Akce

Otevřeli jsme registraci do dlouho očekávaných, na praxi orientovaných vzdělávacích programů v práci s psychedelickou zkušeností. Programy budou spuštěny ve druhé polovině roku 2024, přihlásit se můžete už teď.

Okrem českých miest je inovatívny Kurz prvej psychedelickej pomoci po prvýkrát dostupný aj na Slovensku. Odborníkom z pomáhajúcich profesií a širokej verejnosti sa tak otvára možnosť získať potrebné vedomosti a zručnosti v oblasti psychedelickej starostlivosti. Rozšírenie kurzu na Slovensko odráža rastúci dopyt po špecializovanej odbornej príprave v oblasti psychedelickej starostlivosti a harm reduction, ako aj súčasný celospoločenský záujem o psychedeliká. Kurzu sa môžete vôbec po prvýkrát zúčastniť v Bratislave, kde sa uskutoční 1. - 2. marca.

V dnešní době, kdy máme širokou nabídku rozmanitých technik k navození rozšířených stavů vědomí skrze vlastní dech nebo třeba deprivaci, legální možnosti užití psychedelik v rámci terapie a léčby se postupně rozšiřují, a téměř třetina obyvatel České republiky má zkušenost s nějakou psychedelickou látkou, je klíčové věnovat se otázkám prevence rizik, bezpečí a dobré praxe. S tímto cílem představuje vůdčí organizace na poli psychedelického vzdělávání Beyond Psychedelics zbrusu nový osvětový harm reduction program pro bezpečnější praxi v oblasti psychedelických stavů vědomí, který cílí na samotné uživatele. Poprvé se bude konat 30. října v Praze.

Časopis Nature Medicine zveřejnil výsledky druhé studie fáze III klinického hodnocení MDMA-asistované terapie u posttraumatické stresové poruchy (PTSD). Jedná se o poslední studii sponzorovanou Multidisciplinární asociací pro psychedelická studia (MAPS), kterou bylo potřeba realizovat před podáním žádosti o schválení uvedení MDMA na trh jako léčby posttraumatické stresové poruchy v kombinaci s psychoterapií. MAPS plánuje výsledky předložit Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv ještě letos. Pokud bude žádost schválena, MDMA terapie se může stát oficiálně dostupnou metodou léčby již příští rok.

Inovativní vzdělávání na poli psychedelik a rozšířených stavů vědomí s odborníky nejen z České republiky, ale i zahraničí, nabírá nové studenty. Psychedelické minimum navazuje na první úspěšný ročník a nyní má otevřenou registraci do druhého běhu. Program opět zprostředkuje pohled na psychedelika a rozšířené stavy vědomí z mnoha úhlů pohledu. Provedeme vás rozmanitými tématy od historie, různými kontexty změněných stavů vědomí a užívání psychedelik, přes české i světové výzkumy a novinky či palčivé otázky současného dění až po budoucí trendy. Kurz vám poskytne ucelený pohled na tuto fascinující problematiku, jež je stále více diskutována, nicméně na běžných školách se o ní dozvíte jen zřídka.

Michaela Cmíralová je jednou z facilitátorek Skupin psychedelické integrace, kde společně s psychologem a terapeutem Tomášem Zudou poskytuje profesionální péči, podporu, a poradenství lidem po psychedelické zkušenosti. Na Radiu Wave si s Petrem Bouškou povídala na téma psychedelik, bezpečného a rizikového užívání, významu integrace i o zkušenostech z vlastní praxe. Skupinová setkání mohou nabídnout potřebnou podporu zejména lidem s negativní nebo náročnou psychedelickou zkušeností a integrovat ji do každodenního života, ať už se jedná o jednorázové nebo opakované užití některé z psychedelických látek. V současnosti je možné je navštívit v Praze, Brně, Bratislavě a online.

Projekt Národní psychedelický výzkum realizovaný v Národním ústavu duševního zdraví čerstvě zveřejnil kompletní výsledky ve výzkumné zprávě vydané Úřadem vlády. Jedná se o dosud nejrozsáhlejší výzkumný projekt mapující užívání psychedelik v České republice realizovaný se státní podporou. Kromě klasických psychedelik jako je LSD, lysohlávky nebo ayahuasca se zabýval i dalšími látkami s psychedelickým účinkem jako je MDMA, ketamin nebo psychoaktivní konopí. Některou z těchto látek užilo přibližně dva miliony obyvatel v ČR. Podle studie se Češi baví, rozvíjí i léčí psychedeliky. Dochází k rizikovým situacím, podpůrné služby ale chybí. Na projektu se podílela řada organizací ze státního i privátního sektoru.

V Peru je ayahuascový rituál chráněný zákonem jakožto národní kulturní dědictví a pomáhá lidem v léčbě závislostí. Mohla by mít tato rostlina své místo v systému léčby závislostí i v České republice? Podle odbornice je důležité respektovat alespoň základní pravidla, koncepty a formy, jakými byla ayahuasca tradičně používaná. V kontextu České republiky si dovede představit v rámci terapeutické komunity spíše práci s lysohlávkami. Pokračování rozhovoru s psycholožkou a psychoterapeutkou Veronikou Kavenskou pracující v terapeutické komunitě Takiwasi.

"Brno je jedním ze tří měst, kde Beyond Psychedelics nabízí Skupiny psychedelické integrace a umožňuje klientům získat podporu a profesionální péči pro zpracování své psychedelické zkušenosti."  Díky dotačnímu programu v oblasti drog a závislostí statutárního města Brna jsou od dubna nově skupiny pro účastníky bezplatné. Tato novinka tak umožní zpřístupnit potřebnou péči i lidem, kteří by si ji běžně nemohli dovolit a podpoří v současné době nedostatečné pokrytí služeb psychedelické péče.

S Veronikou Kavenskou jsme hovořili o tom, proč v Takiwasi dosahují při léčbě závislostí vyšší úspěšnosti než běžné terapeutické komunity a jak taková léčba vypadá. Více o práci s ayahuascou vycházející z výzkumu a mnohaletých zkušenostech v terapeutické komunitě v Peru se můžete dozvědět na našem semináři