SKUPINY PSYCHEDELICKej INTEGRáCiE

SKUPINY PSYCHEDELICKEJ INTEGRÁCIE

Skúsenosť s rozšírenými stavmi vedomia spôsobená psychedelickými/entheogénnymi látkami môže byť veľmi náročný proces. Naším zámerom je otvoriť a poskytnúť zdieľanie a spracovanie vašich skúseností.

Ponúkame odborné a spoločne zdieľané informácie  o psychedelikách a psychedelickej skúsenosti. Ak hľadáte profesionálnu starostlivosť a bezpečné zotavenie mysle, tela a ducha, tak ste u nás na správnom mieste.

Integračný kruh môže pomôcť uvedomiť si vhľady a dojmy získané pri psychedelickej skúsenosti a ukotviť ich v každodennom živote. Správna podpora môže pomôcť maximalizovať jej prínosy a znížiť potenciálne negatívne dôsledky.

Integračné stretnutia nepodporujú ani nepovoľujú žiadne ilegálne aktivity.

Set a setting sú dobrým základom pre bezpečne zvládnutú psychedelickú skúsenosť. Veríme, že tretím dôležitým krokom je následná podpora. 

Set, setting … a PODPORA!

(Projekt vznikol v Česku v rámci spolupráce s organizáciou DIABASIS a vďaka dobrým vzťahom so slovenskými kolegami rozširujeme túto službu aj do Bratislavy.)

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Pre koho sú skupiny vhodné?

Pravidelné skupinové stretnutia sú určené všetkým záujemcom o integráciu psychedelicej skúsenosti. Zúčastniť sa môžete raz alebo opakovane. 

Priebeh stretnutia:

Stretnutia sú štruktúrované podľa záujmov a potrieb skupiny.

Zažijete:  

bezpečný priestor pre zdieľanie skúseností a zážitkov
skupinové aktivity
odborné zakotvenie psychedelickej skúsenosti
interakciu v komunite podobne naladených ľudí

PRIHLASOVANIE

Môžete sa prihlásiť na súčasne na jedno stretnutie alebo viac stretnutí. Vaša rezervácia miesta sa stáva platnou po uhradení kurzovného. Prihlasovanie prebieha platbou cez náš Eshop.

(Pokiaľ by bola táto forma prihlásenia problematická alebo ste v nepriaznivej sociálnej situácii, napíšte nám e-mail na: integrace@beyondpsychedelics.cz)


Storno podmienky

Zakúpený lístok nie je možné stornovať. Ak zrušíte svoju účasť na stretnutí 24 hodín pred jeho začiatkom, môžete zakúpenú vstupenku použiť na účasť na stretnutí v inom termíne. Dajte nám prosím o svojej neúčasti včas vedieť na: integrace@beyondpsychedelics.cz

TERMÍNY KONANIA

BRATISLAVA

Cena: 16 Eur (t. j. 390 Kč cez náš Eshop)

 

16. 12. 2022  (18-20:00)

Facilitátori: Iveta Hírešová, Michal Hrozáň

Miesto: Zámocká 6954/5, Bratislava

 

Minimálny počet účastníkov pre konanie skupiny sú 4 osoby.

FACILITÁTORI

V rámci skupin nie sú podávané žiadne ilegálne substancie a nenabádame k ich užívaniu. Skupiny sú určené výlučne k zdieľaniu osobných skúseností, znižovaniu rizík plynúcich z užívania týchto látok a podpore ľudského zdravia. Účasť na skupinách neoprávňuje podávať psychedelickú látku alebo viesť psychedelickú skúsenosť. Zodpovedné a bezpečné vedenie psychedelickej skúsenosti si vyžaduje ďalšie vzdelávanie a platnú legislatívu. Účasť na skupinách tiež neposkytuje komplexné kompetencie pre vedenie terapeutickej integrácie psychedelickej skúsenosti, aj k tomu je potrebné ďalšie vzdelávanie. Účasť na skupinách nie je náhradou odbornej psychologickej alebo lekárskej starostlivosti.