Umíte poskytnout první psychedelickou pomoc?

Nauč se pomoci lidem prožívajícím náročnou psychedelickou zkušenost v novém kurzu s předními odborníky z praxe a výzkumu. 

Psychedelika jsou látky, jejichž užití vyvolává změnu vědomí, vnímání, myšlení i chování. Mohou zprostředkovat široké spektrum zážitků, ať už se jedná o vizuální, mystickou či nepříjemnou zkušenost. 

Náročná psychedelická zkušenost je taková, při které musí člověk vynaložit velké psychické úsilí k jejímu zvládnutí. Mohou ji doprovázet silné negativní emoce, ale také spirituální zážitky. Odborníci se shodují, že pokud je člověku s takovou zkušeností poskytnuta adekvátní péče, lze negativní důsledky výrazně snížit a zároveň zvýšit možné přínosy.

 

 

Cílem kurzu je rozšířit kompetence poskytování základní podpory při náročné psychedelické zkušenosti.

 

Čtvrtek 20.1. 10:00-18:00, Pátek 21.1. 10:00-16:00
 

Kurz se bude konat v závislosti na aktuálních podmínkách online nebo hybridní prezenční/online formou. O formě realizace budeme včas informovat. Klikněte pro více informací.


S účastníky se budeme těšit na viděnou!