Psychedelická akademie

Naučíme vás pracovat s rozšířenými stavy vědomí, které mohou mít významný terapeutický potenciál, skýtají však také rizika. Zásadním faktorem rozhodujícím o tom, jak zkušenost skončí, je edukované užití

Nabídka kurzů

Nabízíme vzdělávací programy pro širokou rozsáhlé spektrum odborníků i širokou veřejnost  se zájmem učit se, jak zacházet s rozšířenými stavy vědomí.

Kurz psychedelické první pomoci

Dvoudenní kurz základů první pomoci při náročné psychedelické zkušenosti.


Více o kurzu

Psychedelické minimum

Teoreticko-praktický vzdělávací kurz v oblasti psychedelické péče a práce s rozšířenými stavy vědomí.


Více o kurzu

Psychedelické poradenství a integrace

Výcvik zakončený certifikátem v psychedelickém poradenství a integraci, poskytující kompetence pro provázení lidí před užitím a po psychedelické zkušenosti
(v přípravě).

Psychedelická terapie a provázení

Výcvik zakončený certifikátem v psychedelické terapii nebo provázení (podle dřívější kvalifikace účastníků)
(v přípravě).


Více o kurzu

Psychedelická akademie

Výzkum. Praxe. Propojení.

Nabídka vzdělávacích kurzů, specializovaných seminářů a výcviků v oblasti psychedelické péče cílí na odborníky v pomáhajících a dalších profesích, stejně jako na širší veřejnost. Veškeré kurzy jsou založené na moderním výzkumu a nejlepší praxi z ČR i zahraničí. Reflektujeme současné trendy a propojujeme je s tradičním poznáním. Integrujeme osvědčené i inovativní modely práce s psychedelickou zkušeností a vědomím.

Psychedelika a rozšířené stavy vědomí se i v dnešní fluidní společnosti užívají v řadě různých kontextů, včetně terapeutického, tradičního a rekreačního rámce. Vybíráme přední odborníky a lektory v těchto oblastech napříč obory, jako je psychologie a psychiatrie, věda a výzkum, (psycho)terapie a sociální práce, tradiční a alternativní medicína a další.

Naším cílem je:

Přispět ke snižování rizik a nežádoucích událostí a zvyšování možných přínosů z užití psychedelik.

Rozšířit znalosti a kompetence pracovníků v pomáhajících profesích a dalších zájemců o rozšířené stavy vědomí.

Přispět k tvorbě etických standardů a principů bezpečné péče.

Stimulovat rozvoj služeb psychedelické péče.

Přispět ke zlepšení veřejného zdraví.

Postavit základy a kultivovat vzdělávání v této expandující oblasti v ČR i Evropě.

Vzdělávání

Získej znalosti a dovednosti v práci s psychedeliky a rozšířenými stavy vědomí.

Komunita

Staň se součástí komunity zabývající se psychedeliky zodpovědně.

Sebepoznání

Poznej lépe sám sebe skrze sebezkušenostní techniky práce s tělem i myslí.

Lektoři

Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

John Frank

Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

John Frank

Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

John Frank

Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

John Frank