Kurz začínajících psychonautů

Osvětový harm-reduction program pro bezpečnější praxi v oblasti psychedelických stavů vědomí

Bezpečí především.

Možnosti legálního prožití psychedelických stavů vědomí jsou dnes rozmanité. Nabídka technik zahrnuje práci s vlastním dechem či deprivací. Legální možnosti užití psychedelik v rámci terapie a léčby u nás i ve světě se postupně rozšiřují. Dochází k nim i spontánně. Kromě toho má s některou psychedelickou látkou zkušenost přibližně třetina obyvatel ČR. 

Na tyto cesty a rizika s nimi spojená výletníky mnohdy nikdo nepřipraví. Nebo jen mají pocit, že potřebují přípravu větší či jinou, než která je právě dostupná. Výletníci se tak mohou snadno ztratit, zabloudit nebo taky zranit i v případech, kdy se na tyto cesty vydávají zcela v souladu se zákony a dalšími právními předpisy. 

A to se stává. 

Možná jste jedním z nich.

Tímto kurzem nabízíme základní praktická bezpečnostní doporučení pro každého, kdo se chystá vydat na cestu do světa psychedelické zkušenosti.

Někdy stačí málo, aby se zkušenost děsivá stala přínosnou.

 

BEZPEČÍ

SMYSL

ZODPOVĚDNOST


PRAKTICKÉ INFORMACE

Další termíny budou zveřejněny. Zatím se můžete podívat na nabídku našich dalších kurzů.

Užívání vám nedoporučíme, to rozhodnutí je na vás. Ať už jste ho učinili na základě doporučení profesionálů poskytujících vám lékařskou a jinou péči, nebo i sami. Tato zkušenost vám může změnit život, v dobrém i nepříznivém. 

Rádi vám pomůžeme to dělat bezpečněji, smysluplněji a zodpovědněji.

Teoreticko-praktický osmihodinový kurz je vedený odborníky v péči o duševní zdraví, kteří prošli speciálními výcviky v psychedelické péči, mají vlastní bohaté zkušenosti s rozšířenými stavy vědomí a právně konformním doprovázením zkušených i začínajících psychonautů, výletníků, klientů či pacientů. 

Kurz poskytne vodítka k bezpečnější zkušenosti vyvolané psychedeliky, navozené jinými nelátkovými technikami vedoucí k rozšířeným stavům vědomí (např. maitri či holotropní dýchání, meditace, pobyt ve tmě) či prožívané spontánně.

proběhlé kurzy

 

Praha | 16. 2. 2024

Lektoři: Mgr. Rita Kočárová a Mgr. Michal Petr


Co vás čeká

 • Teoretické uvedení do psychedelik a rozšířených stavů vědomí, jejich účinku, rizikového a bezpečného setu a settingu, integrace zkušenosti;
 • Zkušenosti od odborníků v péči o duševní zdraví s bohatými zkušenostmi s psychedelickými stavy vědomí;
 • Bezpečný prostor pro sdílení vašich otázek, obav či nejistot;
 • Diskuze nad modelovými situacemi;
 • Praktické nácviky technik pro zvládání psychedelické zkušenosti;

Co získáte

 • Základní teoretický přehled v problematice;
 • Praktické tipy jak se vyhnout rizikovému setu a settingu a jak podpořit bezpečný kontext;
 • Přehled o možnostech prevence rizik souvisejících s psychedelickou zkušeností;
 • Soubor „rad na cestu“ vycházející z empirických poznatků, výzkumů a bohaté praxe;
 • Povědomí o možnostech následné integrace;
 • Přehled o službách a odbornících poskytujících legální psychedelickou péči v ČR

PRO KOHO JE PROGRAM VHODNÝ?

Kurz může být přínosem pro kohokoli, kdo se chystá užít některou psychedelickou látku v souladu se současným legálním kontextem anebo podstoupit některou z nelátkových technik navozujících změněný stav vědomí. Účast je vhodná jak pro prvouživatele, tak pro zkušenější psychonauty.

Program je určen pro:

 • Pacienty léčebného konopí nebo off label podání ketaminu,
 • Dobrovolníky zvažující nebo chystající se na psychedelické sezení v rámci klinických studií,
 • Lidi chystající se na nelátkovou zkušenost navození rozšířených stavů vědomí (maitri nebo holotropní dýchání, meditační retreat, půsty, smyslovou deprivaci – pobyt ve tmě, potní chýše, vision quest aj.),
 • Lidi, kteří se do psychedelických stavů vědomí dostávají spontánně
 • Lidi se zájmem o získání či prohloubení znalostí v oblasti psychedelik a rozšířených stavů vědomí,
 • Lidi plánující užití psychedelik v zahraničí tam, kde je to legální,
 • Pomáhající osoby, jež poskytují péči na nadcházející psychedelický stav vědomí pro své klienty, pacienty či blízké.


V rámci současné legislativy není možné, aby se programu účastnily osoby s cílem připravit se na užití psychedelické látky způsobem, který je v rozporu se zákony a dalšími právními předpisy.

Lektoři

V rámci kurzů a služeb nabízených a prezentovaných naší společností nejsou podávány žádné ilegální substance, resp. látky, nakládání s nimiž by bylo omezeno či zakázáno obecně závaznými právními předpisy, a nenabádáme k užívání takovýchto látek. Kurzy slouží ke vzdělávání, redukci rizik plynoucích z užití omamných a psychotropních látek a podpoře veřejného zdraví. Nepřebíráme odpovědnost za to, k čemu budou takto nabyté znalosti využity. Absolvování našich programů nezakládá právo užít či podat omamnou nebo psychotropní látku sobě nebo druhému nebo vést psychedelické sezení bez zvláštního oprávnění. Kompetence či znalosti nabyté absolvováním kurzů.