„Setkání s Bohem i Ďáblem.“ – Rozhovor s facilitátorkou Skupin psychedelické integrace na Radiu Wave

Michaela Cmíralová je jednou z facilitátorek Skupin psychedelické integrace – které vznikly ve spolupráci Beyond Psychedelics s organizací Diabasis – kde společně s psychologem a terapeutem Tomášem Zudou poskytuje profesionální péči, podporu, a poradenství lidem po psychedelické zkušenosti. Na Radiu Wave si s Petrem Bouškou povídala na téma psychedelik, bezpečného a rizikového užívání, významu integrace i o zkušenostech z vlastní praxe. Skupinová setkání mohou nabídnout potřebnou podporu zejména lidem s negativní nebo náročnou psychedelickou zkušeností a integrovat ji do každodenního života, ať už se jedná o jednorázové nebo opakované užití některé z psychedelických látek. V současnosti je možné je navštívit v Praze, Brně (kde byly podpořeny dotací Města Brna), Bratislavě a online. Michaela je dále tvůrkyní vlastního seberozvojového programu Transformační cyklus v rámci Sebeškoly, kterou založila.

“Žijeme v době psychedelické renesance, po zákazu na konci šedesátých let probíhá intenzivní výzkum těchto pozoruhodných látek. V některých zemích, včetně Česka, vznikají psychedelické kliniky, mnoho států přehodnocuje svůj prohibitivní postoj a objevují se i psychedeličtí investoři a start-upy. Roste i komunita i počet uživatelů, kteří vyhledávají silné zážitky. Jak s takovými zkušenostmi naložit ke svému prospěchu a jde to bez terapie? Odpovídá Michaela Cmíralová.”

Co mimojiné v rozhovoru zaznělo?

“(Psychedelika) mohou navozovat pseudohalucinace a i nepříjemné a náročné stavy, jako je větší strach, úzkost. Depersonalizace, derealizace, takové oddělení od světa, od sebe. Možností je mnoho a je to hodně individuální.”

“…z psychoterapeutického místa (…) jsou účinky velice zajímavé. Psychedelika jemně rozvolní naše obranné mechanismy. Čímž nám umožňují více si všimnout toho, co se v nás děje. Zvláště u obsahů, které mohou být dlouhodobě potlačené nebo nevědomé. Najednou se mohou zviditelnit. To je potenciál a přínos pro duševní zdraví. Pokud se na tyto obsahy podíváme a naučíme se s nimi pracovat.”

“Co se týče psychedelické integrace, tak mně přijde zcela stěžejní. I vzhledem k tomu, že užívání psychedelik se děje v různých podmínkách, ne vždy kontrolovaných. Mně přijde škoda, že pokud se vydám na takovou velkou dobrodružnou cestu, což užití může být, tak ji pak nijak nevytěžím. Je to jako kdybych jela cestovat kolem světa, získala spousta nových dovedností a pak je nepoužívala.”

Poslechněte si celý rozhovor na Radiu Wave.

Zaujalo Vás to? Psychedelickou péči Michaely Cmíralové a Tomáše Zudy můžete zažít již 3.10. v Praze!

Více o psychedelikách se můžete dozvědět ve výzkumné zprávě vydané nedávno Úřadem vlády nebo v rámci vzdělávacího programu Psychedelické minimum (Beyond Academy), kde je nyní otevřená registrace na druhý ročník.