Struktura

Beyond Psychedelics má právní formu “Ústav”.  Ústav vyvíjí svoji činnost v zahraničí i v tuzemsku, je nevýdělečnou veřejně prospěšnou organizací a nemá politické ani náboženské cíle.

Strategické plánování a tvorbu vnitřních předpisů organizace zajišťuje Poradní kruh (Council), který usiluje o dosažení konsensu. Council je tvořen ředitelem/kou, správní a výkonnou radou.

Správní rada je orgánem  s rozhodovací a schvalovací působností ve věci zajištění finančních prostředků ústavu, dozírá na dodržení účelu všech poskytnutých prostředků a realizaci stanovených cílů; volí i odvolává ředitele/ku a dohlíží na výkon jeho/její působnosti. Ředitel/ka je statutárním orgánem ústavu, zajišťuje chod organizace a zastupuje ji navenek. Na vedení společnosti se podílí výkonná rada složená z koordinátorů jednotlivých sekcí, která je pracovním orgánem ústavu.

 

Ředitelka

Mgr. Rita Kočárová

 

Správní rada

MUDr. Vivian Winkler (předsedkyně)

Mgr. Alexandr Strnad

Mgr. Barbora Bláhová

RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.

 

Výkonná rada

Vladimír Dolejš | produkce

Bc. Michaela Plevková | media

Filip Menšl | design

Pavel Yukimura | kulturní program

Adéla Pavlunová | komunita

MUDr. Vivian Winkler | program, odborné semináře

Mgr. Alexandr Strnad | finance

Mgr. Barbora Bláhová | sebezkušenostní semináře, PR

 

Zakládací listina ústavu.

 

Další členové Beyond týmu

Andrea Preclíková | tajemnice

Lukáš Rolf | grafika

Dominik Kaňa | produkce, dobrovolníci

 

 

Beyond Psychedelics z. ú.

Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČO: 08443840
Právní forma: Ústav
info@beyondpsychedelics.cz