Z džungle do civilizace a zpět aneb Setkání psychoterapie a amazonské medicíny

Užívání psychedelik v rámci terapie je dnes stále diskutovanějším tématem i přesto, že jsou takřka celosvětově zakázané. V Peru je však například tradiční užívání ayahuascy považováno za národní kulturní dědictví. O pozitivních přínosech jejího užití při terapii závislostí k nám přicházejí zprávy jak z akademických kruhů, tak z tradiční medicíny z různých částí světa. Centrum Takiwasi pak již léta úspěšně snoubí oba tyto přístupy v unikátním terapeutickém modelu.

Tradiční amazonský nápoj známý jako ayahuasca vyvolává změněný stav vědomí, který může mít rozmanité podoby. Jedinci po jejím užití uvádí mnohdy intenzivní zkušenosti od prožitků vlastního porodu či smrti, rozplynutí svého ega, přes cesty do hlubin svého nevědomí a setkání s jinými bytostmi až po intenzivní pocity jednoty s přírodou či všeobjímající lásky a ještě mnohem víc.

Na základě četných nálezů se odhaduje, že tento nápoj byl v domorodých kulturách Jižní Ameriky používán po tisíce let. Přístup k přírodním látkám navozujícím změněný stav vědomí se však v těchto kulturách výrazně liší od přístupu stále přítomného v naší, „civilizované“, části světa. Rozdíl spočívá v tom, že rostliny používané k těmto účelům nejsou původními obyvateli považovány za drogy nebo omamné látky jako třeba u nás v České republice, ale spíše za „medicíny“ nebo dokonce za „rostlinné učitele“. Často se totiž věří, že se jedná o vědomé a inteligentní bytosti, s nimiž lze navázat komunikaci.

Ayahuascové obřady zůstávaly dlouho skryté před západní společností a teprve v 19. století vzrostl vědecký zájem o obsah tohoto rituálního nápoje.  Dnes už je poměrně známé, že jde o směs různých rostlin. Základ obvykle tvoří kůra liány Banisteropsis caapi obsahující inhibitory monoaminooxidázy, které způsobí, že DMT obsažené v listech keře Psychotria viridis, může několik hodin působit a nebude přirozeně odbouráno. Kombinace těchto dvou rostlin tedy zvyšuje dostupnost DMT na receptorové úrovni, což po požití směsi vede ke změněnému stavu vědomí. 

Od započatí výzkumu účinků ayahuascy uplynulo již několik desetiletí a je zřejmé, že její původní označení, „medicína“, má své opodstatnění. Současné poznatky naznačují, že stejně jako jiné psychedelické látky může mít terapeutické účinky při léčbě v oblasti duševního zdraví.

V této souvislosti vyniká centrum Takiwasi v Peru. Toto jedinečné terapeutické zařízení se rozvíjí již od roku 1992 a kombinuje znalosti tradiční amazonské medicíny (TAM) a psychoterapeutický přístup. Centrum Takiwasi je nejstarším zařízením svého druhu a jeho výjimečnost spočívá v dlouhodobém úsilí o zachování rovnováhy mezi vědeckými poznatky a tradičním užíváním psychoaktivích rostlin.  Základem zdejší péče je multidisciplinární tým psychologů, ergoterapeutů, domorodých léčitelů a lékařů. Takiwasi funguje na principu terapeutické komunity, která je primárně zaměřena na dlouhodobou – rezidenční léčbu závislostí, ale je otevřena i zájemcům o práci s jinými duševními problémy nebo o seberozvoj.

Jak vlastně v Takiwasi vypadá léčba pacienta trpícího závislostí?  Psycholožka, výzkumnice a psychoterapeutka, doktorka Veronika Kavenská, pracuje v tomto zařízení již přes 10 let a ve svém článku TAKIWASI: Využití šamanských praktik a ayahuascy v léčbě závislostí píše:

“V Takiwasi tedy chápou drogově závislého jako člověka, který je na cestě osobního hledání, jenom se zmýlil ve způsobu, jakým hledat. Je to někdo, kdo se chce obrátit a porozumět svým emocím, k čemuž nenachází místo mezi stávajícími společenskými normami. V Takiwasi se snaží tuto touhu legitimovat a zbavit dotyčného pocitů viny, protože chtít se kontaktovat s duchovnem je oprávněné a v pořádku – to, co není v pořádku, je forma, kterou to dělal. Nabízí prostředky, jak tuto potřebu uspokojit zdravým a legálním způsobem s provázením a prostřednictvím rituálu”.

Každý pacient v průběhu své léčby absolvuje přibližně 25 sezení s ayahuascou, ale důležitou roli hrají i další rostliny používané v TAM. Jedná se o rostliny s očistným účinkem (s efektem zvracení) a rostliny s mírným psychoaktivním účinkem používané při tzv. dietách (vícedenní izolační pobyty v džungli spojené s introspekcí). Získané zkušenosti jsou dále zpracovávány v individuálních nebo skupinových psychoterapeutických sezeních.

Na začátku léčby se rostliny používají za účelem detoxikace a zvládnutí abstinenčních příznaků, později se přechází k psychologické a nakonec k duchovní úrovni pacienta. Měsíc před odjezdem celý proces směřuje k začlenění do „běžného“ fungování mimo bezpečný prostor komunity Takiwasi.  Celá léčba trvá méně než rok.

Doktorka Kavenská dále uvádí, že mnoho pacientů u sebe po přechodě léčbou pozoruje výrazné změny, a to jak v oblasti osobnosti, tak ve vztahu k sobě samým. Na druhou stranu však dodává: 

„…je také třeba mít na paměti omezení spojená s tímto přístupem, a zejména velmi pečlivě vypracované a přísně dodržované podmínky, které tvoří rámec celého léčebného procesu. V každém případě je to velmi zajímavý a inspirativní přístup, který umožňuje spojit starověké poznatky s moderními, a zachovat tak tisícileté učení, které nás může dovést k pokladu, jehož si váží všechny věky a kultury – k naší duši.“

O tradiční amazonské medicíně a terapeutickém užívání ayahuascy v Takiwasi se můžete dozvědět více na dvou na sebe navazujících seminářích Terapeutická práce s ayahuascovou zkušeností I. a II., které se uskuteční 15.8. a 16.8. v Praze. Srdečně Vás zveme!

Zdroje

Andersen, K. A., Carhart‐Harris, R., Nutt, D. J., & Erritzoe, D. (2021). Therapeutic effects of classic serotonergic psychedelics: A systematic review of modern‐era clinical studies. Acta Psychiatrica Scandinavica, 143(2), 101-118.

Hamill, J., Hallak, J., Dursun, S. M., & Baker, G. (2019). Ayahuasca: psychological and physiologic effects, pharmacology and potential uses in addiction and mental illness. Current neuropharmacology, 17(2), 108-128.

Metzner, R. (2006). Sacred vine of spirits: Ayahuasca. Rochester, NY: Park Street Press

Kavenská, V. TAKIWASI. Využití šamanských postupů a ayahuasky v léčbě závislostí. Dostupné z: https://www.takiwasi.com/docs/arti_che/vyuzitisamanskych.pdf

https://www.takiwasi.com