Zajímá vás psychedelická péče a výzkum? Psychedelická škola nabírá nové studenty

Inovativní vzdělávání na poli psychedelik a rozšířených stavů vědomí s odborníky nejen z České republiky, ale i zahraničí, nabírá nové studenty. Psychedelické minimum navazuje na první úspěšný ročník a nyní má otevřenou registraci do druhého běhu. Program opět zprostředkuje pohled na psychedelika a rozšířené stavy vědomí z mnoha úhlů pohledu. Provedeme vás rozmanitými tématy od historie, různými kontexty změněných stavů vědomí a užívání psychedelik, přes české i světové výzkumy a novinky či palčivé otázky současného dění až po budoucí trendy. Kurz vám poskytne ucelený pohled na tuto fascinující problematiku, jež je stále více diskutována, nicméně na běžných školách se o ní dozvíte jen zřídka. 

 

“Terapeutické využití psychedelik v kombinaci s psychoterapií je v plném proudu. Přináší pomoc mnoha lidem s emočními potížemi, které mají hlubší kořeny a u nichž se nedaří využít tradiční léčbu. Po čtyřiceti letech potlačování z iracionálních politických důvodů se psychedelika konečně postupně jedno po druhém stávají dostupnými pro účely pomoci a poznání. Jako velmi silné látky nás však vystavují riziku zneužití a nesprávného použití. Při jejich přemíře by nás to mohlo přivést zpět do temných dob restrikcí. Řešením jsou kvalitní a široce dostupné vzdělávací programy, jako je například Psychedelické minimum,” komentuje význam vzdělávacího programu jeden z lektorů kurzu, mezinárodně uznávaný psychiatr a profesor Paul Grof. 

Psychedelické minimum v současné době nabízí unikátní vzdělávání, které v České republice nemá obdoby. Představuje oblast, která je pro pracovníky v pomáhajících profesích nepokryta, je však ale vhodné i pro širší veřejnost. Program nabízí svým širokým tematickým záběrem a odborným obsazením rozšíření znalostí v rámci profesního zaměření, edukaci pro laiky, ale také možnost specializovaného vzdělávání pro profesionály, kteří se mohou s psychedelickou zkušeností setkávat během přímé práce. Jak vyplývá z Národního psychedelického výzkumu, vhodných specializovaných vzdělávání pro odborníky v oblasti psychedelik je, až na ojedinělé semináře a kurzy, stále nedostatek. “Ať už chcete nastartovat svou psychedelickou kariéru, nabídnout širší péči svým klientům, seznámit se s dalšími lidmi z oboru nebo si rozšířit obzory v této oblasti, Psychedelické minimum může být skvělou volbou. S kolegy si uvědomujeme, jak složité pro nás bylo se v minulosti dostat ke kvalitním informacím, proto jsme chtěli dalším zájemcům o tuto oblast jejich cestu usnadnit,” přibližuje záměry programu zakladatelka Beyond Psychedelics (dále jen Beyond), výzkumnice a psycholožka Rita Kočárová.

 

První ročník máme úspěšně za sebou

Ve vůbec prvním běhu Psychedelického minima se objevily celosvětově známé osobnosti z psychedelického světa, jako je například Rick Doblin, Veronika Gold, nebo již zmíněný Paul Grof. Neméně hodnotná je však i účast našich profesionálů, mezi jinými terapeut a odborník na psychospirituální krizi Michael Vančura, zkušená terapeutka provázející lidi ayahauscovou zkušeností doktorka Veronika Kavenská, odbornice na mikrodávkování Luisa Procházková nebo hudebník a multiinstrumentalista Maok. Kapacita prvního ročníku kurzu byla kompletně naplněna jen pár týdnů po otevření a registrovali jsme celkem 65 přihlášených účastníků. Více než polovina z nich byli pracovníci z pomáhajících profesí, dále lidé ze seberozvojové oblasti, studenti psychologie a laici. Vzhledem k tomu, že poptávka značně převyšovala počet nabízených míst, rozhodli jsme se včas zareagovat ohlášením druhého běhu. Psychedelické minimum nabízíme ve formě tří online a dvou prezenčních setkáních, které probíhají jednou za měsíc, abychom mohli co nejlépe vyhovět potřebám zájemců o vzdělávání z různých částí republiky a zároveň přizvat i zahraniční hosty. “První ročník dlouho připravovaného kurzu probíhal v uvolněné a zároveň akademické atmosféře. Fakt, že část probíhala online a část prezenčně, umožnila zúčastnit se i lidem, kteří neměli možnost každý měsíc dojíždět do Prahy. Účastníci si během pěti měsíců mohli udělat ucelený obraz o psychedelikách z mnoha různých pohledů, kontextů a historických souvislostí,” komentuje program vedoucí vzdělávací sekce Beyond, Helena Bláhová. 

 

Studenti si kurz pochvalují

První absolventi programu program hodnotí velmi pozitivně, nadšení a inspirace jsou nejčastější zpětné vazby. Účastníci oceňují špičkové lektory z ČR i ze světa, jejich odbornost a dlouholeté zkušenosti třeba s psychedeliky asistovanou terapií. “Kurz předčil má očekávání. Množství lektorů, jejich odbornost a renomé a šíře probíraných témat byla opravdu překvapivá. Organizace a technické zabezpečení bylo na velmi vysoké úrovni,” nešetřil chválou jeden z účastníků kurzu. “Byla jsem nadšená tolika špičkovými odborníky a lidmi tak zapálenými pro zkoumání lidského vědomí,” připojuje se jiná účastnice. „Oceňuji zejména oslovení zahraničních přednášejících, kteří již mají dlouholeté zkušenosti s psychedeliky asistovanou terapií. Obecně hodnotím pozitivně sdílení praktických zkušeností oproti teoretickým přednáškám,“ sdílel další.

Kromě teorie měli účastníci kurzu možnost si vyzkoušet nelátkové techniky rozšířených stavů vědomí. Sedmdesát hodin nabytých informacemi a diskuzemi bylo doplněno meditacemi a dalšími technikami včetně hudební sebezkušenosti. A nechyběly práce v malých skupinách, které účastníkům umožnily se blíže poznat a sdílet v bezpečném prostředí. Těším se na další běh, na kterém už aktivně pracuje skvělý tým lidí,” doplňuje za Beyond Bláhová.

 

Psychedelická akademie rozšiřuje nabídku

Vzdělávací program zastřešuje Psychedelická akademie – vzdělávací institut v oblasti psychedelických stavů vědomí, která vznikla v rámci Beyond. Poskytujeme vzdělávání v oblasti psychedelické zkušenosti založené na moderním výzkumu a dobré praxi z ČR i zahraničí. V rámci této školy je dále možné se zúčastnit Kurzu první psychedelické pomoci akreditovaného Ministerstvem práce a sociální věcí či různě zaměřených specializovaných seminářů. Aktivně připravujeme již více praktický program Základy psychedelické péče. Novinkou je i osvětový harm reduction Kurz začínajících psychonautů, jež se historicky poprvé uskuteční už na podzim.

Reflektujeme současné trendy a propojujeme je s tradičním poznáním. Integrujeme osvědčené i inovativní modely práce s psychedelickou zkušeností a vědomím. Náš mezioborový tým lektorů a tvůrců programu tvoří experti v oblasti psychologie a psychiatrie, psychoterapie, sociální práce, konvenční i alternativní léčby.

Misí Beyondu je vytvářet a kultivovat prostředí pro pozitivní změnu v přístupu k běžné i psychedelické realitě. V praxi to znamená, že aktivně spoluvytváříme nový ekosystém pro psychedelickou zkušenost v naší společnosti skrze nabídku vzdělávání, nových pomáhajících služeb a jejich smysluplné umístění v současném systému. Věnujeme se i výzkumným aktivitám, které jsou nezbytným předpokladem pro to, aby šlo o změny smysluplné, založené na evidenci a současném poznání. Plánů máme mnoho, zájemci o problematiku se tak, věřím, mají na co těšit,” uzavírá Kočárová.

Kromě vzdělávání nabízí Beyond i Skupiny psychedelické integrace, tedy bezpečný prostor a profesionální péči pro lidi po psychedelické zkušenosti. 

Dále se věnuje osvětovým a výzkumným aktivitám, přispívá k tvorbě a kultivaci smysluplné regulace psychedelické zkušenosti na celonárodní úrovni.