Terapeutická práce s ayahuascovou zkušeností

Terapeutická práce s ayahuascovou zkušeností I.

Upozornění: Na žádném ze seminářů nebude probíhat sebezkušenost se samotným nápojem. Jedná se zcela o vzdělávací akce.

Seminář je určený pro terapeuty, psychology, psychiatry a další pracovníky v péči o duševní zdraví či sociální práci, kteří se setkávají či budou setkávat s klienty a pacienty, kteří podstoupili nebo se chystají podstoupit zkušenost s ayahuascou, tradičním amazonským nápojem s psychedelickými účinky. Účast na semináři je vhodná i pro ty, kteří se chtějí více informovat o tom, jak se připravit a následně zpracovat tuto zkušenost.

Teoretický výklad bude vycházet z výzkumu a mnohaletých zkušeností získaných z terapeutické práce v centru Takiwasi, které kombinuje tradiční amazonskou medicínu s psychoterapií při léčbě závislostí a dalších duševních obtíží. Prostor bude i pro otázky a diskuzi.

Seminář se bude skládat ze 4 bloků:

1. Kontext a základní principy tradiční amazonské medicíny.
2. Příprava na sezení s ayahuascou.
3. Integrace ayahuascové zkušenosti.
4. Krizová intervence: potenciální komplikace a terapeutické nástroje.

Cena: 1900,-

Praha

Centrum BeBalanced, Rybničná 18, Praha 6

15. 8. 2022, 10-17:00

Lektorka: PhDr. Veronika Kavenská, PhD

Terapeutická práce s ayahuascovou zkušeností II. - kazuistický seminář

Upozornění: Na žádném ze seminářů nebude probíhat sebezkušenost se samotným nápojem. Jedná se zcela o vzdělávací akce.

Kazuistický seminář je určen pro pracovníky v pomáhajících profesích. Setkání navazuje na seminář Terapeutická práce s ayahuascovou zkušeností I. (účast na kazuistickém semináři je podmíněna účastí na předchozím, nyní či podobném v minulosti), který poskytuje zejména teoretický rámec práce, jak je praktikována v Takiwasi v Peru. Takiwasi patří mezi nejdéle fungující terapeutická centra na světě využívající rituály s ayahuascou – tradičním nápojem s psychedelickými účinky. Oběma semináři provází doktorka Veronika Kavenská – psycholožka a terapeutka s mnohaletou praxí v tomto centru.
Během kazuistického semináře lektorka na konkrétních případech přiblíží terapeutické procesy s ayahuascou. Prostor bude i na vlastní kazuistiky z Vaší praxe týkající se fáze před užitím a následnou integrací zkušenosti s ayahuascou, ke kterým lektorka nabídne perspektivu vycházející z terapeutického přístupu praktikovaného v Takiwasi.

Cena: 1800,-

Praha

Centrum Be Balanced, Rybničná 18, Praha 6

16. 8. 2022, 10-15:00

Lektorka: PhDr. Veronika Kavenská, PhD

PhDr. Veronika Kavenská, PhD

Psycholožka, absolventka psychoterapeutického výcviku v jungiánské psychoterapii. Přibližně 12 let se věnuje výzkumu psychoterapeutického přínosu užívání ayahuasky a dalších rostlin v kontextu tradiční amazonské medicíny a jeho možných rizik. Řadu let pracuje jako terapeutka v peruánském centru Takiwasi, oficiální terapeutické komunitě s 30ti letou existencí, kde je využívána tradiční amazonská medicína v kombinaci s psychoterapií. Náplní její práce je mimojiné provázet pacienty a klienty přípravou a následnou integrací rituálního užití ayahuascy. Tématu věnovala také svou PhD práci, řadu článků a odborných publikací a knihu Tradiční amazonská medicína a její využití v psychoterapii.


 

V rámci kurzů nejsou podávány žádné ilegální substance a nenabádáme k jejich užívání. Kurzy slouží pouze ke vzdělávání, redukci rizik plynoucích z jejich užití a podpoře veřejného zdraví. Nepřebíráme zodpovědnost za to, k čemu budou nabyté znalosti využité. Naše vzdělávací programy neslouží k oprávnění podávat psychedelickou látku a vést psychedelické sezení. Zodpovědně a bezpečně vést psychedelické sezení vyžaduje další vzdělávání a platnou legislativu. Tento kurz dále neposkytuje komplexní kompetence k terapeutické integraci psychedelické zkušenosti, i k tomu je potřeba dalšího vzdělávání. Kompetence nabyté absolovováním kurzů nenahrazují odbornou psychologickou či zdravotnickou péči.