Mohou psychedelika zprostředkovat kontakt s bohem?

V současnosti je věnována rostoucí pozornost zejména léčebnému potenciálu psychedelik. Stále více se však do povědomí dostává i jejich působení na další osobnostní charakteristiky či vliv na sociokulturní kontext. Přibývá také empirických poznatků naznačujících, že úspěšný terapeutický dopad psychedelik může značně souviset s prožitkem spirituální zkušenosti, kterou tyto látky vyvolávají. 

Spirituální prožitek vypověděli i takřka všichni účastníci Velkopátečního experimentu (Good Friday Experiment) zrealizovaným před 57 lety, kterým byl podán psilocybin. Cílem bylo zjistit právě to, zda tato látka, v přírodě se vyskytující zejména v houbách lysohlávkách, dokáže vyvolat náboženskou zkušenost. Tato hypotéza byla dále podpořena při replikaci studie za použití moderní metodologie v roce 2002 na Johns Hopkins University, což je prominentním centrem výzkumu psychedelik v USA.

Jaký postoj zaujímají Češi ke spiritualitě a nábožentsví?

Ezo, okulťárny a spiritualita

Jsme národ skeptiků. Ať už jde o policii, soudy či média, nedůvěra k institucím je tu znát na každém kroku. První pozice v nedůvěře přitom patří už tradičně církvím. Od těch si drží odstup ¾ populace. Znamená to ale, že ¾ Čechů jsou ateisté? Podle religionisty Davida Václavíka je český ateismus mýtus, neboť většina české populace se s nějakými znaky víry ztotožňuje. Někteří lidé věří v osud, vyšší moc či v to, že lze předvídat budoucnost. Zdá se ale, že Čechům nesedí institucionalizované formy náboženství, ani víra v jednoho Boha. 

Naši předci Slované uctívali mimo jiné přírodní síly, vodní prameny, stromy a mystické bytosti. Nevěřili pouze v Boha stvořitele, ale božství spatřovali všude kolem sebe. Vzhledem k tomu, že pohanská víra byla křižáky násilně vytlačena, ztratily Slovanské národy, které po staletí svou víru manifestovaly skrze posvátné rituály v přírodních chrámech, své kořeny. Dnešní děti o pohanství nic neví, jejich rodiče by nejspíš použili škatulku okultismus či ezoterismus – tedy něco tajemného, nesoucího pejorativní nádech.

Církve předávají lidem pravdy napsané černé na bílém, nezbývá než věřit a chovat se podle nich. Žádná forma ověřování se nekoná, prostě to ten onen řekl, doktrína, dogma a přes to nejede vlak. Někde mezi věřícími a nevěřícími stojí spirituální hledači. Lidé, kteří nastoupí na cestu hledání, na cestu do svého nitra bez prostředníků.

Spiritualita je označením pro zbožnost, která není vázána na instituce. V sociologii se někdy mluví o tzv. individualizované religiozitě nebo taky o privatizaci víry. Co je a není pravda zde záleží na jednotlivci, který je sám sobě garantem, zpovědníkem a někdy i bohem. 

Zdroj: www.santodaime.org

Rituální zpěvy církve Santo Daime

Ayahuascové církve

Náboženství a spiritualita od sebe ale nejsou na hony vzdálené, někde se potkávají. Existuje také několik náboženských hnutí, která při svých obřadech užívají psychedelickou substanci. Například dle výpovědi členů světově rozšířené církve Santo Daime, která se kromě křesťanství opírá o šamanismus a africké tradice, se účastníci během obřadů napojují na energii Panny Marie a Ježíše po té, co společně vypijí psychedelickou substanci z Amazonského pralesa – ayahuascu nebo-li liánu duše. Následně zpívají, tančí, mívají transcendentní stavy a po celou noc velebí pána Boha. 

Dnes najdeme členů církve Santo Daime a podobných společenství u nás i všude jinde po světě mnoho. Měli jsme možnost hovořit se členem jedné církve, která se nazývá Uñiao do Vegetal. Tato církev má stejné kořeny, jako Santo Daime.

Rozhovor se členem církve, která při svých rituálech pije ayahuascu pro vás připravujeme. Po jeho publikaci najdete odkaz na rozhovor zde. 

Beyond psychedelics usiluje o mezioborovou diskuzi. Změněné stavy vědomí, psychedelika, věda, spiritualita a náboženství bývají mezi hlavními tématy našich akcí. Na plodnou interdisciplinární debatu se můžete těšit na Česko-slovenském psychedelickém fóru 2019.