Beyond PSYCHEDELICS

Beyond Science and Mind, Towards a Better Today


Aktuální akce

Květen 2023 

Skupina psychedelické integrace – ONLINE 31.5.

Červen 2023

Skupina psychedelické integrace – Brno 5.6. 

First Psychedelic Aid Course 7.6. 

ENG Skupina psychedelické integrace – Praha 12.6.

Skupina psychedelické integrace – Bratislava 28.6.

Terapeutická práce s ayahuascovou zkušeností – Brno 28.6.

Terapeutická práce s ayahuascovou zkušeností (kazuistický seminář) – Brno 29.6.

Skupina psychedelické integrace – Brno 29.6. 

aktuality

V Peru je ayahuascový rituál chráněný zákonem jakožto národní kulturní dědictví a pomáhá lidem v léčbě závislostí. Mohla by mít tato rostlina své místo v systému léčby závislostí i v České republice? Podle odbornice je důležité respektovat alespoň základní pravidla, koncepty a formy, jakými byla ayahuasca tradičně používaná. V kontextu České republiky si dovede představit v rámci terapeutické komunity spíše práci s lysohlávkami. Pokračování rozhovoru s psycholožkou a psychoterapeutkou Veronikou Kavenskou pracující v terapeutické komunitě Takiwasi.

"Brno je jedním ze tří měst, kde Beyond Psychedelics nabízí Skupiny psychedelické integrace a umožňuje klientům získat podporu a profesionální péči pro zpracování své psychedelické zkušenosti."  Díky dotačnímu programu v oblasti drog a závislostí statutárního města Brna jsou od dubna nově skupiny pro účastníky bezplatné. Tato novinka tak umožní zpřístupnit potřebnou péči i lidem, kteří by si ji běžně nemohli dovolit a podpoří v současné době nedostatečné pokrytí služeb psychedelické péče.

S Veronikou Kavenskou jsme hovořili o tom, proč v Takiwasi dosahují při léčbě závislostí vyšší úspěšnosti než běžné terapeutické komunity a jak taková léčba vypadá. Více o práci s ayahuascou vycházející z výzkumu a mnohaletých zkušenostech v terapeutické komunitě v Peru se můžete dozvědět na našem semináři

16.4. 2023 je to přesně 80 let od znovuobjevení LSD švýcarským chemikem Albertem Hofmannem. Přidejte se k nám a naší spřízněné komunitě na speciální akci,

Dne 16. dubna 1943 Albert Hofmann znovu syntetizoval LSD, protože se domníval, že by tato látka mohla mít potenciál, přestože byla pět let předtím testována

Druhého ledna začali zdravotničtí úředníci v Oregonu přijímat žádosti o licence od podniků a jednotlivců, kteří chtějí poskytovat služby psilocybinové terapie. Prvních národních servisních center

kalendář akcí

O nás

Vzdělávání. Destigmatizace. Zkušenost.

Beyond Psychedelics vzniklo jako nezávislé uskupení několika nadšených lidí za účelem realizace mezinárodní psychedelické konference v České republice: Beyond Psychedelics 2016 | Global Multidisciplinary Forum. Chyběl nám prostor, kde by byla reflektována psychedelická scéna a kde bychom mohli kriticky diskutovat různorodé přístupy k alternativním stavům vědomí – od tradičních přístupů a šamanismu, přes současný klinický výzkum psychedelik až po nové technologie – a širokou škálu oblastí jejich využití. Motorem naší činnosti byla skutečnost, že je s těmito stavy v naší společnosti nakládáno neadekvátně a v rozporu s dostupnou empirickou evidencí. S represivním přístupem se pojí mnoho rizik. Zároveň naše vědomí toho, že tyto stavy skýtají nezměrný potenciál, že to, jakým způsobem pracujeme s vědomou zkušeností má důsledky ve všech oblastech lidského života, ať už jde o duševní zdraví, vztah k přírodě, politice, spiritualitě či morální hodnoty.

Náš tým

Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

John Frank

Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

John Frank

Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

John Frank

Podpořte nás

Podpořte smysluplné a bezpečné využívání rozšířených stavů vědomí.

Společně s vámi vytváříme a kultivujeme prostředí pro sdílení teoretických i praktických znalostí mezi odborníky a veřejností za cílem pozitivní změny v přístupu ke zdraví, vědomé zkušenosti a psychoaktivním látkám. Prostředí, které podporuje informované a kritické myšlení. Již čtvrtým rokem pořádáme odborné konference, vzdělávací přednášky, semináře i sebezkušenostní workshopy, jichž se zúčastnily tisíce lidí z celého světa. Pokud vám naše činnost dává smysl, podpořte nás prosím finančním darem v libovolné výši a pomozte nám v této práci dále pokračovat.