„Bezpečí až na prvním místě.“ První kurz psychonautiky pro začátečníky

V dnešní době, kdy máme širokou nabídku rozmanitých technik k navození rozšířených stavů vědomí skrze vlastní dech nebo třeba deprivaci, legální možnosti užití psychedelik v rámci terapie a léčby se postupně rozšiřují, a téměř třetina obyvatel České republiky má zkušenost s nějakou psychedelickou látkou, je klíčové věnovat se otázkám prevence rizik, bezpečí a dobré praxe. S tímto cílem představuje vůdčí organizace na poli psychedelického vzdělávání Beyond Psychedelics zbrusu nový osvětový harm reduction program pro bezpečnější praxi v oblasti psychedelických stavů vědomí, který cílí na samotné uživatele. Poprvé se bude konat 16. února v Praze.

Celodenní program je sestaven tak, aby účastníkům poskytl nejen teoretické znalosti, ale také praktická doporučení na zvládání psychedelických zkušeností. Od úvodu do fungování psychedelik, přes rady, jak se vyhnout riskantním situacím, až po nácvik konkrétních technik. Výuky se ujmou výjimečně zkušení odborníci v čele s psychology a terapeuty Ritou Kočárovou a Michalem Petrem, kteří mají bohaté zkušenosti s poskytováním psychoterapeutické péče v této doméně (mimojiné v ČR rozjeli dnes úspěšně fungující projekt Skupiny psychedelické integrace) a prošli řadou specializovaného vzdělávání v psychedelické tematice. Kočárová je navíc hlavní řešitelkou několika významných výzkumných projektů realizovaných v Národním ústavu duševního zdraví. Mezi jinými vedla Národní psychedelický výzkum, výzkum účinků 5-MeO-DMT a tvorbu metodiky práce s psychedelickou zkušeností. Kromě toho mají oba nemalé vlastní zkušenosti s psychedelickými výpravami, které jsou otevřeni sdílet tak, aby mohly sloužit i dalším. „Moje první psychedelické cesty mě skoro stály život. Již tehdy, řadu let zpět, jsem se rozhodla, že se chci aktivně podílet na tom, aby podobnou zkušenost zažívalo co nejméně lidí, ideálně nikdo,“ sdílí jeden z motivů v pozadí této aktivity Rita Kočárová, jedna z lektorek kurzu a zakladatelka organizace Beyond Psychedelics.

Pro pacienty, průzkumníky i cestovatele

Kurz je vhodný nejen pro pacienty užívající léčebné konopí či ketamin pod lékařským dohledem, zájemce o účast v klinických studií, ale i pro ty, kteří plánují podstoupit psychedelickou zkušenost v zahraničních destinacích, kde je legální užití i jiných látek. Je rovněž vhodný pro lidi, kteří se věnují jiným legálním nelátkovým technikám navozování rozšířených stavů vědomí. Mezi jinými lze jmenovat dnes již poměrně rozšířenou techniku maitri nebo holotropního dýchání, smyslovou deprivaci (pobyty ve tmě, potní chýše, vision quest aj.) ale třeba i intenzivnější meditační praxi. Kurz mohou ocenit jak prvouživatelé, tak lidé, kteří již nějaké zkušenosti mají.

V dnešní společnosti je přístup k používání psychedelik často buď idealizován, nebo démonizován. Tento černobílý pohled vede k represím a ignoranci, což má za následek přehlížení skutečných rizik, nedostatek informací a kvalitní péče, potažmo tak i negativní dopady, kterým by se často dalo jednoduše zabránit,“ zdůrazňuje psychoterapeut, facilitátor Maitri dýchání a další z lektorů Michal Petr. Vzdělávací iniciativa tak staví na principech harm reduction jako efektivního přístupu, který pomáhá snižovat rizika. 

Bezpečí především

“Je lepší lidi učit, jak správně a bezpečně experimentovat s rozšířenými stavy vědomí, než je nechat bloudit v neinformovaném a potenciálně nebezpečném prostředí. Když se učíme plavat, tak jsou nám taky nejdříve vysvětlovány úplné základy od někoho zkušenějšího a cvičíme na mělčině, než skočíme do moře. V případě psychedelických stavů vědomí to zatím takovou samozřejmostí není. Věříme, že touto aktivitou můžeme pomoci předejít mnoha zbytečným úrazům a pomoci lidem získat z těchto zkušeností prospěch,“ doplňuje Kočárová.

Je důležité podotknout, že během kurzu se žádné ilegální látky podávat nebudou, kurz ani nenabádá k ilegálnímu užívání látek. Jeho cílem je vzdělávání, prevence rizik a podpora veřejného zdraví, a jako takový se řídí všemi platnými právními předpisy. Absolvování kurzu nezakládá právo k poskytování lékařské ani jiné oficiální péče, ale je významným krokem k zodpovědnému a informovanému přístupu k tématu. „Prostě bezpečí až na prvním místě, což platí i pro psychedelické cestování,“ uzavírá Kočárová.

Celodenní kurz nabízí omezený počet míst a již nyní je možné se na něj zaregistrovat. Pro více informací a podmínky účasti navštivte stránku kurzu, zajistit si své místo můžete na našem eshopu.

Pokud za sebou máte psychedelickou zkušenost a potřebujete ji lépe umístit do svého života, zveme na Skupiny psychedelické integrace.

Zajímají Vás psychedelika a rozšířené stavy vědomí více do hloubky? Pak je tu pro Vás vzdělávací program Psychedelické minimum.