Budoucnost psychedelické terapie: Medikalizace, veřejné zdraví a sociální spravedlnost

Nacházíme se v klíčovém období výzkumu psychedelických látek. Psilocybin, LSD, MDMA či ayahuasca si v posledních letech postupně získaly pozornost řady předních odborných institucí po celém světě. Výzkumníci se zabývají jejich terapeutickým potenciálem v léčbě depresivních a úzkostných onemocnění, závislostí či snížení existenciálního stresu u nevyléčitelně nemocných. Ve stejné době nabývají na síle občanské iniciativy […]

MDMA-asistovaná terapie bude možná brzy dostupná i mimo klinické studie

Poprvé od doby, kdy bylo učiněno ilegálním, bude ve Spojených státech amerických možné pravděpodobně již brzy v rámci psychoterapie legálně užít MDMA i mimo klinické studie. Americký Úřad pro kontrolu léčiv a potravin na konci prosince schválil žádost Multidisciplinární asociace psychedelických studií (MAPS) o zařazení MDMA-asistované terapie pro pacienty s posttraumatickou stresovou poruchou (PTSP) do […]

Pracujete v pomáhajících profesích? Podílejte se na návrhu služeb pro uživatele psychedelik a konopí

Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) pokračuje v projektu, jehož cílem je zmapovat fenomén užívání psychedelik a konopí v ČR a navrhnout systém služeb pro jejich uživatele. Do studie nyní po samotných uživatelích zapojuje i odborníky z oblasti pomáhajících profesí, psychology a další profesionály, kteří se s uživateli těchto látek ve své praxi setkávají. V České […]

 Vystřízlivěním to nekončí. Jak naložit s náročnou psychedelickou zkušeností

„Třeba jeden kluk na LSD viděl tři verze sama sebe a nevěděl, do které z nich se má vrátit,” přiblížil terapeut Michal Petr příklad důsledků nezpracované náročné psychedelické zkušenosti ve své přednášce na Česko-slovenském psychedelickém fóru. Psychedelika dokážou v hlavách otevřít zásuvky s léta potlačovanými traumaty, zlostmi a emocemi, rozžehnout neutišitelnou potřebu lidského kontaktu a […]

Co přinesl psychedelický rok 2019?

Vstupujeme do nového roku 2020 a byla by škoda nechat ten minulý odejít bez ohlédnutí. Z našeho pohledu byl nadmíru bohatý. Děkujeme všem, kteří v tom byli s námi. Pojďme se na chvíli zastavit a společně podívat, co nám uplynulý rok přinesl a co stojí za pozornost, jak v na úrovni psychedelické scény v ČR, tak u nás, v […]