Otevíráme výcvik v psychedelické terapii

Otevřeli jsme registraci do dlouho očekávaných, na praxi orientovaných vzdělávacích programů v práci s psychedelickou zkušeností. Představují tak v ČR první odbornou možnost psychedelického vzdělávání zaměřeného na přímou práci. Dlouhodobě je naší misí kultivovat prostor směrem k pozitivní změně v přístupu k psychedelikám a zdraví. A tento počin je významným krokem na této cestě. Výcvik v psychedelické terapii a integraci je určen profesionálům v oblasti duševního zdraví a dalších pomáhajících služeb. Představuje základní stavební kámen pro etickou, legální a prospěšnou práci s psychedelickou zkušeností. Kurz Základy psychedelické péče nabízí zkrácenou variantu a je otevřen i širšímu spektru zájemců a pečujících osob. Psychedelická terapie je velmi slibný směr v rámci péče o duševní zdraví. Potřeba kvalifikovaných odborníků stoupá, možnosti vzdělávání však byly dosud omezené. Rozhodli jsme se to změnit. Programy budou spuštěny ve druhé polovině roku 2024, přihlásit se můžete už teď.

Terapeutický potenciál psychedelik v terapii duševních obtíží je podporován narůstajícím množstvím výzkumné evidence. Slibně se jeví u lidí s depresí, úzkostí, závislostí i traumatem. Již dnes jsou legálně dostupné možnosti terapeutického užití psychedelik, jako je off-label podání ketaminu a léčebné konopí, nebo v přibývajících klinických studiích s psychedeliky. Světové trendy ukazují, že nabídka psychedelické terapie se stále rozšiřuje. S psychedelickou zkušeností se navíc pomáhající profesionálové potkávají již dnes i mimo klinický kontext. Zdá se tak zřejmé, že potřeba kvalifikovaných a kompetentních odborníků stoupá. Na práci s psychedelickou zkušeností se však nemají kde připravit. Tato situace nyní zažívá zásadní změnu. Oba nové programy nabízí vedle nezbytného teoretického rámce i seznámení s praktickými dovednostmi a klíčovými principy. Ty jsou využitelné v oblasti psychedelické péče v celém spektru služeb včetně psychoterapeutických a poradenských, zdravotnických, sociálních, adiktologických či koučovacích. Účast na programech nabídne rozšíření kompetencí i mimo práci se samotnou psychedelickou zkušeností všude tam, kde se lze setkat s psychospirituálními tématy a rozšířenými stavy vědomí, včetně pečovatelských a respitních služeb, paliativní péče, nebo koučování.

Od tradiční medicíny po klinický výzkum

Beyond Psychedelics se postupně etabluje jako vůdčí organizace v oblasti psychedelického vzdělávání. Své programy staví na empirické evidenci, dobré praxi z celého světa a multidisciplinaritě. Integruje poznání z klinických studií, zahraničních výcviků, tradiční medicíny, rozsáhlé žité praxe a rozmanitých terapeutických rámců. “Standardy a postupy psychedelické terapie se dnes teprve rozvíjí a naším cílem je poskytovat vzdělávání založené na množství perspektiv a bohatství různých přístupů. Za vývojem těchto programů jsou roky výzkumné i přímé práce, rozsáhlého průzkumu a studia v zahraničí, dostupné literatury a manuálů. V týmu zkušených odborníků jsme dali hlavy dohromady, stavíme na letech zkušeností v psychedelické péči včetně terapie. Inspirujeme se příklady dobré praxe z celého světa a reflektujeme současné trendy, abychom i v Česku mohli nabízet vzdělávání světové úrovně,” komentuje zakladatelka Beyond Psychedelics, psycholožka a výzkumnice Mgr. Rita Kočárová.

Kvalita služeb a péče se odvíjí od vzdělávání

Psychedelika se i přes legislativní omezení v české populaci užívají v celkem významné míře. I přes aktivity některých organizací nadále zůstává faktem, že nabídka specializovaných služeb v oblasti psychedelické péče je v České republice v tuto chvíli jen omezená. Celonárodní výzkum realizovaný v Národním ústavu duševního zdraví upozornil na potřebu jak nových služeb, tak odpovídajícího vzdělávání. “Psychedelická péče představuje zcela nový obor, na který nás dnes nikdo nepřipravuje.  Kvalita poskytované péče bude vždy souviset s odborností a kompetencemi pomáhajících pracovníků. Rozvoj péče by tak měl jít ruku v ruce s kvalitním vzděláváním. Výcviky, které nabízíme, považuji za klíčové proto, aby odborníci mohli získat nadstavbové specializované dovednosti. Služby, které dokáží nabídnout svým klientům, pak mohou lépe reagovat na jejich skutečné potřeby a mohou jim být co nejvíce ku prospěchu,” přibližuje vedoucí sekce Psychedelické péče a koordinátorka výcvikových programů psychoterapeutka Marie Nováková Kovářová.

Kromě samotné psychedelické nebo psychedeliky-asistované terapie již v současnosti existuje řada jiných služeb, pozic a situací, ve kterých se pracovníci setkávají s klienty pod vlivem psychedelických látek, s klienty, kteří za sebou tuto zkušenost už mají nebo ji teprve plánují. Jedná se o psychoterapeutickou, poradenskou a koučovací praxi, krizová centra, psychiatrické léčebny, adiktologické služby, záchytné a záchranné služby, terénní a sociální služby, substituční programy aj. 

Výcvik v psychedelické terapii, základy péče a mnohem víc

Nový vzdělávací program v psychedelické terapii je koncipován jako výcvik, který cílí na rozvoj kompetencí a dovedností pro poskytování terapeutické, krizové, podpůrné a poradenské péče v kontextu psychedelických stavů vědomí. “V týmu tvůrců programu sdílíme názor, že na zodpovědné a prospěšné poskytování psychedelické terapie je potřeba mnohem rozsáhlejší vzdělávání, které obsahuje i vlastní supervidovanou praxi, rozsáhlé nácviky dovedností a sebezkušenost. Inspirovat se můžeme třeba v systému psychoterapeutického vzdělávání, který ve své komplexní podobě trvá několik let. I ten základ, který nabízíme nyní, však nabídne více, než co bylo doposud možné. Věřím, že tímto počinem podpoříme pozvednutí úrovně poskytování psychedelické péče a pomůžeme s nastavením standardů dobré praxe, bez které by rozvoj služeb nabízejících psychedelickou terapii nemusel dopadnout vůbec dobře. Učení pokus – omyl je taky možné, nicméně ačkoliv jde o dnes se formující směr péče o zdraví, už nestavíme na zelené louce a na prvním místě by mělo být vždy bezpečí, zdraví a spokojenost klientů. To je pro nás tím hlavním hnacím motorem a motivací,” sdílí myšlenky ze zákulisí tvorby programů Kočárová.

Multidisciplinarita a rozmanitost přístupů

Mezi tvůrci a lektory programů je řada významných a zkušených profesionálů z různých oborů. Mají bohaté praktické i výzkumné zkušenosti v práci s psychedelickou zkušeností a rozšířenými stavy vědomí, psychedelické integraci a provázení, rituálech v rámci tradiční či komplementární medicíny, práci s náročnou psychedelickou zkušeností, psychospirituální krizí a dalších souvisejících tématech. Patří mezi ně například psycholožka a facilitátorka legálních psilocybinových sezení Mgr. Rita Kočárová, psychoterapeut a facilitátor maitri dýchání Mgr. Michal Petr, klinický psycholog a odborník na trauma doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D., psycholog a rodinný terapeut se zaměřením na psychoaktivní látky Mgr. Pavel Nepustil, Ph.D., psychoterapeutka a krizová interventka Mgr. Marie Nováková Kovářová, psychoterapeut a lektor mindfulness PhDr. Jan Benda, Ph.D., psychiatr a odborník na drogovou problematiku MUDr. Pavel Bém, body-psychoterapeut Ing. & Bc. (Hons.) Zdeněk Nový, terapeutky a facilitátorky holotropního dýchání Mgr. Svatava Bardynová a Mgr. Magdalena Šimečková, psychoterapeut a kouč Mgr. Tomáš Zuda, a další. 

Oba programy nabízí rozmanité tematické moduly, které sahají od psychologických, kontextuálních podkladů psychedelické zkušenosti, související legislativy a etiky, až po praktické dovednosti v oblasti práce s psychedelickou zkušeností od fáze před užitím přes samotnou zkušenost až po následnou integraci a péči o sebe. Delší výcvikový program nabídne více interaktivních, zážitkových a supervizních částí v menší skupině. Účastníci se setkají s různými odborníky, aby se seznámili s rozmanitými pohledy, přístupy, zkušenostmi a možnostmi. Na základní výcvikový program bude navazovat řada výběrových specializovaných seminářů na jednotlivé látky a další aspekty práce s psychedelickou zkušeností. V plánu je i výcvik v terapeutické psychedelické integraci a rozšiřující výcvikové programy  v psychedelické terapii, integraci a provázení. „Jak bude celý systém vzdělávání vypadat zatím není zcela jasné. Domnívám se, že přinejmenším než vznikne ucelený výcvik v psychedelické terapii, měl by mít poskytovatel této intervence absolvovaný psychoterapeutický výcvik. Například na asistenta terapeuta by však nároky mohly být i výrazně nižší. K tomuto modelu se přiklání i některé významné instituce v zahraničí, mimo jiné to má totiž vliv i na ekonomickou stránku poskytování péče,“ komentuje Kočárová.

Psychedelická akademie rozšiřuje nabídku

Beyond Psychedelics není na poli vzdělávání žádným nováčkem. Již osmým rokem organizuje odborné konference, semináře a přednášky, které navštívilo tisíce účastníků. V rámci Psychedelické akademie se pustila do tvorby komplexnějších vzdělávacích programů.  Kurzy již úspěšně prošlo na 300 účastníků. Motivací pro systematický vývoj vzdělávacích programů je aktivně přispívat k bezpečnější, zodpovědnější a prospěšnější práci s psychedelickou zkušeností v rámci legální praxe. 

Dvoudenní Kurz první psychedelické pomoci (PPP) a Kurz konopné asistence – základy psychosociální podpory jsou pak praktičtější, nabízí však jen velmi kondenzovaný program ve skutečných základech. “Oproti delšímu výcviku jsou spíše ochutnávka. Zkrátka předáváme tam lidem ten nejnutnější balíček pro pomoc v náročné psychedelické zkušenosti a zaměřujeme se především na redukci rizik, tzv. harm-reduction,” komentuje lektorka PPP a psycholožka Katarína Klobušníková. Oba kurzy jsou nyní akreditované Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Druhým rokem dále probíhá program univerzitního formátu Psychedelické minimum, který je vhodný pro odbornou i laickou veřejnost a nabízí zejména teoretickou orientaci v problematice. “Psychedelické minimum poskytuje obecný úvod a přehled v psychedelické problematice, který  je vhodný i pro zájemce z laické veřejnosti, ale zároveň by ho měl mít v povědomí každý, kdo chce jít do praxe,” přibližuje vedoucí vzdělávací sekce Helena Bláhová. Účastníci se už zde setkávají se zkušenostmi z praxe. Psychedelické minimum je nyní nově dostupné i v e-learningové verzi, kde si účastníci sami zvolí tempo a náplň svého studia.

Pouze teoretické poznatky pro přímou práci s klientem nestačí, navazující programy tak cílí na odborníky, kteří si chtějí odnést již něco přímo do své současné či budoucí práce. Všechny moduly proto budou sestávat zejména ze živých osobních setkání a budou praktičtější. Účastníci se budou moci ponořit mnohem více i do principů poradenské, podpůrné, krizové a terapeutické práce. Zjednodušeně, v nových programech už se půjde více do hloubky. 

O Beyond Psychedelics

Česká organizace Beyond Psychedelics od roku 2016 vytváří v tuzemsku i na mezinárodní úrovni prostor pro diskuzi, inovace a kultivaci oblasti psychedelických látek a rozšířených stavů vědomí. Věnuje se vzdělávání pomáhajících služeb, výzkumu a osvětě. Hlavním cílem iniciativy je přispívat ke smysluplné změně v přístupu k běžným i psychedelickým stavům vědomí. Díky tomu by totiž mohlo dojít ke zvýšení kvality života širokého spektra populace v naší současné společnosti.

EMAIL: press@beyondpsychedelics.cz  

WEB: www.beyondpsychedelics.cz 

FACEBOOK: www.facebook.com/beyondpsychedelicscz