Psychedelické minimum
E-learning

Profesionální vzdělávací program v psychedelických studiích v multimediálním formátu

Psychedelické minimum je profesionální vzdělávací kurz univerzitního formátu založený na moderním výzkumu a praxi v ČR i zahraničí. Sestaveno předními odborníky v oblasti psychedelik a rozšířených stavů vědomí.

Nyní je možné se přihlásit na první ročník v novém online formátu za zaváděcí cenu. 
Sami si zvolíte tempo a náplň studia podle vašich časových možností a představ.

Začínáme v září 2024!

Co získáte?

 

 

  • exkluzivní příležitost absolvovat vzdělávání zahraniční úrovně z pohodlí domova
  • přístup do profesionální vzdělávací platformy Psychedelické akademie
  • komplexní vhled do problematiky psychedelik a rozšířených stavů vědomí
  • příležitost stát se architektem svých psychedelických studií
  • startovní balíček pro vaši kariéru v psychedelické péči nebo výzkumu
  • teoretický základ pro navazující výcvikové programy v psychedelické péči
  • výživná setkání a cenné kontakty na spřízněné kolegy

Kurz zahrnuje:

  • přístup do profesionální vzdělávací platformy po dobu 6ti měsíců
  • komplexní program sestavený zkušenými lektory a odborníky 
  • soubor přednášek od předních odborníků z ČR i zahraničí
  • výběr kvalitních studijních materiálů
  • pravidelné informace o aktuálních novinkách z psychedelické scény
  • vstup na živé online diskuze dle vašeho výběru
  • peer skupinová setkání s kolegy
  • živé online přednášky a interaktivní aktivity s vybranými odborníky z výzkumu i praxe
  • online informační setkání s organizačním týmem
  • certifikát při úspěšném absolvování kurzu
  • 10% slevu na naše „malé kurzy“ (Kurz první psychedelické pomoci, Kurz konopné asistence, Kurz začínajících psychonautů)
  • možnost doplnit si studium našimi dalšími vzdělávacími akcemi za zvýhodněnou cenu

   Kurz využívá informační a komunikační technologie k distribuci multimediálního studijního materiálu, komunikaci mezi účastníky a lektory, a k řízení vašeho studia

Sami si zvolíte náplň svého studia a tempo dle svých časových možností, potřeb a představ.

 Pro koho je KURZ vhodný?

Pro kohokoliv s chutí se vzdělávat v nově vznikajícím oboru psychedelických studií.

Vzdělávací program je přínosem pro širokou škálu odborníků v pomáhajících službách (psychology, psychoterapeuty, lékaře,  adiktology, sociální pracovníky, pedagogy, kouče a další), drogové politice a regulačních orgánech oblasti péče o zdraví, právních oborech a dalších oblastí, studentů souvisejících oborů jako je antrologie nebo religionistika, i dalších zájemců o rozšířené stavy vědomí.

Z kurzu budou profitovat i podnikatelé, HR a byznys sektor.

program

Komplexní vzdělávací program pokrývá široké spektrum problematiky psychedelik a rozšířených stavů vědomí od historie až po současné trendy a vize budoucnosti. 

Program nabízí teoretickou orientaci v problematice doplněnou zkušenostmi z praxe, diskuzemi a interaktivními aktivitami. Kurz je sestaven předními odborníky z psychedelické péče, výzkumu a souvisejících oborů. To vše v multimediálním online formátu, který si můžete přizpůsobit vašim časovým, osobním a místním možnostem a preferencím.

 


Tematické oblasti:

Psychedelika – historie a základní východiska

Nelátkové techniky psychedelických stavů vědomí

Psychedelika v péči o duševní zdraví

Rizika rozšířených stavů vědomí a užívání psychedelik

Psychedelika v rekreačním kontextu & psychedelická harm-reduction

Psychedelika v tradičním a náboženském kontextu

 

Pravidla ukončení

 • 80% účast na kurzu a úspěšné splnění závěrečných zkoušek je nutné pro získání certifikátu o absolvování.

 • Celková náplň studia je 70 výukových hodin.

Cena

Zaváděcí zvýhodněná cena je 18 400 Kč (vč. DPH) (omezené množství)

Kurzovné platí na celý kurz pouze pro přihlášeného účastníka. Není tedy možné, aby se během kurzu zúčastnil některých částí někdo jiný, než přihlášená osoba.

Storno podmínky

 

Zakoupená účast je přenosná, tj. platba je převoditelná na náhradníka, kterého zajistíte (převod je možný pouze před začátkem kurzu na celou dobu, nikoliv na jednotlivé části). 

Při zdravotních a jiných závažných potížích se případné storno bude řešit individuálně.

Program bude spuštěn při minimálním počtu přihlášených účastníků. V případě nedostatečného množství účastníků Vám bude nabídnut voucher v ceně programu, který bude možné využít na jakýkoliv jiný program naší instituce a další kompenzace.

Případné dotazy či nejasnosti Vám rádi zodpovíme na adrese education@beyondpsychedelics.cz

Splátky

Kurzovné je možné zakoupit i ve dvou splátkách ve výši 10 200 Kč a 9 200 Kč  (vč. DPH)  .

Zakoupením 1. splátky se zavazujete k platbě 2. splátky nejpozději do konce srpna 2024. Není možné se zúčastnit pouze jedné poloviny kurzu při uhrazení jedné splátky.

Lektoři

Pro představu, s výběrem ze kterých lektorů se potkáte na obrazovkách můžete projít ty z prvního kurzu v roce 2023 a současného běhu Psychedelického minima.

Neslíbíme vám všechny, většina však přetrvá.
Někteří jsou už zavedenými členy lektorského týmu našich programů, někteří nebudou, jiní přibudou.

Máte speciální přání, s kým by jste se chtěli potkat? Napište nám! Co není, může být:
education@beyondpsychedelics.cz

S kým jsme jsme se ještě vzdělávali v roce 2023? Seznamte se s dalšími lektory, řadu jejichž přednášek dostanete k dispozici. 

Rick Doblin, Ph.D., je zakladatelem a výkonným ředitelem společnosti MAPS (Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies). Doktorát obdržel na Harvardské Kennedyho univerzitě v oboru Veřejné politiky. Ve své dizertační práci se věnoval regulaci medicínského využití marihuany a psychedelických látek a jeho magisterská práce byla zaměřena na léčbu onkologických pacientů pomocí THC. Jeho bakalářskou prací byla navazující studie na psychedelický výzkum s psilocybinem zvaný Good Friday Experiment z 60.let, která evaluovala potenciál psychedelik jako katalyzátoru náboženských zkušeností. Stojí také za realizací studie navazující na Concord Prison Experiment Timothy Learyho, která proběhla ve stejné době taktéž s psilocybinem. Rick studoval spolu s dr. Stanislavem Grofem a byl jedním z prvních certifikovaných facilitátorů holotropního dýchání. Jeho profesním cílem je pomoci vytvořit legální kontext pro užití psychedelik a konopí primárně jako léků na předpis, ale také pro osobní rozvoj zdravých jedinců a posléze se stát legálně licencovaným psychedelickým terapeutem. MAPS založil již v roce 1986 a během doby své existence společnost získala přes 130 milionů dolarů na psychedelický výzkum a vzdělávání. Momentálně žije se svou ženou, štěnětem a 3 prázdnými pokoji po dětech, které se již vydaly svou vlastní životní cestou, v Bostonu.

Veronika je klinická psycholožka s titulem z Karlovy univerzity v Praze, který získala v roce 2000. Vystudovala také Integral Counseling Psychology v Kalifornském CIIS v roce 2009 a je certifikovanou rodinnou a párovou terapeutkou v Kalifornii, kde se usadila v roce 2003 po emigraci z České republiky a několika letech cestování a poznávání kultur po celém světě. 

Je certifikovanou terapeutkou inovativní psychoterapeutické metody EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) a metody Somatického prožívání. Obě tyto metody jsou efektivním terapeutickým postupem při léčbě traumatu a posttraumatické stresové poruchy. Momentálně je ve výcviku Organic Intelligence Expert, který je taktéž zaměřen na léčbu traumatu. Absolvovala také pokročilý výcvik v Emocionálně zaměřené párové terapii (EFT) a je rovněž certifikovanou lektorkou Procesu uvědomění (Realization Process Teacher).

Je subinvestigátorkou a koterapeutkou v klinické studii MAPS, která zkoumá MDMA v léčbě posttraumatické stresové poruchy, a to v Sanfranciském Insight a Integration Centre. Je spolutvůrkyní ketaminem asistovaného terapeutického programu na ketaminové klinice New Pathways a je také spoluzakladatelku a terapeutkou ketaminem asistované psychoterapie v Polaris Insight Center. Jako dobrovolnice působí v HEART (Human Empowerment and Resiliency Training) a v EMDR HAP (Humanitarian Assistance Program) na pozici mentorky a facilitátorky.

Stanislav vystudoval Lékařskou fakultu UK v Plzni. Kromě psychiatrického vzdělání a tří atestací absolvoval psychoterapeutické, body-terapeutické a supervizní výcviky: SUR, mezinárodní výcvik IEDATTP v psychoterapii závislostí a holotropní výcvik vedený Christinou a Stanislavem Grofem s certifikací v r. 1991. Je vůbec prvním českým certifikovaným facilitátorem holotropního dýchání v České republice. 

Vyučoval na LF UK v Plzni a jako člen Subkatedry pro Návykové nemoci IPVZ na doškolovacích akcích pro lékaře. Byl dlouholetým členem výboru odborné společnosti pro Návykové nemoci České lékařské společnosti J.E.Purkyně.

V 90. letech vytvořil unikátní koncept odvykací léčby na Psychiatrické klinice v Plzni, který vedl a rozvíjel po dobu 15 let a jež byl postaven na propojení dynamické psychoterapie a transpersonální psychologie s využitím holotropního dýchání. 

Po odchodu z kliniky pracoval dalších 11 let v soukromé praxi se zaměřením na dlouhodobou ambulantní léčbu závislých s využitím holotropního dýchání. Kromě toho pořádá již 30 let víkendové semináře holotropního dýchání v Plzni, spolupracoval na holotropním dýchání s kolegy v Německu a ve Švýcarsku. Pracuje jako externí supervizor s výcvikem v ČIS. 

Spolupracoval také s Českou televizí na několika vzdělávacích projektech na téma uplatnění holotropního dýchání u závislostí. Společně se S. Grofem se podílel na díle o holotropním dýchání v cyklu „Healing in Europe“. 

Přednášel na mnoha národních a mezinárodních konferencích zaměřených na adiktologii, kam přinášel transpersonální pohled na problematiku.

V současnosti se věnuje hlavně supervizi, lektorství a Grofovu dýchání.

Je autorem mnoha odborných publikací.

Veronika je psycholožka, absolventka psychoterapeutického výcviku v jungiánské psychoterapii. 

Přibližně 12 let se věnuje výzkumu psychoterapeutického přínosu užívání ayahuasky a dalších rostlin v kontextu tradiční amazonské medicíny a jeho možných rizik.

Řadu let pracuje jako terapeutka v peruánském centru Takiwasi, oficiální terapeutické komunitě s 30ti letou existencí, kde je využívána tradiční amazonská medicína v kombinaci s psychoterapií. Náplní její práce je mimojiné provázet pacienty a klienty přípravou a následnou integrací rituálního užití ayahuascy. 

Tématu věnovala také svou PhD práci, řadu článků a odborných publikací a knihu Tradiční amazonská medicína a její využití v psychoterapii.

Filosofka, lektorka, spisovatelka a a výzkumnice umělé inteligence. Po 10 let lektorovala na FF UK nová média, umění a filosofii. Od roku 2019 se její pozornost zaměřila na vztah lidské a umělé neuronové sítě. Profesně se zajímá o teorii médií, umělou inteligenci se zaměřením na imaginaci v kontextu médií a technologií, umělecké experimenty a filosofické důsledky včetně etických aspektů umělé inteligence.

Zároveň je uměleckou ředitelkou v Open Lab,  kde vede experimentální laboratoř zaměřenou na uživatelsky orientovaný design nové technologie a práci se studenty na Univerzitě JEP.

Mezi její projekty patří Digitální filosof a Digitální spisovatel.

Jan je religionista, výzkumník v oblasti mýtu a rituálu, výtvarník a psychoterapeut. Absolvoval doktorandské studium v ústavu filosofie a religionistiky na FF UK, kde dnes působí jako odborný asistent.

Po dokončení studia se mu podařilo získat prestižní Marie Sklodowska-Curie Fellowship a několik let strávil na univerzitě v norském Bergenu, kde se věnoval zkoumání tělesné symboliky a metafor v severské mytologii. 

Po návratu do Čech zahájil výcvik v analytické psychologii.

Přednášel na 3. lékařské fakultě předmět Experimentální psychofarmakologie.

Jan se zúčastnil mnoha diskuzí, kde hlavními tématy byly mýty, mytologie, rituály a konspirační teorie. Napsal také několik knih, například Ódin: mýtus, oběť a iniciace a mnoho odborných článků.

Ovládá 10 jazyků a překládá.

V neposlední řadě pořádá konference a workshopy, při kterých se věnuje tématům mytologie a severských náboženství.

Je členem České psychedelické společnosti a České společnosti pro analytickou psychologii.

Pavlína Brzáková je etnoložka, spisovatelka a pedagožka. V devadesátých letech minulého století pravidelně navštěvovala kmeny Evenků, Burjatů a Něnců na území Sibiře v Ruské federaci. Dlouhodobě se zabývá studiem sibiřského šamanismu. Je autorkou řady knih, mezi nimiž dominují sběry pohádek a příběhů z prostředí pastevců sobů či etnické romány. Její nejznámější knihou je etnoromán Dědeček Oge – Učení sibiřského šamana, který později jako audioknihu namluvil herec Jaroslav Dušek. Tento příběh existuje také v podobě divadelního představení: zpracovala jej režisérka a herečka Iveta Dušková a již šestým rokem je součástí repertoáru pražského Divadla Kampa.

Jan absolvoval evangelickou teologii a postgraduálně studoval religionistiku na ETF UK. Zde se zabýval křesťanskou a světovou mystikou, zvláště zenem a mahájánovým buddhismem. V roce 2020 se stal členem odborné sekce CZEPS, kde se věnuje psychedelickým náboženstvím a vztahu psychedelie, mystiky a buddhismu. Své religionistické texty publikuje v časopise Dingir, na blogu CZEPS nebo v jeho nové knize (V. Cink a kol., Psychedelika a psychonautika).

Je neformálním lektorem meditace, jógy a čchi-kungu, které praktikoval u řady českých a zahraničních učitelů. Mezi ně patřil nestor jógy, buddhismus, zenu a taoismu v Československu Bohumil Houser, jeho žáci Jan Žlábek a Ivo Chocholatý, japonský učitel zenu a buddhistické tradice šin prof. Kemmjó Taira Sató, indická jogínka Šrí Máta Amritánandamájí Déví atd.  

Na MPSV se po deset let podílel na řízení národních a celoevropských programů a projektů financovaných z Evropského sociálního fondu. Aktuálně se věnuje práci s hendikepovanými.

Marek je absolvent doktorského studia klinické psychologie na FF UP, kde se následně věnoval výzkumu a přednášel témata psychohygieny, relaxačních a meditačních technik a další. V současné době na Ostravské univerzitě přednáší předměty z klinickopsychologické oblasti (Klinická psychologie, Psychoterapie, Lékařská psychologie, Psychobiologie) a z oblasti experimentálního výzkumu, kterému se dlouhodobě věnuje.

Mezi jeho hlavní zájmy patří psychologie, psychoterapie, terapie tmou, meditace, sebepoznání, zdraví, mezilidské vztahy, osobnostní potenciál a jeho rozvoj, relaxační techniky, sport.

Je absolventem mnoha kratších kurzů a výcviků, například Focusingu, Transakční analýzy, Ericksonovské hypnoterapie, Krizové intervence, Časové osy, Biofeedbacku. Dále absolvoval několik delších výcviků (Práce s tělem v psychoterapii a Cestou příběhu – narativní systemický terapeutický rozhovor) a také úspěšně završil pod MZ ČR akreditovaný 5letý Dlouhodobý výcvik v integrativní psychoterapii.

Marek se odborně věnuje výzkumu účinků meditace, užívání smartphonů a sociálních sítí, a technik omezené zevní stimulace, především variantě známé jako Terapie tmou: v této oblasti přednáší na mezinárodní úrovni, publikuje, vede bakalářské a diplomové práce. Díky dlouholeté práci v této oblasti získal v roce 2018 Cenu rektora Ostravské univerzity pro akademické pracovníky do 35 let.

Karel se práci s energií a šamanismem zabývá už přes 30 let. V 80. letech spolupracoval s českými léčiteli jako senzibil. Praktikoval tibetský dzog-čchen a bön. Studoval původní americký šamanismus, jeho učiteli jsou amazonští curranderos. Od roku 2008 praktikuje duchovní a šamanskou cestu prérijních indiánů. Studuje core šamanismus v rámci nadace Foundation For Shamanic Studies v USA a v roce 2012 zde završil tříleté zahraniční nadstavbové studium vyspělých šamanských technik. Zúčastňuje se pravidelně posvátných ceremonií Jižní i Severní Ameriky. Vede posvátné ceremonie a je tanečníkem Slunce v lakotské tradici.

S jógou přišla Dagmar Civišová do styku v roce 2013, ve své ásanové praxi se věnuje především ashtanga vinyása józe, ale její lekce jsou velmi ovlivněny kriya jógou, bhakti jógou, šamanismem a meditační praxí.

 

Účast na odborných kurzech:

 • 200 hours YTTC (ashtanga, hatha, vinyasa) w/ Namaste yoga India
 • 20 hours of Rocket Yoga Immersion training |  Certified Yoga Alliance Continuing Education Provider
 • Advanced Backbend Training by Manoj Deshwal – Certified by Trust Yoga Singapore
 • Meditační program Joy of Living 1 tibetského mistra Yongey Mingyur Rinpočeho
 • Dreaming of Reality with Alan Wallace – Wales Lampeter University – University of Wales, Trinity St. David
 • Meditation retreat The way of Shamatha with Alan Wallace – Arava spiritual center – Israel
 • Půlroční kurz pránajámy pod vedením Petra Čicháka

Jan je český vývojář a analytik, který se zabývá propagací a vývojem umělé inteligence.  Je zakladatel a CEO společnosti Alpha Industries.

Vystudoval na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy obor učitelství etiky a filozofie a náboženství. Pracovně začínal jako analytik a konzultant v různých bankovních domech, kde se věnoval hlavně zabezpečení elektronického bankovnictví či digitálním podpisem.

Umělou inteligenci studoval na MIT, Google Brain, Yonsei, Moskva a přednáší o ní na různých školách a konferencích.  V roce 2018 založil společnost Alpha Industries, která se věnuje rozvoji a výzkumu umělé inteligence a projektům jako je Detektor urážek , Detektor emocí, nebo Magický deník.

Vystudoval všeobecné lékařství na Masarykově univerzitě v Brně. Pracuje jako psychiatr, mezi jeho odborné zájmy patří léčba závislostí, dále psychiatrická genomika a neurovývojová diverzita (ADHD, autismus), obzvlášť jejich manifestace v dospělosti. Pracoval v Psychiatrické nemocnici Brno a v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži. V současnosti působí ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze na Klinice adiktologie, spolupracuje i s organizací SANANIM věnující se pomoci klientům se závislostí.

Martin je členem České psychedelické společnosti a působí zde jako koordinátor projektu PsyCare. Více než 5 let se účastní různých akcí a festivalů, kde napomáhá účastníkům k bezpečnému projití náročné zkušenosti při změněném stavu vědomí a poskytuje jim informace o bezpečném užívání a působení psychoaktivních látek. V těchto oblastech také připravuje další dobrovolníky. Dále se věnuje programování a ohnivým show.

Katarína Klobušníková v současné době dokončuje magisterské studium psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2018 je dobrovolnicí projektu Psycare, který funguje pod hlavičkou České psychedelické společnosti (CZEPS). V současné době se v CZEPS také zaměřuje na vývoj webových stránek psypal.org, které shromažďují informace o terapeutickém využití psychedelik při léčbě pacientů s život ohrožujícím onemocněním. V roce 2021 spolupracovala na zpracování výzkumné zprávy pro Národní psychedelický výzkum. Od roku 2022 působí i v Beyond Psychedelics, kde se věnuje především koordinaci skupin psychedelické integrace.

Libor je certifikovaný neurojazykový kouč, zkušený biohacker, instruktor chladové terapie a dechových cvičení. Působil také jako tlumočník a lektor čínského a anglického jazyka se specializací na medicínu.

Jeho dlouholetou vášní jsou asijské bojové systémy, které cvičí od 12 let a od 17 let je jejich instruktorem.

Margareta vystudovala jednooborovou psychologii na FF UPOL a sociální práci na FF UK, je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v hlubině-dynamické terapii zaměřené na práci s traumatem. Několik let se věnovala výzkumu zážitků blízké a sdílené smrti. 

Aktuálně pracuje v organizaci Diabasis, která pomáhá lidem procházejícím psychospirituální krizí a všem, kteří potřebují integrovat zkušenosti transpersonálního charakteru. Spolupracuje s několika neziskovými organizacemi, věnuje se terapii cizinců, migrantů 2. a 3. generace a tématu transgeneračního přenosu. Při práci s klienty používá ráda kromě verbální terapie i práci s tělem, biodynamické masáže a arte techniky.

Frequently Asked Question

často kladené dotazy

Co je Psychedelické minimum?

Psychedelické minimum je vzdělávací program, který je určen širokému spektru zájemců o získání nebo prohloubení znalostí v oblasti psychedelik a rozšířených stavů vědomí navozených nelátkovými technikami. Je určen především jako nadstavba pro pomáhající profesionály z řad psychologů, psychiatrů, terapeutů, adiktologů, sociálních pracovníků či koučů, pracovníkům v oblasti drogové politiky a péče o zdraví, studentům souvisejících oborů, ale také pro zájemce, kteří se chtějí o tomto tématu dozvědět více či si poslechnout současný vývoj na poli rychle se rozvíjejícího odvětví, jakým psychedelická terapie a výzkum jsou. Jedná se o základní přehled současných i historických informací potřebných k orientaci v problematice, o kterém budou v rámci programu přednášet odborníci, kteří se tomuto tématu dlouhodobě profesně věnují.

Přečtěte si více o tradičním formátu kurzu na našem webu.

V čem se E-learning liší od tradičního Psychedelického minima?

Psychedelické minimum: E-learning je novou online multimediální variantou pro získání komplexní teoretické orientace v problematice. 
Tato varianta je ekvivalentem tradičního Psychedelického minima postaveného zejména na živých setkáních. Jeho absolvování tak pro nás má stejnou váhu při posuzování vašeho vstupu do navazujících výcvikových programů.
My vám nachystáme program a materiály, sami si však zvolíte tempo a obsah svého studia.
Nepotřebujete si tak vyhradit určité termíny, čas studia bude především ve vaší režii.

K čemu mi může sloužit absolvování kurzu?

Absolvování kurzu může být začátkem Vaší nové psychedelické kariéry, umožnit nabídnout širší nabídku služeb pro Vaše klienty, poznat další lidi z oboru anebo si rozšířit obzory v této progresivní oblasti. Již dnes existuje řada situací a povolání, ve kterých znalosti, zkušenosti a kontakty nabyté v Psychedelickém minimu lze využít v praxi. Psychedelika jsou přes restriktivní legislativu dnes stále více zkoumána i hojně užívána. Jiné způsoby navození psychedelického stavu vědomí za pomoci technik bez využití substance (např. maitri nebo holotropní dýchání, meditace, pobyty ve tmě pak nejsou právně regulována. Tuto zkušenost někdy lidé zažívají i spontánně.

 

Jedná se například o zdravotnické, sociální a terapeutické profese, které se v rámci výkonu svého povolání setkávají nebo mohou setkat s lidmi pod vlivem látek s psychedelickým účinkem, kteří již si takovou zkušeností prošli i osobami se záměrem jejich užití. S těmito lidmi se dnes lze potkat v řadě pracovišť a kontextů, jako jsou služby poskytující poradenství a psychoterapii, krizovou intervenci, psychiatrické léčebny, záchytné a záchranné služby, adiktologické služby, práce na festivalech, ale i během jiné práce v oblasti školství, práva, náboženských institucí a mnoha dalších. 

 

Schopnosti integrace již proběhlé psychedelické zkušenosti či poradenství před užitím, které může být záměrem některých klientů či pacientů, tak může být již dnes významným přínosem vašeho dosavadního vzdělání.

 

V neposlední řadě lze již dnes pracovat s psychedelickou zkušeností legálně a to konkrétně ve službách nabízejících i samotnou administraci látky s psychedelickým účinkem (léčebné konopí, off-label užívání ketaminu, klinické studie psilocybinu, ketaminu a MDMA). Přes to, že jde o metody legální, se však ani poskytovatelé péče mnohdy nevzdělávají nebo jen velmi omezeně v tomto typu práce, což může vést k variující kvalitě poskytované péče, nebo také skutečnosti, že řada odborníků tyto metody raději nevyužívá. Legální podávání dalších psychedelických látek lze očekávat možná již v blízké budoucnosti, přičemž bude o to důležitější mít dostatek odborníků, kteří jsou na poskytování tohoto nového typu péče dobře připraveni.

 

Kromě toho již existují, postupně se rozvíjí a vznikají další nové služby v oblasti psychedelické péče postavené na principech harm reduction a ochrany a podpory veřejného zdraví (např. psychedelická integrace a poradenství, psychedelická harm reduction na hudebních akcích) a získané vzdělání vás může kvalifikovat jako ideálního kandidáta pro práci v tomto typ služeb, případně vám umožnit rozšířit nabídku svých služeb.

 

Ačkoliv trénink samotné integrace, přípravy a poradenství před užitím a provázení nejsou součástí Psychedelického minima, tento kurz vám poskytne komplexní informační základ potřebný k orientaci v problematice a pro pokračování v dalších již více praktických a sebezkušenostních školeních a programech. Zejména pak budou náplní navazujícího vzdělávacího programu s pracovním názvem Základy psychedelické péče který je již v přípravě a přihlašování na první běh bude brzy otevřeno.

 

Kromě využití ve službách nabízí Psychedelické minimum i vhodný začátek pro zájemce o práci v psychedelickém výzkumu, nebo také studenty, kteří své závěrečné práce zaměřují na psychedelické látky nebo rozšířené stavy vědomí.

Jak se můžu přihlásit?

Přihlásit se můžete přes náš eshop. Vaše účast bude potvrzena po zaplacení objednávky.

V případě obtíží nebo zájmu o Sociální stipendium nás můžete kontaktovat na emailu: education@beyondpsychedelics.cz.

Je pro účast v kurzu potřeba znalost angličtiny?

Protože pro kvalitní vzdělávání považujeme za důležité učit se i od zahraničních odborníků, součástí materiálů či živých vstupů jsou i některé přednášky nebo interaktivní setkání v angličtině. Některé přednášky jsou přeložené, živé vstupy se však nepřekládají. Převážná většina kurzu je však v českém jazyce a je jen na Vás, zda do svého studia zařadíte i částí v angličtině.

Je možné kurzovné uhradit ve splátkách?

Nákup na splátky bohužel není možný. Pokud se nacházíte v nepříznivé ekonomické situaci, zvažte požádat o Sociální stipendium. Napište nám na education@beyondpsychedelics.cz. 

Jaké jsou podmínky vrácení kurzovného?

 • Při odhlášení z kurzu více než 30 dní před jeho konáním se platba vrací v plné výši. 

 • Při odhlášení z kurzu 30-8 dní před jeho konáním se účtuje storno poplatek ve výši 50 % z kurzovného.

 • Při odhlášení do 7 dní před začátkem kurzu je platba nevratná.

 • Zakoupená účast je přenosná, tj. platba je převoditelná na náhradníka, kterého zajistíte (převod je možný pouze na celý kurz, nikoliv na jednotlivé moduly). 

Při zdravotních a jiných závažných potížích se případné storno bude řešit individuálně.

Případné dotazy či nejasnosti Vám rádi zodpovíme na adrese tereza@beyondpsychedelics.cz.

Budou se během kurzu Psychedelické minimum užívat nebo podávat psychedelické látky?

V rámci kurzu Psychedelické minimum nejsou podávány ani užívány žádné psychedelické látky. Užívání těchto látek nedoporučujeme, ani nepodporujeme. V rámci kurzu Psychedelické minimum budou podávány pouze informace o užívání těchto látek. 

Mohu po absolvování kurzu Psychedelického minima vést psychedelická sezení?

Kurzy slouží ke vzdělávání, redukci rizik plynoucích z jejich užití a podpoře veřejného zdraví. Nepřebíráme zodpovědnost za to, k čemu budou nabyté znalosti využité. Naše vzdělávací programy neslouží k oprávnění podávat psychedelickou látku a vést psychedelické sezení. Zodpovědně a bezpečně vést psychedelické sezení vyžaduje další vzdělávání a platnou legislativu, nebo příslušné oprávnění. Tento kurz nabízí orientaci v problematice, která je nezbytná při poskytování poradenství nebo integrace v této oblasti. Neposkytuje však komplexní kompetence k terapeutické integraci psychedelické zkušenosti. Tuto službu dnes terapeuti a terapeutky mohou nabízet a řada také nabízí,  nejde o regulovanou oblast péče. Podle našeho názoru je k poskytování této péče v dobré kvalitě potřeba další vzdělávání, které máme v rámci Psychedelické akademie v plánu. Kompetence nabyté absolvováním kurzu nabízí rozšíření kompetencí u stávajících profesí, nenahrazují však uznávané psychologické, psychoterapeutické či zdravotnické vzdělání.

Stane se ze mě psychedelický terapeut, sitter nebo facilitátor po absolvování všech nebo některých vzdělávacích programů?

To Vám zaručit nemůžeme, tyto profese zatím v České republice, posléze v naprosté většině zemí, nejsou zatím oficiálně regulovány. Vizí našeho vzdělávacího institutu je však skutečně připravovat profesionály pro práci v oborech souvisejících s psychedeliky a rozšířenými stavy vědomí, kteří jsou potřeba již dnes a lze předpokládat, že tato poptávka bude významně stoupat.

 

Použití psychedelik v rámci léčby psychických onemocnění či seberozvoje se dle dostupných studií jeví být poměrně slibným prostředkem, prozatím je však stále přísně kontrolované zákonem č.167/1998 Sb, o návykových látkách a nařízením vlády 463/2013 Sb. o seznamech návykových látek, a nakládání s nimi je postihováno na základě zákona č. 40/2009 Sb, trestní zákoník.

Kromě ketaminu a léčebného konopí je dnes možné použití psychedelických látek k výzkumným a velmi omezeným terapeutickým účelům, a to na základě povolení k nakládání s těmito látkami.

 

V některých zemích se v současnosti vytváří systém vzdělávání pro práci s psychedeliky či uživateli psychedelik, kterými se při vytváření všech kurzů také inspirujeme, abychom dostáli maximálních možných požadavků pro budoucí práci psychedelického terapeuta, sittera či facilitátora, až se v České republice takovýto systém nastaví. V rámci naší organizace i ve spolupráci s dalšími kolegy a institucemi se již roky aktivně podílíme na celospolečenských změnách v této oblasti, vytváření a realizaci nových služeb a budeme v tom nadále pokračovat. Na tvorbě a realizaci programů se podílí řada výjimečně zkušených a vzdělaných odborníků z různých oborů tak, aby naše programy představovaly „zlatý standard“ kvality a to i na mezinárodní úrovni.

Opravňuje mě absolvování tohoto kurzu k podávání psychedelických látek druhým osobám?

Naše vzdělávací programy neslouží k oprávnění podávat psychedelickou látku a vést psychedelické sezení.

Je absolvování Psychedelického minima podmínkou pro vstup do navazujících kurzů Základů psychedelické péče, Psychedelického poradenství a integrace a Psychedelické terapie a provázení?

Není, ale pro vstup do následujících kurzů bude posuzováno, zdali máte dostatek znalostí a
zkušeností v tématech vyučovaných v rámci Psychedelického minima. Tyto znalosti budou
podmínkou vstupu do navazujících kurzů, přičemž úspěšné absolvování Psychedelického minima poskytuje relevantní informaci o Vašich znalostech.

Absolventům tohoto kurzu tak jsou navazující programy nabízeny přednostně.

Kdy bude možné se účastnit dalších navazujících vzdělávacích programů?

V současnosti nabízíme v rámci Psychedelické akademie teoreticky zaměřený program
Psychedelické minimum (70h), Kurz první psychedelické pomoci (14h, Akreditace MPSV) a specializované
semináře. Další výcvikové programy jsou nyní v přípravě a zatím není jasné, kdy se je podaří
vytvořit a realizovat. O aktualitách budeme informovat na našem webu a sociálních sítích.

V rámci kurzů nejsou podávány žádné ilegální substance a nenabádáme k jejich užívání. Kurzy slouží ke vzdělávání, redukci rizik plynoucích z jejich užití a podpoře veřejného zdraví. Nepřebíráme zodpovědnost za to, k čemu budou nabyté znalosti využité. Naše vzdělávací programy neslouží k oprávnění podávat psychedelickou látku a vést psychedelické sezení. Zodpovědně a bezpečně vést psychedelické sezení vyžaduje další vzdělávání a platnou legislativu. Kompetence či znalosti nabyté absolovováním kurzů nenahrazují odbornou psychologickou, psychoterapeutickou či zdravotnickou péči.