SKUPINY PSYCHEDELICKEJ INTEGRÁCIE … V BRATISLAVE!

So svojou psychedelickou skúsenosťou už nemusíte byť sami ani na Slovensku. Podarilo sa nám rozšíriť bezpečný priestor integračnej skupiny a profesionálnu starostlivosť aj do Bratislavy.

O skupinách
Pravidelné skupinové stretnutia sú určené všetkým záujemcom o integráciu psychedelicej skúsenosti. Zúčastniť sa môžete raz alebo opakovane. 

Zažijete:  

  • bezpečný priestor pre zdieľanie skúseností a zážitkov
  • skupinové aktivity
  • odborné zakotvenie psychedelickej skúsenosti
  • interakciu v komunite podobne naladených ľudí

S kým sa na skupinách na Slovensku stretnete?
Rovnako ako v Českej republike vytvárame a ponúkame bezpečné a nehodnotiace prostredie pre spracovanie psychedelických skúseností. Profesionálnu podporu poskytujú vyškolení a skúsení facilitátori:

Mgr. Iveta Hírešová

Iveta vyštudovala psychológiu na FP PEVŠ v Bratislave. Je frekventantkou výcviku v psychoanalytickej psychoterapii. Jej záujem o zmenené stavy vedomia ju priviedol k práci s dychom. Ako certifikovaná facilitátorka Tetra Breath ho používa vo svojej individuálnej a skupinovej práci s klientmi. Témou psychedelík sa začala zaoberať pred pár rokmi, venovala sa jej v diplomovej práci a absolvovala vzdelanie v oblasti psychedelickej integrácie pre klinických pracovníkov v americkom Psychedelics Today Education Centre. Na mesačnom „master plant dieta“ pobyte v peruánskej džungli mala pre zmenu možnosť poznať prístup a prácu pôvodných amazonských liečiteľov. Pravidelne si rozširuje vedomosti na rôznych školeniach a workshopoch zameraných predovšetkým na oblasť traumy a porúch osobnosti. V rámci odbornej praxe získala krátku skúsenosť s prácou s abstinujúcimi závislými a v tejto oblasti sa pripravuje na ďalšie odborné vzdelávanie. V minulosti pôsobila ako konzultantka na krízovej online linke pre deti a mládež. Dnes sa vo svojej psychoterapeutickej praxi v Bratislave venuje dospelým klientom. Vo voľnom čase maľuje obrazy plné žiarivých farieb a energiu si dobíja na Ecstatic Dance alebo pravidelnými prechádzkami v lese. Považuje sa za večnú študentku života, nakoľko učenie je celoživotný proces. 

Bc. et Bc. Michal Hrozáň

Michal študuje posledný ročník psychológie v Olomouci, od roku 2017 je frekventant výcviku v Proces orientovanej práci v Bratislave. Posledných 5 rokov pracuje pre spoločnosť Podané Ruce, ktorá sa venuje závislosti a užívaniu návykových látok.  Pracoval pre jej brnenské terénne programy, harm reduction službu Hard&Smart, bol pri vzniku online terénnej služby Backstage, či Kontaktného centra Vlhká v Brne pomáhajúcemu ľuďom so závislosťou na alkohole a bez domova. Posledné 2 roky pracuje ako terapeut v Terapeutickej komunite v Podcestném mlýně. Momentálne žije v Bratislave, hrá v kapele, jazdí na longboarde a verí v liečebný potenciál psychedelík. Nohami stojí na zemi, hlava sa mu občas vyskytne v oblakoch.

Prihlasovanie: https://beyondpsychedelics.cz/beyond-slovensko/

Kapacita prvej skupiny 16. 12. 2022 sa už naplnila, chystáme však pre Vás ďalšie termíny!

V rámci skupín psychedelickej integrácie sa nepodávajú ani nepoužívajú psychedelické ani iné zakázané látky. Používanie týchto látok neodporúčame ani nepodporujeme. Skupiny sú zamerané na znižovanie rizík spojených s ich užívaním a podporu verejného zdravia v rámci princípu harm reduction.