Psychedelika sa užívajú aj na Slovensku. Teraz je možné navštíviť akreditované vzdelávanie

Okrem českých miest je inovatívny Kurz prvej psychedelickej pomoci po prvýkrát dostupný aj na Slovensku. Odborníkom z pomáhajúcich profesií a širokej verejnosti sa tak otvára možnosť získať potrebné vedomosti a zručnosti v oblasti psychedelickej starostlivosti. Rozšírenie kurzu na Slovensko odráža rastúci dopyt po špecializovanej odbornej príprave v oblasti psychedelickej starostlivosti a harm reduction, ako aj súčasný celospoločenský záujem o psychedeliká. Kurzu sa môžete vôbec po prvýkrát zúčastniť v Bratislave, kde sa uskutoční 1. – 2. marca.

Československo bolo v 60. rokoch 20. storočia významným centrom psychedelického výskumu a výskum s LSD sa uskutočňoval aj na území dnešného Slovenska v psychiatrickej liečebni v Pezinku. V súčastnosti má skúsenosti s psychedelikami takmer každý desiaty slovenský študent na stredných školách. A to aj napriek tomu, že Slovensko má jednu z najprísnejších protidrogových politík v Európe. Hoci je vzdelávanie na Slovensku legálne, ponuka je minimálna. Beyond Psychedelics, etablovaná organizácia v oblasti psychedelického vzdelávania, to chce teraz zmeniť. Po prvýkrát v histórii ponúkne Kurz psychedelickej prvej pomoci pre odborníkov a širokú verejnosť, ktorý je v súčasnosti akreditovaný Ministerstvom práce a sociálnych vecí ČR. V pláne je akreditovať kurz aj u slovenských orgánov. „Dobrá podpora v správnom čase môže výrazne rozhodnúť o tom, či bude zážitok prospešný alebo škodlivý. Základnou zložkou je vzdelávanie, ktoré ponúkame v Českej republike a ktoré úspešne absolvovali stovky záujemcov o zodpovedný prístup k psychedelickým látkam. Psychedeliká sa však používajú aj na Slovensku, hoci sa tu o nich zatiaľ toľko nehovorí,“ komentuje Rita Kočárová, výskumníčka, psychologička a zakladateľka Beyond Psychedelics.

Bad tripy sa dejú aj na Slovensku

Nedávna štúdia zameraná priamo na užívateľov klasických psychedelík ukázala, že trendy v užívaní sú na Slovensku podobné ako v zahraničí. A tak ako všade inde vo svete, aj tu existuje celá rada rizík a negatívnych účinkov spojených s ich užívaním, najmä na psychologickej úrovni. Naznačuje to aj viac ako 60 účastníkov psychedelických integračných skupín, ktoré Beyond Psychedelics v Bratislave ponúka od roku 2022. Služba slúži najmä klientom, ktorí majú za sebou náročnú alebo inak intenzívnu skúsenosť s psychedelikami. 

Psychedelická skúsenosť môže byť náročná, sprevádzaná pocitmi úzkosti, pocitmi umierania alebo šialenstva, paranojou alebo panikou, a to aj fyzicky: s divoko bijúcim srdcom v hrudi alebo pocitmi nevoľnosti. To však nemusí byť nevyhnutne zlé. Takáto skúsenosť môže byť traumatizujúca alebo aj terapeuticky prospešná. Poskytnutá starostlivosť môže mať veľký význam.

Preto organizácia Beyond Psychedelics uskutočňuje Kurzy psychedelickej prvej pomoci, ktoré môžu byť užitočné najmä pre pracovníkov pomáhajúcich profesií, ale zostávajú otvorené aj pre širokú verejnosť. Cieľom kurzu je pripraviť účastníkov na situácie, keď ich klient, priateľ alebo ktokoľvek iný prechádza akútnou alebo následnou fázou psychedelickej skúsenosti, aby im mohli účinne pomôcť. „Kurz prvej pomoci z vás neurobí lekára, rovnako ale nemusíte mať roky vysokej školy a výcviku, aby ste poskytli niekedy kľúčovú podporu počas náročného psychedelického zážitku,“ osvetľuje tvorkyňa kurzu a lektorka Kočárová jeho zmysel.

Čo kurz ponúka?

Obsah praktického kurzu, ktorý organizácia prináša na Slovensko po prvýkrát, vychádza z príkladov dobrej zahraničnej praxe a princípov harm reduction, teda znižovania rizík. Kurz zahŕňa zásady zvládania akútnej fázy psychedelického zážitku a následnej integrácie zážitku, ako aj teoretické informácie o trendoch v užívaní psychedelík, typoch a príčinách náročných psychedelických zážitkov. Nechýbajú ani diskusie o modelových situáciách či nácvik praktických zručností. Kurz tiež umožní účastníkom posúdiť vlastné limity a získať prehľad o existujúcej odbornej starostlivosti, na ktorú môžu odkázať svojich klientov alebo blízke osoby. Kurz je postavený na výskumných poznatkoch a bohatých skúsenostiach z praxe. „Ako tím odborníkov sme kurz vytvárali a zdokonaľovali posledné 3 roky. Spoločne sme integrovali tisícky našich skúseností s psychedelickými látkami, s pomocou ľuďom v psychedelickej terapii a v harm reduction službách, ako aj výskumné poznatky a rozsiahlu literatúru. Výsledkom sú dva nabité dni, počas ktorých sprostredkovávame samotnú podstatu psychedelickej starostlivosti,“ dodáva Kočárová.

Psychedelická akadémia rozširuje svoju pôsobnosť

Beyond Psychedelics je v súčasnosti etablovanou organizáciou a popredným inštitútom vzdelávania v oblasti psychedelických látok. Svoje služby ponúka už ôsmy rok. Od roku 2022 prešlo alebo prechádza programami jej vzdelávacieho inštitútu Psychedelickej Akadémie viac ako 400 študentov. Doterajší účastníci všetkých ostatných odborných a vzdelávacích podujatí za celú históriu pôsobenia organizácie sa počítajú na tisíce. Okrem kurzov psychedelickej prvej pomoci ponúka komplexný program univerzitného formátu s názvom Psychedelické minimum, akreditovaný Kurz asistencie pri užívaní konope a Kurz pre začínajúcich psychonautov. Na ďalšom komplexnom programe v oblasti psychedelickej starostlivosti a terapie sa pracuje. Organizácia sa zameriava na rozvoj vzdelávania, pomáhajúcich služieb, vedeckého výskumu a legislatívne zmeny.