ZÁKLADY PSYCHEDELICKÉ PÉČE


Vzdělávací program v práci s psychedelickou zkušeností

Výcvikový program v oblasti psychedelické péče a práce s rozšířenými stavy vědomí zaměřený na poskytování základní péče před zkušeností, v jejím průběhu a následné integraci psychedelické zkušenosti. Vyvážená kombinace teorie, sebezkušenosti a nácviku dovedností s odborníky z oblasti psychedelické péče a výzkumu v duchu filozofie harm reduction a principů ochrany veřejného zdraví.

Program je určen zejména pro pracovníky v pomáhajících službách (psychology, psychiatry, sociální pracovníky, zdravotní sestry, aj.), ale i další zájemce o oblast rozšířených stavů vědomí. Kurz neslouží k oprávnění poskytovat psychedelickou terapii nebo integraci.


Co vás čeká?

Teorie. Praxe. Zkušenost.

Vyvážená kombinace teorie, sebezkušenosti, interaktivních aktivit a nácviku dovedností v oblasti dnes rychle se rozvíjející psychedelické péče a rozšířených stavů vědomí. Program je založený na moderním výzkumu a nejlepší praxi z ČR i zahraničí se zkušenými odborníky a lektory.


Co získáte?

Vzdělání. Sebepoznání. Komunita. 

Stanete se součástí vstřícné a progresivní komunity kolem psychedelické péče.

Získáte jako první možnost zúčastnit se navazujících výcviků v psychedelickém poradenství, integraci a terapii.

Rozšíříte si znalosti a kompetence vedoucí ke snižování škod a zvýšení přínosů v oblasti práce s psychedelickou zkušeností.

Co bude obsahem programu?

 • Teoretické základy o roli kontextu užití psychedelických látek a způsobech jak se zážitky pracovat.
 • Základy poradenství před užitím a prevence rizik
 • Základy “sitterování”: doprovázení psychedelickou zkušeností (nejedná se o terapii či jiný typ kontrolovaného provázení)
 • Základy integrace prožitku
 • Základy etiky práce s lidmi
 • Legislativní aspekty poskytování psychedelické péče
 • Sebepoznání skrze práci s vlastní myslí a tělem
 • Nácviky dovedností
 • Intervize a supervize
 • Diskuze nad kazuistikami a modelovými situacemi
 • Možnost setkání se zkušenými lektory z ČR i zahraničí napříč obory

Pro koho je program vhodný?

Vzdělávací program bude přínosem pro širokou škálu odborníků v pomáhajících profesích i dalších zájemců o rozšířené stavy vědomí. Program je vhodný pro osoby:

 • se zájmem o získání či prohloubení znalostí a schopností v oblasti psychedelik a rozšířených stavů vědomí;
 • jež přichází nebo mohou přijít do kontaktu s uživateli psychedelik;
 • se zájmem pracovat v oblasti psychedelické péče, v oblasti peer podpory až po terapeuty apod.

 

Pro účast v kurzu Základy psychedelické péče je nutné projít přijímacím řízením, kde bude zohledňováno jak dosavadní vzdělání a zkušenosti z praxe, tak osobnostní předpoklady či motivace. Pracovníci v pomáhajících službách (zdravotních, sociálních, terapeutických aj.) budou s ohledem na povahu programu pravděpodobně preferováni. Zájemci budou posuzováni individuálně. Účast bude také limitována maximálním počtem účastníků, který bude optimalizován pro účely kurzu.

Účast by měly zvážit osoby, které aktuálně procházejí psychickou krizí nebo se aktuálně potýkají se závažnými psychickými potížemi.

Praktické informace

Začátek kurzu je plánován na rok 2024. Vzdělávání bude pravděpodobně probíhat v hybridní formě, tj. kombinaci online a osobních setkání.

V rámci kurzů nejsou podávány žádné ilegální substance a nenabádáme k jejich užívání. Kurzy slouží ke vzdělávání, redukci rizik plynoucích z jejich užití a podpoře veřejného zdraví. Nepřebíráme zodpovědnost za to, k čemu budou nabyté znalosti využité. Naše vzdělávací programy neslouží k oprávnění podávat psychedelickou látku a vést psychedelické sezení. Zodpovědně a bezpečně vést psychedelické sezení vyžaduje další vzdělávání a platnou legislativu. Kompetence či znalosti nabyté absolovováním kurzů nenahrazují odbornou psychologickou, psychoterapeutickou či zdravotnickou péči.