V Česku vznikla Psychedelická akademie. Nyní nabírá první studenty

Organizace Beyond Psychedelics, zaměřující se na smysluplnou změnu přístupu k rozšířeným stavům vědomí a duševnímu zdraví, spouští nový projekt psychedelického vzdělávání. Studovat práci s rozšířenými stavy vědomí je možné ve víkendovém Kurzu první psychedelické pomoci či v komplexním vzdělávacím programu Psychedelického minima. Následovat budou výcviky samotné práce s psychedelickou zkušeností v rámci harm reduction služeb i terapie. Podávání psychedelik je dnes omezeno zákonem, lidí se zkušeností je však řada. Projekt u nás zatím nemá obdoby.

Po několika letech pořádání různých odborných a osvětových akcí se rozhodli lidé stojící za Beyond Psychedelics spustit Psychedelickou akademii – vzdělávací institut v oblasti psychedelických stavů vědomí, jehož cílem je nabízet vzdělávání na lokální i mezinárodní úrovni široké odborné a laické veřejnosti. “V rámci formálního vzdělávání je dnes o problematice psychedelik a souvisejících tématech možné se dozvědět jen zřídka, pokud vůbec. Přitom se jedná o poměrně významný fenomén z pohledu řady profesí s významnými dopady na zdraví a společnost. Psychedelika se hojně užívají již dnes a odborníci často nemají dostatečné znalosti a nástroje k poskytování kvalitní péče. Legálně dostupná psychedelická terapie pak může být za pár let realitou a považujeme za důležité mít dostatek kompetentních odborníků, být na to připraveni,” přibližuje cíl vzdělávací instituce ředitelka organizace Rita Kočárová. Vědecké studie přináší slibné výsledky o potenciálu psychedelik v terapii řady duševních obtíží, včetně deprese, úzkosti, závislostí či traumatu. Nabídka inovativních programů je založena na moderním výzkumu a rozsáhlé praxi z ČR i zahraničí. Mezioborový tým lektorů tvoří experti v oblasti psychologie a psychiatrie, psychoterapie, sociální práce, antropologie, religionistiky, konvenční i tradiční medicíny aj.

Akademie v současnosti nabízí dva druhy vzdělávání. Prvním z nich je intenzivní dvoudenní Kurz první psychedelické pomoci, kterým již prošlo na 100 účastníků. Jeho cílem je naučit širokou veřejnost, jak pomoci lidem při náročné psychedelické zkušenosti (lidově označované jako bad trip). Součástí kurzu je jak teoretický rámec psychedelik, tak praktický nácvik dovedností. Významnou součástí jsou i diskuze s lidmi z praxe.  

Druhou formou je nový komplexní vzdělávací program Psychedelické minimum, určený zejména pro pracovníky v pomáhajících službách (lékaře, psychology, adiktology, sociální pracovníky, terapeuty,  zdravotní sestry aj.). Otevřen je ale i ostatním lidem, které zajímá oblast rozšířených stavů vědomí více do hloubky. V 70 hodinách rozdělených do 6 tematických bloků si účastníci rozšíří znalosti v oblasti psychedelik, jejich účinků a možných přínosů i rizik. Program vyučují odborníci a kapacity z oboru zasvěcení do problematiky. “Ve skupině zkušených expertů jsme sestavili exkluzivní program pokrývající komplexně problematiku psychedelických stavů vědomí od tradičního užití až po současné trendy takovým způsobem, aby uspokojil stejnou měrou úplné začátečníky i zájemce, kteří jsou již s tématem obeznámeni,” přibližuje obsah kurzu jeho koordinátorka Klára Böhm. Kurz startuje v únoru 2023, hlásit se je ale možné již teď. Psychedelické minimum nabízí teoretický rámec mimojiné jako základ jak pro psychedelický výzkum, tak do budoucích navazujících výcvikových programů v psychedelické péči, včetně terapie a harm reduction služeb. Realizace a podoba těchto kurzů bude odviset od stvu poznání i legislativní situace.

Z nedávno realizovaného Národní psychedelického výzkumu (NPV) vyplývá, že zkušenost s LSD, lysohlávkami, ayahuascou, MDMA či ketaminem má každý desátý Čech. Tyto látky mohou mít pozitivní důsledky, ale nesou také rizika, která není vhodné podceňovat. Vědí ale lidé, jak pomoci člověku s psychedelickou zkušeností? „Významný rozdíl mezi tím, zda vás zkušenost přivede k nemoci či ke zdraví, dělá vzdělávání. Pokud budeme širokou veřejnost i odborníky v pomáhajících profesích učit, jak pracovat s psychedelickými stavy vědomí, může to vést nejen ke snížení rizik, ale i k pozitivním důsledkům,” doplňuje Rita Kočárová, psycholožka a výzkumnice. Podle výsledků z NPV se dále přibližně polovina pracovníků v pomáhajících službách domnívá, že pro ně dnes neexistuje dostatečná podpora v oblasti práce s klienty s psychedelickou zkušeností. Řada z nich tak neví, jak jim pomoci. Vznik Psychedelické akademie reaguje i na tuto výzvu. 

O Beyond Psychedelics

Česká organizace Beyond Psychedelics od roku 2016 vytváří v tuzemsku i na mezinárodní úrovni prostor pro diskuzi a inovace v oblasti psychedelických látek a dalších rozšířených stavech vědomí. Propojuje lidi z výzkumu a praxe, především skrze pořádání akcí pro odborníky a veřejnost, ať už jde o české a mezinárodní konference, přednášky nebo workshopy. Hlavním cílem iniciativy je podpořit smysluplnou změnu přístupu k běžným i psychedelickým stavům vědomí. Díky tomu by totiž mohlo dojít ke zvýšení kvality života širokého spektra populace v naší současné společnosti.

EMAIL: press@beyondpsychedelics.cz  

WEB: www.beyondpsychedelics.cz 

FACEBOOK: www.facebook.com/beyondpsychedelicscz