Nejen Ježíš se znovuzrodil. LSD slaví 80 let!

Dne 16. dubna 1943 Albert Hofmann znovu syntetizoval LSD, protože se domníval, že by tato látka mohla mít potenciál, přestože byla pět let předtím testována a odborníky vyhodnocena jako nezajímavá. Téhož dne prožil historicky první zkušenost s LSD.  Od té doby již 80 let budí zvědavost a kontroverze jak u vědců, terapeutů a dalších odborníků, tak umělců a široké veřejnosti. Připomeňte si s námi tuto slavnou molekulu na 80. znovuzrozeninách LSD 16.4.2023 v klubu Druhé Patro v Praze. Namísto LSD se bude servírovat dort. Zajistěte si své místoKostýmy nebo tematické oblečení jsou vřele vítány! 

Minulý pátek, 16. dubna 1943, jsem byl nucen přerušit svou práci v laboratoři uprostřed odpoledne a odejít domů, protože mě postihla pozoruhodná neklidnost spojená s mírným závratěm. Doma jsem si lehnul a ponořil se do nepříjemné opojné podobného stavu, který byl charakterizován extrémně stimulovanou představivostí. Ve snovém stavu, s očima zavřenýma (světlo dne se mi zdálo nepříjemně zářivé), jsem vnímal nepřetržitý proud fantastických obrazů, mimořádných tvarů s intenzivním, kaleidoskopickým hrou barev. Po zhruba dvou hodinách tento stav pominul.

Takto popsal švýcarský chemik Albert Hofmann, objevitel molekuly diethylamidu kyseliny lysergové (LSD), svoji první zkušenost s touto látkou, která se proslavila po celém světě.

Dítě problémové nebo zázračné?

Problémové dítě Alberta Hofmanna, jak LSD sám nazval, se do společnosti propsalo v mnoha různých podobách – zdroj inspirace pro umělce, nástroj v oblasti psychiatrie a terapie, kontrakultury nebo i CIA. Stále nás zajímají příběhy druhých, kdo měl s touto látkou čest a i díky nim si můžeme uvědomovat její mnohoznačnost. 80. znovuzrozeniny LSD mají připomenout vliv LSD na jednotlivce i společnost, ve výzkumu, terapii i každodenních životech, ale také otevřít diskuzi a prostor pro sdílení různých pohledů. 

LSD v Československu

LSD je významně ukotveno i v kontextu české psychiatrie. Léčebná sezení probíhala na psychiatrickém oddělení v Sadské nebo v Bohnicích. Experimentálním psychózám se v padesátých letech minulého století věnoval docent Roubíček společně s psychiatrem Srncem a v této době také lékaři zkoumali účinky LSD sami na sobě. Experimenty s LSD zaujali tehdy také mladého Stanislava Grofa, který se později stal jednou ze zásadních postav v oblasti změněných stavů vědomí na celosvětové úrovni. Významná práce, kterou na poli psychedelik později vykonalo několik českých odborníků si bezesporu zaslouží ocenění a je také jedním z dalších důvodů, proč chceme toto téma znovu oživit a přiblížit veřejnosti.

80. znovuzrozeniny LSD

Vzhledem k tomu, že obliba psychedelických látek je v současné době poměrně vysoká a jejich terapeutickému využití se otevírá cesta, věříme, že má smysl se tomuto tématu věnovat. Považujeme za důležité informovat o rizicích spojených s užíváním, zdůrazňovat význam setu a settingu a dalších faktorů, které ovlivňují dopady psychedelických látek na lidskou psychiku. Výzkum a zkušenosti lidí s LSD nám v tomto ohledu mohou být dobrým učitelem. 

Těšit se můžete na LSD historky, novinky z Beyondu, spřízněné DJ´s, dort a překvapení. Akci pojímáme v komunitním duchu jakožto setkání lidí z různých sfér, které spojuje zájem o psychedelika. Rádi se s vámi na místě pobavíme a poslechneme si vaše příběhy. 

Těšíme se na Vás!

Vstupenky je možné zakoupit přes GoOut.


Na akcích Beyond Psychedelics nejsou podávány žádné ilegální látky a nepodporujeme jejich užívání. Věnujeme se především vzdělávání, redukci rizik spojených s užíváním omamných a psychotropních látek a podpoře veřejného zdraví.