Léčba

Okrem českých miest je inovatívny Kurz prvej psychedelickej pomoci po prvýkrát dostupný aj na Slovensku. Odborníkom z pomáhajúcich profesií a širokej verejnosti sa tak otvára možnosť získať potrebné vedomosti a zručnosti v oblasti psychedelickej starostlivosti. Rozšírenie kurzu na Slovensko odráža rastúci dopyt po špecializovanej odbornej príprave v oblasti psychedelickej starostlivosti a harm reduction, ako aj súčasný celospoločenský záujem o psychedeliká. Kurzu sa môžete vôbec po prvýkrát zúčastniť v Bratislave, kde sa uskutoční 1. - 2. marca.

V dnešní době, kdy máme širokou nabídku rozmanitých technik k navození rozšířených stavů vědomí skrze vlastní dech nebo třeba deprivaci, legální možnosti užití psychedelik v rámci terapie a léčby se postupně rozšiřují, a téměř třetina obyvatel České republiky má zkušenost s nějakou psychedelickou látkou, je klíčové věnovat se otázkám prevence rizik, bezpečí a dobré praxe. S tímto cílem představuje vůdčí organizace na poli psychedelického vzdělávání Beyond Psychedelics zbrusu nový osvětový harm reduction program pro bezpečnější praxi v oblasti psychedelických stavů vědomí, který cílí na samotné uživatele. Poprvé se bude konat 30. října v Praze.

Časopis Nature Medicine zveřejnil výsledky druhé studie fáze III klinického hodnocení MDMA-asistované terapie u posttraumatické stresové poruchy (PTSD). Jedná se o poslední studii sponzorovanou Multidisciplinární asociací pro psychedelická studia (MAPS), kterou bylo potřeba realizovat před podáním žádosti o schválení uvedení MDMA na trh jako léčby posttraumatické stresové poruchy v kombinaci s psychoterapií. MAPS plánuje výsledky předložit Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv ještě letos. Pokud bude žádost schválena, MDMA terapie se může stát oficiálně dostupnou metodou léčby již příští rok.

Inovativní vzdělávání na poli psychedelik a rozšířených stavů vědomí s odborníky nejen z České republiky, ale i zahraničí, nabírá nové studenty. Psychedelické minimum navazuje na první úspěšný ročník a nyní má otevřenou registraci do druhého běhu. Program opět zprostředkuje pohled na psychedelika a rozšířené stavy vědomí z mnoha úhlů pohledu. Provedeme vás rozmanitými tématy od historie, různými kontexty změněných stavů vědomí a užívání psychedelik, přes české i světové výzkumy a novinky či palčivé otázky současného dění až po budoucí trendy. Kurz vám poskytne ucelený pohled na tuto fascinující problematiku, jež je stále více diskutována, nicméně na běžných školách se o ní dozvíte jen zřídka.

Michaela Cmíralová je jednou z facilitátorek Skupin psychedelické integrace, kde společně s psychologem a terapeutem Tomášem Zudou poskytuje profesionální péči, podporu, a poradenství lidem po psychedelické zkušenosti. Na Radiu Wave si s Petrem Bouškou povídala na téma psychedelik, bezpečného a rizikového užívání, významu integrace i o zkušenostech z vlastní praxe. Skupinová setkání mohou nabídnout potřebnou podporu zejména lidem s negativní nebo náročnou psychedelickou zkušeností a integrovat ji do každodenního života, ať už se jedná o jednorázové nebo opakované užití některé z psychedelických látek. V současnosti je možné je navštívit v Praze, Brně, Bratislavě a online.

Projekt Národní psychedelický výzkum realizovaný v Národním ústavu duševního zdraví čerstvě zveřejnil kompletní výsledky ve výzkumné zprávě vydané Úřadem vlády. Jedná se o dosud nejrozsáhlejší výzkumný projekt mapující užívání psychedelik v České republice realizovaný se státní podporou. Kromě klasických psychedelik jako je LSD, lysohlávky nebo ayahuasca se zabýval i dalšími látkami s psychedelickým účinkem jako je MDMA, ketamin nebo psychoaktivní konopí. Některou z těchto látek užilo přibližně dva miliony obyvatel v ČR. Podle studie se Češi baví, rozvíjí i léčí psychedeliky. Dochází k rizikovým situacím, podpůrné služby ale chybí. Na projektu se podílela řada organizací ze státního i privátního sektoru.

V Peru je ayahuascový rituál chráněný zákonem jakožto národní kulturní dědictví a pomáhá lidem v léčbě závislostí. Mohla by mít tato rostlina své místo v systému léčby závislostí i v České republice? Podle odbornice je důležité respektovat alespoň základní pravidla, koncepty a formy, jakými byla ayahuasca tradičně používaná. V kontextu České republiky si dovede představit v rámci terapeutické komunity spíše práci s lysohlávkami. Pokračování rozhovoru s psycholožkou a psychoterapeutkou Veronikou Kavenskou pracující v terapeutické komunitě Takiwasi.

"Brno je jedním ze tří měst, kde Beyond Psychedelics nabízí Skupiny psychedelické integrace a umožňuje klientům získat podporu a profesionální péči pro zpracování své psychedelické zkušenosti."  Díky dotačnímu programu v oblasti drog a závislostí statutárního města Brna jsou od dubna nově skupiny pro účastníky bezplatné. Tato novinka tak umožní zpřístupnit potřebnou péči i lidem, kteří by si ji běžně nemohli dovolit a podpoří v současné době nedostatečné pokrytí služeb psychedelické péče.

S Veronikou Kavenskou jsme hovořili o tom, proč v Takiwasi dosahují při léčbě závislostí vyšší úspěšnosti než běžné terapeutické komunity a jak taková léčba vypadá. Více o práci s ayahuascou vycházející z výzkumu a mnohaletých zkušenostech v terapeutické komunitě v Peru se můžete dozvědět na našem semináři

80. znovuzrozeniny LSD

16.4. 2023 je to přesně 80 let od znovuobjevení LSD švýcarským chemikem Albertem Hofmannem. Přidejte se k nám a naší spřízněné komunitě na speciální akci,