za to, k čemu budou nabyté znalosti využité. Naše vzdělávací programy neslouží k oprávnění podávat psychedelickou látku a vést psychedelické sezení. Zodpovědně a bezpečně vést psychedelické sezení vyžaduje další vzdělávání a platnou legislativu. Kompetence či znalosti nabyté absolovováním kurzů nenahrazují odbornou psychologickou, psychoterapeutickou či zdravotnickou péči.