Oregon nyní přijímá žádosti o licence na psilocybinovou terapii

Druhého ledna začali zdravotničtí úředníci v Oregonu přijímat žádosti o licence od podniků a jednotlivců, kteří chtějí poskytovat služby psilocybinové terapie. Prvních národních servisních center pro psilocybin se dočkáme už v roce 2023. Po dvou letech debat a tvorby pravidel se jedná o další důležitý krok.

 

Oregonské psilocybinové služby (orig. Oregon Psilocybin Services), součást Oregonského zdravotního úřadu (orig. Oregon Health Authority), bude posuzovat žádosti o licence od potenciálních výrobců psilocybinu, testovacích laboratoří, center poskytujících služby a jednotlivých poksytovatelů známých jako „facilitátoři“.

Přísné předpisy upravují každou fázi, jak dostat látku ke spotřebitelům. Psilocybin musí být pěstován výrobci pomocí schválených zařízení a vybavení a poté odeslán do laboratoří k testování na těžké kovy a kontaminanty. Dále bude prodán centrům poskytujících služby – klinikám, kam si lidé budou chodit pro psilocybin, a jediným místům, kde bude legálně dostupný a prodávaný. A konečně, licencovaní facilitátoři pracující v těchto centrech, kteří mají za úkol dohlížet na bezpečí klientů, je pomohou připravit a dohlížet na ně v průběhu samotné zkušenosti. 

Podle manažerky Oregonských psilocybinových služeb Angely Allbee budou licence pro facilitátory zpracovány nejrychleji. Facilitátoři musí absolvovat školící program od nezávislého poskytovatele, který splňuje požadavky osnov stanovené státem. Není vyžadován žádný lékařský nebo psychologický titul – kromě dokončení školení potřebují facilitátoři pouze středoškolské vzdělání.

„Proces schvalování učebních osnov jsme zahájili v červnu 2022,“ řekla Allbee Filteru. „K dnešnímu dni máme 19 schválených školících programů; některé z nich již byly zahájeny… Nakonec bude muset někdo tento školící program dokončit, než požádá o licenci facilitátora,“ pokračuje.

 

Další tři typy licencí – výrobce, zkušební laboratoř a centrum poskytující službu – je složitější a časově náročnější získat, protože je zapotřebí dalších kroků, jako je místní územní souhlas a soulad s obecním právem, souhlas vlastníka nemovitosti a kontrola na místě od státních zdravotníků.

Na otázku, kdy očekává vydání prvních licencí pro tato centra a jejich otevření, Allbee odpověděla: „Tyto informace nemám. Hodně záleží na připravenosti žadatele. Je to obrovská práce založit malý podnik, který je spojen s federálně nelegální látkou Schedule I.“ Přesto předpověděla, že první licence mohou být vydány již ve druhém čtvrtletí roku 2023. Během celého roku budou moct zájemci vyplnit žádosti online nebo poštou. Kromě těchto požadavků musí každý, kdo pracuje nebo manipuluje s psilocybinem, také získat pracovní povolení, které stojí 25 dolarů a je platné pět let.

V listopadu 2020 voliči v Oregonu schválili hlasovací lístek Opatření 109, který legalizoval tyto psilocybinové služby. Během dvouleté implementační fáze v letech 2021–2022 státem jmenovaný poradní výbor projednal a doporučil ministerstvu zdravotnictví pravidla, jak by měl program fungovat. V květnu 2022 stát schválil pravidla, na základě kterých budou psilocybinové produkty povoleny, požadavky na testování a jak musí být školeni facilitátoři. 27. prosince pak stát schválil konečný soubor předpisů.

Oregon omezuje produkty psilocybinu na jeden druh houby, Psilocybe cubensis, s tím, že důkazy o tom, zda jsou mnohé další druhy psilocybinu bezpečné a spolehlivé pro konzumaci, nejsou jasné. Houby musí být pěstovány v „potravinářském“ materiálu – výrobci nemohou jako pěstební médium používat surový hnůj nebo dřevěné štěpky, i když je povolen hotový kompost.

Centra poskytující službu budou moci klientům prodávat jednu porci psilocybinu najednou až do maximální dávky 25 miligramů. Mikrodávkování – zahrnující množství příliš malé na to, aby vyvolalo účinky, jako jsou halucinace, ale potenciálně dostatečné na to, aby ovlivnilo vaši náladu, energii nebo emoční stav – bude také možné. Státní zdravotní úředníci uznali, že by to mohlo představovat dostupnější možnost, protože lidé by museli strávit pod dohledem pouze 30 minut.

Cena služeb psilocybinu zůstane problémem. Oregonští zdravotníci připustili, že program bude hůře dostupný lidem s nižšími příjmy, protože podniky vydávají vysoké náklady na dodržování pravidel. Stát dříve odmítl návrh na zlevnění psilocybinu vytvořením paralelního, duchovně-obřadního modelu pro lidi, kde by drogu užívali ve skupinovém prostředí.

Oregon však bude vyžadovat, aby všichni žadatelé o licenci předložili „plán sociální spravedlnosti“, který vysvětluje, jak budou uplatňovat „principy rozmanitosti, rovnosti, spravedlnosti a začlenění“. Držitelé licence musí vysvětlit, jak budou tyto oblasti měřit, a to vše písemně, kdykoli zažádají o licenci nebo ji obnoví.

Stát také podnikl určité kroky ke zlevnění poplatků za žádosti o licenci pro určité skupiny obyvatel. Pokud jste veterán nebo pobíráte sociální dávky, potravinové lístky nebo Medicaid, zaplatíte nižší licenční poplatek za vaši žádost pro jakýkoliv typ licence.

Pro léčbu psilocybinem nebude vyžadována žádná lékařská diagnóza. Poskytovatelé psilocybinu však budou mít zakázáno dávat lék klientům, kteří v posledních 30 dnech užívali lithium na předpis, těm, u kterých se objevily myšlenky na sebevraždu nebo u diagnóz aktivní psychózy. Těhotné nebo kojící klientky se mohou zúčastnit, ale musí být informovány o tom, že ne všechna rizika psilocybinu jsou známa. Lidé s anamnézou fyzického nebo duševního onemocnění, kteří užívají léky a mohou mít alergii na houby nebo mohou vyžadovat lékařskou pomoc, mohou drogu užívat – ale od facilitátorů se očekává, že s nimi prodiskutují bezpečnostní možnosti nebo je povzbudí, aby si s nimi promluvil nejprve lékař.

Po několika nejistých počátečních krocích a kontroverzích je Oregon připraven rozjet svůj bezprecedentní program. Jeho pokrok bude bedlivě sledován nejen v Coloradu, jehož voliči podobný program schválili v listopadu, ale i napříč Spojenými státy. 

 

Alexandr Lekhtman

5. ledna 2023

Původní článek v angličtině: https://filtermag.org/oregon-psilocybin-licenses/amp/?fbclid=IwAR3wflMjS-PXkISiJKtgaC8N6__3AdnJOuthzU9vYdYWk3rEYpP81yls05