Budoucnost psychedelické terapie: Medikalizace, veřejné zdraví a sociální spravedlnost

Nacházíme se v klíčovém období výzkumu psychedelických látek. Psilocybin, LSD, MDMA či ayahuasca si v posledních letech postupně získaly pozornost řady předních odborných institucí po celém světě. Výzkumníci se zabývají jejich terapeutickým potenciálem v léčbě depresivních a úzkostných onemocnění, závislostí či snížení existenciálního stresu u nevyléčitelně nemocných. Ve stejné době nabývají na síle občanské iniciativy usilující o dekriminalizaci všech přírodních psychedelických substancí. Jedná se o nadějný směr v péči o duševní zdraví? Měla by být psychedelická terapie dostupná jen ve zdravotnictví? Jak by mohla vypadat integrace praxe tradičního léčitelství a klinické péče o duševní zdraví? Přijďte diskutovat na přednášku o Budoucnosti psychedelické terapie 27.2. v Praze.

Investice míří do výzkumu psychedelik

Psychedelická terapie zatím není legální, ale desítky korporátních firem a investorů se už zajímají o jejich výzkum a klinické využití. Na druhou stranu existují i organizace, které kritizují jak medikalizaci těchto látek, tak vstup investorů na toto pole. Lokální iniciativy zejména ve Spojených státech pak prosazují dekriminalizaci těchto látek v jejich přírodní formě. Psychedelika mohou naprosto změnit současné standardy léčby duševního zdraví. “Správně provedená psychedelická terapie by mohla posunout péči o duševní zdraví z patologizujícího a přediagnostikujícího směrem k salutogennímu přístupu, tedy přesunu pozornosti na faktory podporující zdraví u jednotlivce, oproti potlačování emocí a symptomů,” komentuje antropolog Gabriel Amezcua. Chybí sice ještě mnoho výzkumných studií, ale postupné zavedení těchto látek do péče o duševní zdraví se zdá být nevyhnutelné. 

Je možná spolupráce tradičních léčitelů a moderní medicíny?

Jak ale tyto látky přijme většinová společnost, která mnohdy ignoruje jejich specifické vlastnosti? Jaké důsledky mohou mít odlišné směry v přístupu k využívání těchto látek? A jak mohou znalosti tradičních společností pomoci ve výzkumu a objevování nových lékařských paradigmat? 

“Budoucnost psychedelické terapie musí být různorodá a demokratická. Musí být schopná reflektovat rozmanitost lidských bytostí, a proto je zásadní, aby byly bezpečně dostupné všechny možnosti, které různí lidé hledají a potřebují,” komentuje svoji vizi do budoucna Amezcua.

Tyto látky byly ve své přírodní formě používány pravděpodobně po staletí napříč různými kulturami pro rituální i léčebné účely. Mezi tradičními léčiteli či šamany se nachází možná nejzkušenější osoby v oblasti poskytování a provázení psychedelckou zkušeností.

Podle Amezcua „představuje tradiční praxe odkaz stovek let technik a znalostí o zlepšování kvality života dávných kultur. Integrace s moderní péčí o duševní zdraví však musí probíhat s respektem a umožňovat tradičním léčitélům, aby byly jejich postupy přijímány a uznávány jako léčebné metody. Uznání tradičních praktik v moderní medicíně může změnit nejen paradigma duševního zdraví, ale také strukturální paradigma systémů založených na spotřebě a akumulaci, které ohrožuje integritu prostředí a zdravý vývoj jednotlivců.”

Zveme vás na přednášku o budoucnosti v péči o duševní zdraví!

Těmito i dalšími tématy se bude ve své přednášce 27. února v Praze zabývat antropolog Gabriel Amezcua, který se profesně věnuje mezikulturnímu zvládání konfliktu, a to právě s důrazem na současné psychedelické hnutí. Jeho přednáška bude odrážet celosvětové inovativní směry, které se snaží psychedelika zahrnout do péče o duševní zdraví. Představí přístupy, s jakými jsou menšinové, okrajové a zranitelné části populace zapojeny do výzkumu těchto látek. Přijďte s námi diskutovat o budoucnosti psychedelické terapie, jejího začlenění do veřejného života a podílet se tak na jeho podobě.

Přednášku a následnou diskuzi povede Gabriel Amezcua

Amezcua je antropolog s magisterským vzděláním v oblasti mezikulturního konfliktu a výzkumník v Open Society Foundations. Zároveň se podílí na projektech takzvané harm reduction v Latinské Americe i v Evropě. Psychoaktivními látkami se zabývá přes deset let. Věnuje se výzkumu potenciálu psychedelických substancí pro léčbu duševního zdraví u zranitelných jedinců. Současně spolupracuje s Chacruna Institute a je zakládajícím členem Berlin Psychedelic Society. Jeho antropologická teze, jež zmapovala různé typy rituálů a jejich vztah ke změněným stavům vědomí, získala čestné uznání. V současné době žije v Berlíně, kde spolupracuje s Eclipse harm reduction organization a s Altered psychedelic research collective.


Budoucnost psychedelické terapie: Medikalizace, veřejné zdraví a sociální spravedlnost

Cena:

130 Kč – student / senior

190 Kč – standard

350 Kč – podporovatel

Kapacita je omezená. KOUPIT VSTUPENKU NA GOOUT.

Přednáška proběhne v angličtině.

Kdy: 27. 2., 18:00

Kde: Dům Radost, Praha


Zdroje:

Decriminalize Nature, First and Forever, Chacruna.

Nearly 100 Cities Are Considering Decriminalizing Psychedelics, Map Shows, Marijuana Moment.

Poslední příspěvky

Harm reduction

Psychedelické Česko 03: České podhoubí

Článek původně publikován na www.magazin-legalizace.cz. Užívání psilocybinových hub je u Čechů vcelku populární záležitostí a jako každý rok se dá očekávat příliv houbových zážitků. Další

VÍCE »
News

Umíte poskytnout první psychedelickou pomoc?

Nauč se pomoci lidem prožívajícím náročnou psychedelickou zkušenost v novém kurzu s předními odborníky z praxe a výzkumu.  Psychedelika jsou látky, jejichž užití vyvolává změnu

VÍCE »
News

Beyond slaví 5.narozeniny!

Již pátým rokem vytváříme a kultivujeme prostor pro pozitivní změnu v přístupu k běžné i psychedelické realitě. V ČR i ve světě. Ohlédněte se s

VÍCE »