Zdraví v době vir-tuální: Mysl a emoce

Současná situace odehrávající se kolem koronaviru představuje výzvu pro nás jako jednotlivce, společnost i celý svět. Je výzvou pro naše zdraví: mysl, tělo i duši. Je výzvou stejně komplexní, jako jsme my sami. Tyto okolnosti se nás dotýkají na rovině naší psychické pohody či materiálního zajištění, ale také po stránce existenciální. Některé věci jsou mimo naši kontrolu, mnohé však ovlivnit můžeme. Třeba to, jak se k dané situaci postavíme. Kultivujme náš přístup k životu.

Přinášíme vám přehled námětů, iniciativ či odborné pomoci, jak k situaci kolem koronaviru přistoupit vědomě a ochránit či posílit své zdraví. Texty, které jsou podloženy vědeckými články či názory odborníků, budeme přinášet postupně a věnovat se jednotlivým úrovním naší existence – psychické, fyzické i spirituální, abychom ve výsledku poskytli pohled komplexní. Rozdělení je do jisté míry jen umělé, všechny naše části spolu vzájemně souvisí. Navrhujeme vnímat ho jako mapu, kterou je vhodné si nastudovat, ale cílem je ji nakonec zavřít a vydat se na cestu. Jen tak můžeme vnímat všechny aspekty našeho světa vnitřního i vnějšího. 

Text budeme doplňovat a aktualizovat, pokud zachytíme další vhodné zdroje či myšlenky. Neváhejte nám napsat s náměty, třeba na naší FB stránce.

 

Péče o duševní zdraví 

“Pokud je vaše duševní zdraví silné, pak když se objeví problémy, budete mít nějaké potíže, ale rychle se zotavíte.” Dalai Lama

Čelíme pandemii viru nebo strachu? Se současnou situací se pojí významný stres. Lidé se potýkají s izolací, strachem z neznáma, vynořují se úzkosti i dlouho odkládaná neřešená traumata. 

Pokud jsme byli nuceně odstaveni z pracovního vytížení, možná už se potýkáme s pocity prázdnoty, nudy či nesmyslnosti až deprese. Neblaze může působit také oblak nejistoty a chaosu, který se nad situací vznáší. To vše může představovat  dokonce významnější ohrožení než samotný virus. 

Zároveň zdůrazňujeme, že každý jsme jiný. Co funguje na někoho, dalšímu může naopak ublížit. S dalším to neudělá vůbec nic. Nezapomínejme respektovat naši jinakost a vnímat svoje individuální potřeby a nastavení. Podobně důležitá je také konkrétní forma provedení. Podmínkou pozitivních výsledků u následujících aktivit bude zapojit i zdravý rozum. Nepřinášíme doporučení, nevypisujeme rizika, pouze souhrn vybraných aktivit a jeich účinky na duševní zdraví podložené výzkumy a názory odborníků z praxe. Jak s tím naložíte už je jen a jen na vás. 

 • Dobrovolnictví. Pomáhání ostatním zvyšuje duševní pohodu, jak vaši, tak těm, kterým je pomoženo. Nehledě na to, zda jste muž či žena, mladý či starý. Nabídnout či přijmout pomoc můžete třeba na webu dobro.cz.
 • Rodina. Kdy jste naposled zavolali svým blízkým? Třeba budou rádi, když se jich zeptáte, jak to zvládají. Tento čas by mohl sloužit k utužení našich vztahů. Starší zase možná ocení, když jim pomůžete s nákupy – tašky můžete nechat za dveřmi.
 • Laskavost. Být laskaví k sobě i ostatním pomáhá
 • Úklid. Kdy jindy byl lepší čas než v situaci, kdy máme být zejména doma. Můžete konečně protřídit své věci, nepotřebné darovat. Zbavení se nepořádku a čistý dům může působit jako skvělá psychická očista. Nechce se vám uklízet? Nevadí. I nepořádek může mít své benefity
 • Učení. Tvorba. Kdy jste se naposled něco nového naučili? Možná je teď ten pravý čas. Nový jazyk či hra na hudební nástroj, můžete zkusit něco vyrobit ze starých nepotřebných věcí. Stačí do vyhledávače zadat hesla “homemade” nebo “zero waste”. Pokud se naučíte šít roušky, ocení to i vaše okolí.
 • Příroda. Pobyt mezi stromy na nás může mít blahodárný vliv.
 • Práce s myslí. Ať už prožíváme jakékoliv myšlenky či emoce, můžeme ovlivnit, jaký vliv na nás budou mít. Objevilo se něco, čeho jste si dosud nevšimli? Nové zvuky, či obrazy? Nové myšlenky? Můžete na nich trénovat všímavost a přijetí. Dokonce i online vedená mindfulness praxe může pozitivně ovlivnit vaši psychiku. A co více, všímavost a pozitivní emoce lze trénovat u řady různých aktivit. Vyzkoušet můžete třeba všímavé mytí nádobí.
 • Spirituální a náboženská praxe. Zdá se, že ať už jde o intervence zabývající se morálními hodnotami, vírou ve “vyšší sílu”, meditaci nebo náboženské přístupy různých tradic, tato praxe může významně snižovat stres, úzkost, deprese či problémové užívání alkoholu. Co takto zkusit online mši?
 • Změněné stavy vědomí. Nebudeme zavírat oči před tím, že i takto mohou lidé vyplňovat volný čas. Řada výzkumů přináší data o pozitivním účinku zejména kontrolované psychedelické zkušenosti na psychiku. Že jde o substance dnes ilegální snad připomínat nemusíme. Naší “národní psychoaktivní substancí” ale zůstává bezpochyby alkohol. Nutno podotknout, že je významným rizikovým faktorem pro mnoho nemocí, ačkoliv se objevují i studie o pozitivním vlivu na psychiku. Pokud už se i přes rizika rozhodnete alkohol užít, můžete zvážit podporu malých pivovarů.
 • Zahradničení. Přírodu si můžeme přinést i do našich domovů. Přišlo jaro, bylinky či jiné rostliny budou rády, že jim dáte prostor a dozajista vám to vrátí. I tato aktivita může mít příznivý vliv na vaše duševní zdraví
 • Sex. Ale jen ten dobrý?
 • Smích. Věděli jste, že terapie smíchem působí pozitivně proti stresu? I u nás se touto oblastí zabývají. Zkusit můžete jógu smíchu, nebo se prostě zasmát s kamarády (s ohledem na vládní opatření možná raději po telefonu). 
 • Time management. Pokud jste byli zvyklí na nějaký režim, mohla vás karanténa překvapit. Zkuste investovat energii do tvorby plánu, co budete celý den či týden dělat.
 • Fyzická aktivita. Cvičením třeba proti depresím.
 • Hudba. U muzikoterapie byl prokázán pozitivní vliv na duševní pohodu i lepší zvládání bolesti. Poslouchejme písničky pro zdraví. My jsme si třeba oblíbili Maoka.
 • Nic. Někdo potřebuje být aktivní, někdo by naopak možná mohl zpomalit. Třeba pak objevíte nové možnosti.

Připomínáme ale opatrnost a všeho s mírou – žádná výzkumná studie není bez limitů, žádná intervence není prospěšná a bezpečná vždy a pro všechny. S každou činností se pojí různá rizika, ať už jde o přemíru cvičení, meditace, pití alkoholu nebo smích. Od nás se dozvídáte různé způsoby, jak naložit s myslí a emocemi. Je však na vás, jak uchopíte jejich realizaci. Jeslti vám bude k užitku či ublíží. Důvěřujeme vám.

 

Co dělat v době vir-tuální?

Nevíte co s volným časem? Virtuální svět přináší i pozitiva. Možná se nyní otevírá prostor pro smysluplné využívání technologií? Nabízíme výběr našich vlastních zdrojů, našich partnerů a další, které nás zaujaly.

 

Nebojme se říci o odbornou pomoc

Krizové situace mohou vyvolávat pocity strachu či smutku. Kromě toho mohou také stimulovat manifestaci našich stinných stránek. Naše zranění a stará traumata mohou vyplouvat na povrch a s nimi i negativní emoce. Tyto pocity a stavy jsou normální, ale zároveň mohou být náročné na zvládání. Můžeme ovlivnit jejich míru a způsob zvládání. A nemusíme na ně být sami. 

 • Internet je zaplaven množstvím informací, často protichůdných. Kdo má pravdu? Pro obecné informace o koronaviru si můžete zavolat na linku: 1212
 • Myslete na starší – předávejte jim informace. Senioři jsou skupinou, která je s některými informacemi méně v kontaktu, než digitální generace. Vytvořte svým prarodičům nebo jiným starším seznam čísel – linku důvěry, kontakt na pečovatelskou službu, kontakt na informace o koronaviru.
  Psychologická podpora pro seniory: 800 200 007 (8.00 – 20.00)
 • Psychologická podpora: iniciativa #delamcomuzu nabízí konzultace s psychology a to zadarmo, stačí si vybrat. Podobnou službu nabízí dále Linka Anténa – Psychoterapeutická linka pro ty, které trápí karanténa. Oba projekty jsou zaštíněny Českou asociací pro psychoterapii.
 • Bezplatné krátké krizové intervence v době epidemie poskytuje platforma terap.io.
 • Poměrně vyčerpávající seznam krizových linek pak naleznete zde. Stačí si vybrat. Nebo také zde: Česká asociace linek důvěry.
 • Národní ústav duševní zdraví nabízí telefonické konzultace s psychology.
  Pro odbornou pomoc si můžete zavolat v době 8:00-15:00 na telefonní čísla:  
  283 088 244 nebo 283 088 139 nebo 283 088 140.
 • Omezený mezilidský kontakt může vést k problémům taky v případě, pokud. žijete v nezdravých vztazích, např. s násilníkem. Nebuďte na to sami. Linka Bílého kruhu bezpečí pro lidi ohrožené domácím násilím funguje neustále: 116 006

Jsme v tom spolu.