Cesta Psychonauta – Do vědomí Stanislava Grofa

Po úspěšné premiéře zveme na další promítání o životě a díle jednoho z nejvýznamnějších průkopníků psychedelické terapie se zkušenostmi z více než 4500 LSD sezení, spoluzakladatele transpersonální psychologie a spolutvůrce celosvětově rozšířené techniky holotropního dýchání. Přidejte se s námi na cestu do vědomí Stanislava Grofa v Praze, Brně nebo Ostravě.

 

Film vypráví o životě a díle jednoho z našich nejvýznamnějších průkopníků psychedelické terapie, který stojí společně se svou zesnulou ženou Christinou také za zrodem holotropního dýchání a transpersonální psychologie.

Stanislavovo mnohaleté zkoumání léčebné síly změněných stavů vědomí posouvá vnímání lidského psyché nejen za hranice Freudovského individuálního nevědomí, ale také za Jungovo pojetí kolektivního nevědomí až k úrovním tzv. kosmického (ne)vědomí. Toto pojetí společně s technikami změněných stavů vědomí, které ve své praxi již po desetiletí Grof používá, mnoha lidem hluboce ovlivnilo život. Jednou z těch, kdo díky Grofovi prošli transformací, je i filmařka Susan Hessová Logeaisová.

Tento dokumentární film ztvárňuje i Susaninu existenciální krizi coby vstupní bránu do Grofova světa – od mikrosvěta po makrosvět.

Susan a Stanislav začínají sérií rozhovorů, které popisují jeho životní cestu od materiálního vědce k duchovně založenému průzkumníkovi hlubokých úrovní lidského vědomí. Rozhovory doplňují záznamy z Grofových nejpozoruhodnějších terapeutických sezení, která oživují vývoj jeho teorií. Vícevrstevný vizuální příběh navíc poskytuje rámec významu Susanina osobnímu zkoumání Stanislavových technik a objevů. 

Součástí dokumentu je i Grofova teorie bazálních perinatálních matric, která jemu vlastním osobitým způsobem pojednává o porodním traumatu a jeho ovlivnění celého života jedince. 

Přijměte pozvání na promítání:

  •  28. 1. 2023 v 19:00, Městská knihovna v Praze, Mariánské náměstí 1, Praha
  •  2. 2. 2023 v 19:00, Kino Scala, Moravské náměstí 3, Brno
  •  4. 3. 2023 v 19:00, Kino Luna, Výškovická 113, Ostrava

Návštěvou promítání kromě nevšedního zážitku zároveň podpoříte neziskové aktivity Beyond Psychedelics: harm reduction služby a psychedelický výzkum.

Prodej vstupenek na GoOutu: 

O promítání v dalších městech budeme postupně informovat.

Poslední příspěvky

Akce

Za hranice vědomí se Stanislavem Grofem

Těžko bychom dnes hledali člověka s rozsáhlejšími znalostmi a zkušenostmi z oblasti rozšířených stavů vědomí, známých také jako stavy změněné, holotropní či psychedelické. Stavy, které podle

VÍCE »