PSYCHEDELIKA A DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

PRO POMÁHAJÍCÍ PROFESE

PSYCHEDELICKÁ TERAPIE, PÉČE A RIZIKA KOMPLEXNĚ

Profesionální vzdělávací program univerzitního formátu založený na moderním výzkumu a zkušenostech z praxe. Poskytuje komplexní odbornou orientaci v oblasti psychedelik a jejich využití v péči o duševní zdraví. 

Program je určen profesionálům v oblasti duševního zdraví a dalším pracovníkům v pomáhajících službách, případně studentům těchto oborů.

Kurz se uskuteční 13.-14. 9. 2024 a 1.-2. 10. 2024 v Praze.

CO VÁS ČEKÁ?

Komplexní vzdělávací program pokrývá široké spektrum problematiky psychedelik od historie až po současné trendy a budoucí výzvy.

Odborné přednášky prokládané případy z praxe a diskuzemi.

Od klinického výzkumu a léčby, přes terapeutické a wellness služby, až po tradiční medicínu a harm reduction péči.

Kurzem provází zkušení odborníci a lektoři z psychedelické praxe a výzkumu.

 

Tematické moduly:

Psychedelika – historie, účinky, legislativa a kontext

Psychedelika v péči o duševní zdraví I.

 • zlatá éra výzkumu v 60. letech
 • způsoby práce s psychedeliky v terapii a výzkumu
 • tradiční, náboženský a kulturní kontext užívání psychedelik
 • psychedelická harm reduction

Psychedelika v péči o duševní zdraví II.

 • indikace psychedelické intervence
 • současný klinický výzkum psychedeliky-asistované (psycho)terapie
 • terapeutická a wellness centra
 • psilocybin, MDMA, LSD, ayahuasca, ketamin a iboga v terapii
 • mikrodávkování
 • limity současného výzkumu
 • výzvy a naděje psychedelické péče

Rizika užívání psychedelik 

 • následné duševní obtíže
 • náročná psychedelická zkušenost a její podklady
 • psychospirituální krize
 • psychedelický bypass
 • kontraindikace

PRO KOHO JE PROGRAM VHODNÝ?

Program je určen pro pracovníky v pomáhajících službách včetně psychologů, psychoterapeutů, psychiatrů, sociálních pracovníků, adiktologů, záchranářů, zdravotních sester, peer pracovníků, koučů, duchovních, pedagogů, a další pomáhající osoby.

 

Program je pro vás, pokud:
 • nabízíte legální služby psychedelické péče včetně terapie*, integrace, poradenství či psychedelickou harm reduction
 • chcete poskytovat legální psychedelickou terapii*
 • chcete svou praxi obohatit o další služby psychedelické péče
 • jste součástí klinického výzkumu psychedelik nebo takovou studii plánujete
 • se potkáváte s psychedelickou zkušeností u klientů nebo pacientů ve své současné praxi
 • máte zájem si rozšířit kompetence a dovednosti v pomáhající práci
   

* tj. off-label podání ketaminu; léčebné konopí; psychedelická nebo psychedeliky-asistovaná terapie v rámci klinických studií; psychedelická terapie, psychedeliky-asistovaná psychoterapie, facilitování nebo jiný typ doprovázení v zemích, kde je to legální

 

Lektoři

Mgr. Rita Kočárová

Mgr. Michael Vančura

PhDr. Jan Benda, Ph.D.

MUDr. Pavel Bém

JUDr. Tereza Dleštíková, Ph.D.

Ing. Mgr. Tomáš Zuda

Mgr. Katarína Klobušníková

Mgr. Filip Kňažek

Mgr. Zuzana Postránecká

a další.

 

* Během programu se můžete a nemusíte setkat se všemi zde vyjmenovanými lektory.

CO ZÍSKÁTE?

  • Komplexní orientaci v problematice psychedelik v péči o duševní zdraví.
  • Teoretický základ pro navazující Výcvik v psychedelické terapii a integraci nebo kurzu Práce s psychedelickou zkušeností (při splnění všech vstupních kritérií)
  • Setkáte se s výjimečně zkušenými odborníky z oblasti teorie a praxe psychedelik a rozšířených stavů vědomí.
  • Stanete se součástí vstřícné a progresivní komunity kolem psychedelické praxe a výzkumu.
  • Rozšíříte si znalosti vedoucí ke snižování škod a zvyšování přínosů psychedelických stavů.

    

Praktické informace

PRAVIDLA UKONČENÍ

Pro získání certifikátu o absolvování je nutná:

  • 90% účast 
  • úspěšné splnění závěrečných zkoušek (test)

Součástí kurzu jsou i studijní materiály (nahrané přednášky z jiných vzdělávacích akcí, prezentace lektorů a další relevantní materiály), kterými si můžete doplnit chybějící hodiny v rozsahu až 40%.

 

KDY a KDE?

Termíny konání: 13.-14. 9. 2024 a 1.-2. 10. 2024

Kde: Praha, centrum BeBalanced, Rybničná 18/1

PODMÍNKY ÚČASTI

Vstupní kritéria:

  • minimální věk 22 let
  • vzdělání: ukončené vzdělání relevantního směru v pomáhajících profesích na stupni Bc.*, případně jiného oboru (bude individuálně posuzováno), výjimečně i SŠ vzdělání s doložitelnou další praxí nebo vzděláním v pomáhající oblasti**
  • zkušenost (min. 1 rok) s prací s lidmi v oblasti duševního zdraví a jiných pomáhajících službách a/nebo aktivní výzkumná/klinická zkušenost v oblasti psychedelik.

* Seznam oborů relevantního pregraduální vzdělání: Adiktologie, Andragogika, Arteterapie, Ergoterapie, Filozofie, Fyzioterapie, Ošetřovatelství, Pedagogika, Porodní asistentka, Psychologie, Psychoterapie, Supervize, Sociální pedagogika, Sociální práce, Sociologie, Speciální pedagogika, Teologie, Všeobecná sestra, Všeobecné lékařství. 

** Například absolvování rekvalifikačních kurzů v pomáhajících profesích, kurzu Psychoterapeutické minimum, kurzu Možnosti dialogu, praxe v pomáhajících službách apod.

 

AKREDITACE

Vzdělávací program plánujeme akreditovat u vybraných institucí. O získaných akreditacích budeme informovat.

CENA

Standardní cena programu je 14 400 Kč (vč. DPH)

Dotované kurzovné* je 9 400 Kč (vč. DPH)

Kurzovné zahrnuje celkem 32 výukových hodin vzdělávání během prezenčních setkání v Praze. Součástí jsou dále studijní materiály, které bude možné využít pro případné doplnění chybějících hodin.

Do ceny je také zahrnuto občerstvení na osobních setkáních. Cena nezahrnuje cestovné a ubytování na setkáních.

Účast na kurzu platí výlučně pro přihlášeného a přijatého účastníka. Není tedy možné, aby se během kurzu zúčastnil některých částí někdo jiný, než přihlášená osoba.

*Dotované kurzovné

Dotované kurzovné je dostupné všem v ekonomicky nepříznivé životní situaci, ať už jde o studenty, držitele ZTP, seniory, matky na mateřské dovolené, ekonomicky slabší atd. 

Protože je naší misí zpřístupnit naše služby lidem v různých životních situacích, vytváříme skrze naši práci a vaši podporu prostor pro tento dotační program. Dotovaných vstupů je proto jen omezené množství.

V případě zájmu o dotované kurzovné si tuto možnost vyberte v eshopu při registraci. 

 

Storno podmínky

Při odhlášení z programu více než 60 dní před jeho konáním vám bude vystaven voucher v hodnotě 70% z ceny programu na programy a služby Psychedelické akademie.

Při odhlášení z programu 30-59 dní před jeho konáním vám bude vystaven voucher v hodnotě 30% z ceny programu na jakékoliv programy a služby Psychedelické akademie.

Při odhlášení do 7 dní před začátkem programu je platba nevratná.

Zaplacená účast je převoditelná na náhradníka, kterého sami zajistíte. Pro náhradníka platí stejné podmínky přijetí, účasti a ukončení jako pro vás (převod je možný pouze na celý program, nikoliv na jednotlivé moduly). 

Při zdravotních a jiných závažných potížích se případné storno bude řešit individuálně.

Případné dotazy či nejasnosti vám rádi zodpovíme na adrese education@beyondpsychedelics.cz

V rámci kurzů a služeb nabízených a prezentovaných naší společností nejsou podávány žádné ilegální substance, resp. látky, nakládání s nimiž by bylo omezeno či zakázáno obecně závaznými právními předpisy, a nenabádáme k užívání takových látek. Kurzy slouží ke vzdělávání, redukci rizik plynoucích z užití omamných a psychotropních látek a podpoře veřejného zdraví. Nepřebíráme odpovědnost za to, k čemu budou takto nabyté znalosti využity. Absolvování našich programů nezakládá právo užít či podat omamnou nebo psychotropní látku sobě nebo druhému nebo vést psychedelické sezení bez zvláštního oprávnění. Kompetence či znalosti nabyté absolvováním kurzů ani dalších aktivit nenahrazují odbornou psychologickou, psychoterapeutickou či zdravotnickou péči, ani oprávnění k poskytování takovéto péče dle obecně závazných právních předpisů.