SKUPINY PSYCHEDELICKej INTEGRáCiE

SKUPINY PSYCHEDELICKEJ INTEGRÁCIE

(Skupiny je možné navštívit i v České republice.)

Zážitok rozšírených stavov vedomia spôsobený psychedelickou látkou môže byť veľmi intenzívny až náročný proces. Následná odborná starostlivosť môže výrazne ovplyvniť, či bude mať táto skúsenosť pozitívny alebo negatívny vplyv na zdravie človeka. Preto poskytujeme bezpečný priestor na spracovanie skúsenosti s odborným vedením. Ponúkame odborné a spoločne zdieľané informácie o psychedelikách a psychedelickej skúsenosti. Ak hľadáte profesionálnu starostlivosť a bezpečné zotavenie mysle, tela a ducha, u nás ste na správnom mieste. Integračný kruh môže pomôcť uvedomiť si vhľady a dojmy získané počas psychedelickej skúsenosti a ukotviť ich do každodenného života. Správna podpora môže pomôcť maximalizovať jej prínosy a znížiť potenciálne negatívne vplyvy.

Integračné stretnutia nepodporujú ani nepovoľujú žiadne ilegálne aktivity. 

Set a setting sú dobrým základom pre prospešnú psychedelickú skúsenosť. 

Veríme, že následná podpora je tretím dôležitým krokom!

Set, setting… a PODPORA!

(Projekt vznikol v Česku v rámci spolupráce s organizáciou DIABASIS a vďaka dobrým vzťahom so slovenskými kolegami rozširujeme túto službu aj do Bratislavy.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Pre koho sú skupiny vhodné?

Pravidelné skupinové stretnutia sú otvorené pre širokú škálu ľudí, ktorí majú záujem o integráciu svojej psychedelickej skúsenosti. Ak už bola intenzívna, zahlcujúca alebo akokoľvek inak náročná, či práve naopak, pozitívna a blažená. Vítame každého, kto má chuť svoj zážitok zdieľať alebo by sa rád obohatil/a o skúsenosti druhých. Je možné prísť len raz alebo opakovane.

 

Priebeh stretnutia:

Stretnutia sú štruktúrované podľa záujmov a potrieb skupiny. Zažijete:  

bezpečný priestor pre zdieľanie 
skupinové aktivity
odborné zakotvenie psychedelickej skúsenosti
interakciu v komunite podobne naladených ľudí

TERMÍNY KONANIA v ROKU 2023

BRATISLAVA

Cena: 450 Kč cez náš Eshop (t.j cca 18,80 Eur)

Miesto: Zámocká 6954/5, Bratislava

Čas: 18:00 – 20:00

25. 1. 2023

Facilitátori: Iveta Hírešová, Michal Hrozáň

16. 2. 2023

Facilitátori: Iveta Hírešová, Michal Hrozáň

16. 3. 2023

Facilitátori: Iveta Hírešová, Michal Hrozáň

Minimálny počet účastníkov pre konanie skupiny sú 4 osoby. Rezervácia je potrebná vopred. Ak sa nenaplní minimálny počet účastníkov, skupina sa neuskutoční.  Pokiaľ je to možné, prosíme o prihlasovanie najneskôr jeden deň pred skupinou.

 

Prihlášky:

Môžete sa prihlásiť na súčasne na jedno stretnutie alebo viac stretnutí. Vaša rezervácia miesta sa stáva platnou po uhradení kurzovného. Prihlasovanie prebieha platbou cez náš Eshop.

(Pokiaľ by bola táto forma prihlásenia problematická alebo ste v nepriaznivej sociálnej situácii, napíšte nám e-mail na: integrace@beyondpsychedelics.cz)

Storno podmienky: 

Zakúpený lístok nie je možné stornovať. Ak zrušíte svoju účasť na stretnutí 24 hodín pred jeho začiatkom, môžete zakúpenú vstupenku použiť na účasť na stretnutí v inom termíne. Dajte nám prosím o svojej neúčasti včas vedieť na: integrace@beyondpsychedelics.cz

FACILITÁTORI

V rámci skupin nie sú podávané žiadne ilegálne substancie a nenabádame k ich užívaniu. Skupiny sú určené výlučne k zdieľaniu osobných skúseností, znižovaniu rizík plynúcich z užívania týchto látok a podpore ľudského zdravia. Účasť na skupinách neoprávňuje podávať psychedelickú látku alebo viesť psychedelickú skúsenosť. Zodpovedné a bezpečné vedenie psychedelickej skúsenosti si vyžaduje ďalšie vzdelávanie a platnú legislatívu. Účasť na skupinách tiež neposkytuje komplexné kompetencie pre vedenie terapeutickej integrácie psychedelickej skúsenosti, aj k tomu je potrebné ďalšie vzdelávanie. Účasť na skupinách nie je náhradou odbornej psychologickej alebo lekárskej starostlivosti.